Názory k článku

Město nebude kropit ulice

Jméno:Hanka
Datum:06.08. 20:21
Titulek:ale kropí,odpovědět
na rohu silnice pod Legátem co tam bydlí parcovbník FFC, tak si stoupne tou malou multikárou na chodník a kropí si přes plot svoji zahrádku. Již několikrát jsem ho viděla.
Jméno:to víte
Datum:07.08. 15:20
Titulek:z cizího odpovědět
Krev neteče-támhle půlka lesa dřeva,tu zase cisterna vody zdarma..
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.08. 17:53
Titulek:voda na zeleň. Soukromou? odpovědět
Kdo ví, kolik takových malých cisteren vody bylo použito na zalití soukromých zahrad. Víme o jedné, ale není-li to špička ledovce? Město nekropí silnice, protože voda je využita na zeleň, řekla mi paní Hrodková, manželka místostarosty, úřednice správy majetku. My můžeme chcípnout, ale na ně neplatí nic.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.08. 18:09
Titulek:zalévání soukromých zahradodpovědět
Písemně jsme se obrátila na pracovnici MěÚ a obdržela jsme tuto odpověď:

Vaculová Jana Jana.Vaculova@neratovice.c z
Komu:
spevackova@seznam.cz
Kopie:
Adela.Uhrova@neratovice.cz , Petr.Svoboda@neratovice.cz , machovec.p@1polabska.cz ...a další (1)
RE: Praocvník FCC dnes v 15.00 zaléval soukromou zahradu

Vážená paní Spěváčková,

Společnost FCC Neratovice s.r.o. (jak už z jejího názvu vyplývá) je právnickou osobou, která na základě smluvního poměru zajišťuje nejen péči o městkou zeleň v Neratovicích (což je jednou z jejích hlavních činností), ale má také mnoho svých „soukromých“ zakázek. Mezi ně patří , mimo jiné, i dodávka vody k zálivce svým zaměstnancům, kteří si jak vodu samotnou, tak její dopravu platí – doklad o zaplacení dodávky vody Vám i v tomto Vámi citovaném případě spol. FCC Neratovice velmi ráda poskytne.

Pracovní doba zaměstnanců FCC Neratovice končí oficiálně ve 14,30 hod. Zálivka tedy probíhala po pracovní době konkrétního zaměstnance. Nelze však nepřipomenout, že v současné době zaměstnanci FCC Neratovice s.r.o. zalévají vší dostupnou technikou zeleň ve městě téměř nepřetržitě – pracovní doba jim tedy zřídkakdy končí v již zmiňovaných 14,30 - o probíhající zálivce o víkendech nemluvě.

Za měsíc a půl bylo dle sdělení spol. FCC Neratovice s.r.o. k zálivce použito více jak 600 000 litrů vody – lze též doložit.

Nápravné kroky nebudou tedy vzhledem k výše uvedenému vyžadovány.

Pro bližší informace ohledně platby za vodu konkrétním zaměstnancem se obraťte přímo na spol. FCC Neratovice s.r.o.

S pozdravem,

Jana Vaculová
referent správy městské zeleně
a ochrany ovzduší
odbor životního prostředí
Městský úřad Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
tel.: 315 650 334
Jméno:Karel
Datum:07.08. 18:44
Titulek:hm,teď si jen přátodpovědět
aby soukromý subjekt zmiňované doložil.Vůbec ani nemusí,takže se k ničemu ani nebude možné (třeba) dopátrat.a vo vo tom to...jéé.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz