Názory k článku

Střídání stráží v kulturáku

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:13.01. 21:31
Titulek:Usnesení rady města z 20.11.2019odpovědět
31. RM/24/29/19 – Odvolání ředitele Společenského domu Neratovice a pověření řízením

Zápis o jednání RM:

Rada města bere na vědomí žádost ředitele Společenského domu Neratovice, nám. Republiky
1399, okres Mělník Mgr. Ivana Frieda o odstoupení z funkce ředitele ke dni 31. 12. 2019.

Usnesení:
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu § 73 odst. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění:

1. odvolává k 31. 12. 2019 pana Mgr. Ivana Frieda z funkce ředitele příspěvkové organizace
Společenský dům Neratovice, nám. Republiky 1399, okres Mělník z důvodu žádosti
jmenovaného o odstoupení z funkce ředitele,

2. s účinností od 1. 1. 2020 dočasně pověřuje pana Petra Svobodu řízením příspěvkové
organizace Společenský dům Neratovice, nám. Republiky 1399, okres Mělník do doby, než
bude na základě výběrového řízení jmenován vhodný kandidát do funkce ředitele této
organizace,

3. ukládá do 30. 6. 2020 odboru ŠVV připravit návrh vyhlášení výběrového řízení na ředitele
příspěvkové organizace Společenský dům Neratovice a složení členů výběrové komise.

Schváleno: (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0)

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz