Názory k článku

Kytky jsou krásné, ale drahé. Stromy a keře jsou mnohem důležitější

Jméno:Jarda
Datum:13.04. 14:49
Titulek:názor na výsadbu růžiček na Výsluníodpovědět
Jaký máte paní Spěváčková názor na výsadbu stovky růžiček na Výsluní? Leták byl vyvěšen na nástěnce.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:13.04. 15:48
Titulek:odpověďodpovědět
Jižní Výsluní je vystaveno prudkému slunečnímu záření a vichřicím, které jsou značně vysušující. V létě je zde vedro a sucho. Půda před domy je udusaná jako beton. Přesto v těchto nepříznivých podmínkách zde rostou sakury (třešně pilovité) a jsou stále vitální. Z nepochopitelného a svévolného rozhodnutí OŽP byly některé rostoucí sakury vykácené. (Stále nemáme záruku, že OŽP si nevzpomene další sakury vykácet!!Jejich rozhodnutí jsou nepředvídatelná.) Na okraji pole bylo vysázeno jednodruhové řídké stromořadí habrů, jeví se nyní, že mnoho z nich uschne částečně nebo zcela. Vzhledem k těmto skutečnostem se domnívám, že nejdůležitější bude ochladit a zastínit plochu před domy směrem k jihu skupinami různověkých stromů a to vícekmenných a s větvemi již od země, a volně rostoucích keřů pro ptáky a včely, tak aby vznikl zelený klimatický a ochranný pás vegetace. Prioritní musí být pro město nedostatek vody a přehřáté město. Růžičky jsou krásné, ale vyžadují stálou péči, v úpalu na jižní straně? - nevím, nevím, jak se jim bude dařit. Čímž odpovídám na vaši otázku.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.04. 23:38
Titulek:jalovce na mapě.odpovědět
Poléhavé jalovce u ZUŠky prý bránily v rozhledu. Podívejte se na google mapy, že je to nesmysl. Keř u zastávky nebránil vůbec ničemu, druhý keř napravo také ničemu nebránil. Pokud auto odbočovalo do ulice 28. října, mělo dostatečný rozhled. Někdo zřejmě potřeboval dohodit výnosný kšeft spřátelené firmě, ale je docela možné, že je to jen pokračování plánu na zničení vzhledu někdejších Neratovic.

https://www.google.com/map s/@50.2585734,14.5149947,6 2m/data=!3m1!1e3
Jméno:Honza
Datum:15.04. 06:40
Titulek: přesně takodpovědět
Jedno sdruhým,vidím to naprosto stejně.Ti barbaři už jiní nebudou.Ale není třeba jim dávat prostor a mlčet.
Jméno:smutně
Datum:15.04. 05:59
Titulek:se dívámodpovědět
na kytičky u Lidušky. To fakt někomu "hráblo". Nejsem zahrádkář natož odborník, ale tyhle kytky mívala babička jen na předzahrádce u plotu chodníku, jak bývalo zvykem. Často je plela, denně zalévala. Pokud jsem podobné viděla ve městě, vždy v parku, jen u cesty a jen místy, jsou náročné na údržbu, zalévání.Kromě narcisek-ty jsem myslím na veřejných místech nikdy neviděla. Situace se stromy začíná být zoufalá. Vždyt město nemusí kupovat sazenice stromů, může koupit sem tam i vzrostlejší strom. Po republice začínají sázet stromy i z důvodu nedostatku vody. Ve městech u laviček kvůli stínu. My to máme naopak. Včetně toho, že se tu sází listnáče a vonící borovice a další jehličnany mizí. Listnáčemi nemyslím lípy apod. nádheru, názvy toho, co se tu sází, bude znát paní Spěváčková. S jehličnany je minimum práce a jsou nádherné, zvláštní ve městě. My se jich zbavujeme. A u Lidušky...kdyby tam dali třeba růže nebo podobné, co se sází v Bulharsku, mají tam toho víc co snáší vedra, ale narcisky to zrovna nejsou. Mezi bílými kamínky. Bože!.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.04. 11:29
Titulek:Nejdůležitější je zachovat stávající odpovědět
STROMY. Už jsem na toto téma napsala e-mail starostovi R. Kroužeckému. Má údajně v kompetenci Na zasedání zastupitelstva stále narážím na hradbu principálního nepochopení, jak je nyní nutné změnit přístup k vegetaci.
Chybí porozumění jak rostliny fungují. Jak ze země vedou vodu do listů, odkud se odpařuje, tím se okolí ochlazuje, listy stíní, snižuje se teplota pod stromy až o 20 stupňů. Čím je strom starší a košatější, tím více pomáhá zlepšovat mikroklima. Mladý strom než doroste, je k ničemu. Bojuje o přežití.

Musíme proto bojovat za zachování stromů, které máme, co rostou. Nedovolit, aby si projektanti naplánovali kácení rostoucích stromů jako se stalo u ZUŠKy a na náměstí, plánuje se totoé za policejním domem Na Výsluní a v Kostomlatských sadech, a lesíky - katastrofa. Tam bude zlikvidován ustálený biotop. Proto: Nekácet, zbytečně neořezávat stávající stromy a keře a dosazovat mladé pro budoucí generace. Už se o tom píše v médiích.

Cituji: Martin Mach Ondřej: Jenom sázet stromy nestačí. Potřebujeme něco důležitějšího

Vysázet deset milionů stromů je prima nápad. Za jednoho občana jeden. Krása. My teď a tady ale potřebujeme něco jiného než sázet stromy. Něco důležitějšího. Potřebujeme nekácet stromy, které stojí teď a už poskytují stín.Stromky, které se mají letos na podzim vysázet, budou dávat stín až za strašně dlouho. Jasně, ne všechny stromy přežijou. Spousta jich uschne, protože je nikdo nezalije, spousta se jich bude trápit, protože jim nikdo nepovolí úvazky. Ale nějaké přežijou a za ně nám za padesát let budou naši potomci vděční.
My však potřebujeme stín stromů teď. Potřebujeme, aby stromy ochlazovaly naše města. Aby zadržovaly vodu a aby byly domovem hmyzu a ptákům. Aby byly hezké.

To, co potřebujeme, je nekácet vzrostlé stromy. Nenechat je sejít.

https://ekolist.cz/cz/publ icistika/nazory-a-komentar e/martinn-mach-ondrej-jeno m-sazet-stromy-nestaci.pot rebujeme-neco-dulezitejsih o?utm_source=www.seznam.cz &utm_medium=denni-tisk

Už i Mělník se rozhodl změnit svůj postot k vegetaci. Pamatujete, když na náměstí pokáceli javory, protože se nehodily projektantovi do plánů?

Mělník: Město podporuje výsadbu stromů formou adopce
10.04.2019 20:51

Cílem tohoto projektu je dlouhodobá a koncepční péče o veřejnou zeleň v našem městě. V důsledku klimatických změn bude v budoucnu velmi důležité udržet a případně ještě navýšit počet stromů ve veřejném prostoru.

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.04. 11:30
Titulek:doplněníodpovědět
https://www.parlamentnilis ty.cz/politika/obce-volicu m/Melnik-Mesto-podporuje-v ysadbu-stromu-formou-adopc e-577285
Jméno:Ales
Datum:15.04. 21:30
Titulek:Devastace vegetace v Neratovicíchodpovědět
Dobrý večer,

rozumní lidé vědí, že je třeba vegetaci chránit a zvyšovat její stav. Správně udržovaná vegetace pomáhá nejen zadržovat vodu v krajině, i např. zde:

https://domaci.ihned.cz/c1 -66554980-cesko-suzuje-suc ho-na-vine-je-nedostatek-s razek-i-nadprumerne-teplot y-zasoba-povrchove-vody-ne staci

(odeberte přebytečné mezery v odkazu)

píší, že je v krajině nedostatek vody. V Neratovicích stav stromů a zeleně naopak snižují (mimo kytiček, které prostředí neochladí, nezvlhčí a vodu nezadrží). Omezeným pseudokapitalistům typu Hrodek nebo Mrzílková toto nemůže docházet a ani je to vlastně nezajímá, oni znají a jsou pro ně vším pouze peníze. Vše zajistí volný trh a peníze? Opravdu lze za peníze koupit a nahradit jimi vše? Velmi omezená představa...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:18.04. 15:26
Titulek:Začalo sekání zelených ploch!!!!!odpovědět
POZOR! Lidé si myslí, že jsou zde trávníky. Ale my nemáme ve městě nic, co by mohlo nést název TRÁVNÍK, což je v podstatě kulturní poušť, podobně jako například asfaltové parkoviště. Nesmí zde žít a nežijí žádné jiné organismy, než druhy, které člověk pěstuje, tedy několik málo vyšlechtěných jednoděložných rostlin, podobně jako je tomu u obilovin. Rozšíření udržovaných trávníků má vliv na mizení některých druhů původních rostlin, a to i těch, vnímaných dříve jako obtížné plevele. Ekologické negativa trávníku převažují nad pozitivy a proto je lepší louka

To, co zde máme my, je směs různých kvetoucích jednoletých a víceletých bylin a jednoletých travin. Plochy by se měly nechat odkvést, vysemenit a pak posekat, 2x do roka. Jedině tak se bude v porostech vyvíjet hmyz (larvy motýlů a jiného hmyzu) a bude sloužit za potravu hmyzožravým ptákům a semena semenožravým ptákům. Není důvod, proč sekat plochy po celé léto.

Naopak, pokud se plochy posekají nyní, kdy je sucho a sucho se bude zhoršovat, to, co zůstane, uschne a místo zelených ploch, které zadržují vodu a ochlazují město, zbudou hnědé, suché a prašné plochy. Pak už jde o zdraví lidí na sídlišti.

Proboha, copak se nic nedá změnit? Včera v televizi na TV 24 běžel dvouhodinový pořad, jak je nutné zadržovat vodu, což znamená bránit vysychání krajiny (město je krajina!). Jako obvykle byl podepsán dodatek č. 10 ke smlouvě s FCC a ta se tím řídí. Sekání by měla s FCC koordinovat J. Vaculová z OŽP, o jejíž zkušenosti a odbornosti lze mít pochyby. Každý rok se ničí tak důležitá zeleň ve městě.

Je sucho a bude se zhoršovat.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz