Názory k článku

Krizový štáb klame občany

Jméno:Paja
Datum:22.11. 21:10
Titulek:Hahahaodpovědět
Občanský monitoring, přesně jak to říkala politická mrtvola Hamáček.
Je mi z covidiotů špatně, zavřete se do sklepa, omotejte igelitem, polijte savem a nechte nás žít v klidu.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:22.11. 22:05
Titulek:že se nestydíteodpovědět
Škoda, že vám nemohou poděkovat rodiny těch sedmi tisíc zbytečně a v utrpení zemřelých.
Jméno:Martin
Datum:23.11. 07:21
Titulek:sobectvíodpovědět
Žijete Pajo asi na jiné planetě. Mluvila byste jinak, kdyby vám zemřel na Covid někdo blízký.
Jméno:Paja
Datum:25.11. 23:28
Titulek:Nepříjemná pravdaodpovědět
Tady máte data

https://www.novinky.cz/dom aci/clanek/umiraji-lide-na -covid-nebo-s-covidem-reso rt-po-mesicich-zverejnil-d ata-o-umrtnosti-40343315

Kvůli nemoci, která v 10m populaci zabije 1000 lidí (věkový průměr 80 let což sedí s průměrem dožití populace v ČR) t.j. jednu desetinu promile, brutálně omezujeme 9 milónů lidí, ničíme jim živobytí, ženeme do ekonomické propasti, odříkáme jim běžnou zdravotní péči atd atd.
Stydět se můžete vy, mediálne zmasírovaní pokakánci.
Jméno:Paja
Datum:25.11. 23:34
Titulek:Addendumodpovědět
V článku je ještě 1 zajímavá informace - oproti minulým obdobím umřelo v říjnu 2020 cca o 1000 lidí víc, kteří ale neměli pozitivní covid test.
Žeby to byli lidi, kterým se nedostalo potřebné zdravotné péče kvůli rušení provozu nemocnic v očekávaní hromad mrtvol z činské chřipky?
Co byste řekla jejich pozůstalým? "Sorryjako, jste covid negativní tak nezájem"? Co na to Micík profesora Flégra?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:26.11. 10:22
Titulek:Pája...Kdo to asi je? odpovědět
Nebo to byli lidé, kteří nechtěli jít na test, je jich kupodivu hodně, protože odběrné místo mají daleko - sev. Morava buď Šumperk nebo Olomouc a to nepočítám vesnice na Šumavě, v Jeseníkách a pod., nemají auto, aby je tam někdo dovezl a do veř. dopravy nechtějí, a ta je ještě zredukovaná. Nebo se jejich zdravotní stav náhle zhorši a zemřeli doma, pamatujeme z Číny takové případy. Nevíte nic. A nechte pana prof. Flégra na pokoji, nesaháte mu ani po palec u nohy. Cituji: 9.11. Kvůli množství mrtvých pořídilo ostravské krematorium venkovní mrazáky. Podzim a covid-19. Dva faktory, které zapříčinily, že se ostravské krematorium v minulých dnech dostalo do potíží. Pohřební služby tam totiž vozily násobně více mrtvých než za běžné situace. Pomoci má nové venkovní chladicí zařízení, které zvýší kapacitu zařízení na dvojnásobek.
Pan prof. Flégr měl pravdu, že?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:26.11. 09:52
Titulek:kam se poděla lidskost? odpovědět
Jak se opovažujete tohle napsat. Že vás hanba nefackuje. Jste zbabělý podepsat se jménem a skrýváte se pod přezdívkou.Šíříte nenávist ke starým lidem. Že se nestydíte, jenže vy nevíte, co je stud. Navíc jste typický demagog, zkreslujete data, abyste mohl zapůsobit na city lidí. Nezemřelo 1000 lidí, ale už sedm a půl tisíce! a nejsou to jen lidé osmdesátiletí, ale i mnohem mladší. Ty vaše povídačky, jak brutálně někoho stát omezuje jsou nesmysl, podívejte se do jiných zemí, kde panují mnohem přísnější pravidla, třeba ohledně karantény nebo opouštění bydliště. Vy byte klidně nechal část populace a myslíte si, že je to správné. Uvědomujete si člověče, kolik starších lidí zastává důležité funkce? Kolik je starších učitelů, lékařů, hlavně praktických, vědců, ale i strážných a recepčních, prodavačů, dělníků atd.? Uvědomujete si, že tito lidé mají zkušenosti a znalosti, o kterých se mladým ani nezdá? Kolik babiček a dědečků se stará o vnoučata, aby mohli mladí chodit do práce nebo nyní klidně pracovat doma? Myslíte si, že bude ekonomika na výši, když zmizí starší lidé? Omyl, pane. Ekonomické propasti se nevyhneme, je to celosvětový problém.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:23.11. 11:33
Titulek:E-mail L. Drágy.odpovědět
RE: přístupná dětská hřiště
Vážená paní,

k Vašemu opakovanému konstatování že:

„Tvrzení zápisu z jednání krizového štábu z 22.10. 2020 že "- dětská hřiště jsou uzavřena, ostatní venkovní prostory - cvičiště a sportoviště naopak zůstanou veřejnosti k dispozici" není pravdivé. Uzavřena jsou pouze dětská hřiště oplocená s vraty nebo brankami se zámkem.“

Vám sděluji následující:

Tvrzení zápisu z jednání krizového štábu z 22.10. 2020 že "- dětská hřiště jsou uzavřena, ostatní venkovní prostory - cvičiště a sportoviště naopak zůstanou veřejnosti k dispozici" je pravdivé, neboť skutečně jsou uzavřena pouze dětská hřiště oplocená s vraty nebo brankami se zámkem (tzn. ta, která lze efektivně uzavřít) a ostatní venkovní prostory jsou k dispozici veřejnosti (v zápise jsou výslovně zmíněny jen některé venkovní prostory).

Ostatní venkovní prostory by se těžko uzavíraly, spíše jen znepřístupňovaly (např. Vámi navrhovanými páskami), které bychom pak po čase (za Vašich častých připomínek) likvidovali po celém městě. Nejen proto KŠ upustil od tohoto opatření, které také zvažoval a ponechal část venkovních zařízení k dispozici pro obyvatele města. V těchto prostorách (za dodržování vládou stanovených opatření) není riziko přenosu nákazy tak vysoké, jak neustále upozorňujete.

Není pravda, že nikdo těmto prostorům nevěnuje pozornost. PČR i MěP věnují pozornost všem prostorům ve městě, kde by mohlo docházet nebo dochází ke shlukování většího počtu osob než je v dané chvíli povoleno a záležitost je vždy patřičně řešena.

Dále pro Vaši informaci uvádím:
V ČR jsou tři stupně krizových štábů:
- UKŠ = ústřední krizový štáb
- KŠK = krizový štáb kraje
- KŠ = krizový štáb ORP (= např. města Neratovice)

Dále svůj krizový štáb mohou mít a zpravidla mají i např. jednotlivá ministerstva či další subjekty podílející se na řešení krizové situace.

Obsah činnosti a složení krizového štábu kraje a krizového štábu ORP stanovují §§ 12 až 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Současně bych Vás chtěl upozornit, že v zákoně č. 240/2000 Sb. (§§ 18–22) je mimo jiné uvedeno:

Krizový štáb obce může zřídit starosta k přípravě na krizové situace a jejich řešení jako svůj pracovní orgán.

Věřte tomu nebo ne, ale všemi podněty zastupitelů (nebo i Vašimi) a občanů města se KŠ Neratovice zabývá,
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:23.11. 11:34
Titulek:E-mail L. Drágy. Dokončení.odpovědět
vyhodnocuje je a jsou-li přínosné k řešení krizové situace, tak je i realizuje.

S pozdravem
Ing. Ladislav Drága
referent krizového řízení
Městský úřad Neratovice

P.S.: A.S.: Možná je realizuje, ale ve zprávě krizového štábu na webu není uvedeno, že je to na podnět občanů. Co se týká zapáskování a jejich odstranění, odkaz na budoucí "moje četné připomínky" je z vaší strany hodně za hranou. Jenže slušnost není vaší silnou stránkou.
Jméno:Helena
Datum:29.11. 09:31
Titulek:dětská hřiště...odpovědět
Našemu vedení bohužel nevěřím ani jméno.Ti si hrabou na svých píscích a své kšefty.To tu víme dávno.Člověk vidí a umí si to srovnat.Taky ten jejich samochvalný plátek LN nečtu,putuje ihned do sběru.A za vším skoro vždy ta proklatá Hmyzuzdar rakovina.
Jméno:Josef
Datum:29.11. 17:53
Titulek:Anoodpovědět
Přesně tak.
Jméno:Linda
Datum:29.11. 13:59
Titulek:k čemu je krizový štáb?odpovědět
Na webu města je nenápadná rubrika KORONAVIRUS - INFORMACE VEDENÍ MĚSTA A ÚŘADU. Na jaře, kdy bylo nepatrně nakažených lidí oproti současné podzimní vlně zasedal krizový štáb od 13.3 do 14.5. - za tři měsíce celkem 17x. Na podzim, kdy se situace zhoršovala a zhoršuje každým dnem (málo se testuje a nemocní nechtějí prozradit, s kým se stýkaly) a lidé umírali a umírají po stovkách, krizový štáb zasedal od 5.10 pouze 5x. Ráda bych věděla, k čemu je dobrý takový krizový štáb. Co řeší. Jak nám občanům, hlavně těm starým a osamělým pomáhá.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:30.11. 11:42
Titulek:nákaza v DKEodpovědět
Ani my zastupitelé ani občané jsme nebyli přímo informováni o nákaze v DKE.

Zpráva na webu DKE,bez data.
AKTUÁLNÍ INFORMACE
V Domě Kněžny Emmy jsou potvrzeny pozitivní případy COVID-19. Nákaza byla zjištěna u 22 zaměstnanců a 36 klientů. Situace je konzultována s Krajskou hygienickou stanicí a jsou přijata přísná hygienicko-epidemiologická opatření. Dům Kněžny Emmy zatím personálně zvládá zajištění provozu. Situace je pravidelně vyhodnocována a jsou přijímány adekvátní postupy. Činnost je řízena krizovým štábem domova.
Vytváříme maximální podmínky pro ochranu klientů i zaměstnanců. Ujišťujeme příbuzné i osoby blízké, že potřebné informace budou včas předávány a také, že všem je poskytována odpovídající péče.

S ohledem na vytížení a náročnou úlohu pečujícího personálu, bude k předávání informací využíván tento kontakt:

Mgr. Markéta Trejbalová; 728 720 557, sociální pracovnice

Podle sdělení paní Trejbalové je současný stav lepší: už je infikováno jen 20 klientů a 8 zaměstnanců.

INFORMACE Č. 44 – JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA (9. 11. 2020)výskyt nákazy COVID-19 v DKE - 3 pozitivní osoby, dne 10. 11. 2020 bude provedeno plošné testování klientů i zaměstnanců (zajišťuje KHS).

Od té doby krizový štáb města neráčil informovat o nákaze v DKE ani zastupitele ani občany. Tady je takový odpor k poskytování informací o všem, co se ve městě děje. Jedna skupina obyvatel je dokonce k přístupu k informacím a to senioři, kteří nemají počítače ani k nim nemají přístup. To je špatně.


Jméno:Marcela
Datum:30.11. 17:47
Titulek:zajímalo by mneodpovědět
Kdo je v krizovám štábu a jak je odměňován.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz