Názory k článku

POZOR - nový územní plán

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.04. 22:47
Titulek:čtěte: odpovědět
Územní plán je možná nejdůležitějším dokumentem, o kterém zastupitelé rozhodují. Pomocí územního plánu ovlivňují zásadně podobu města, v mnoha případech nevratně. A také rozhodují o tom, čí pozemky se stanou bezcenné a z kterého vlastníka bezcenného pozemku se stane bezpracný milionář. Během zítřka se prokoušu dalšími velmi obsáhlými materiály a něco k tomu napíšu. Už dnes jsem si jistá, že v návrhu je hodně chyb (např. zahrady za kolejemi za trojkou školou jsou označeny jako zahrádkářská osada, což je nesmysl). Neúnosné množství ploch ve městě je určené k zástavbě. Desítky hektarů orné půdy jsou určeny k likvidaci - zastavení. Prakticky obě městské zahrádkářské kolonie by měly zmizet. Je zřejmé, že současné vedení města se rozhodlo "vecpat" do územního plánu všechny možné změny, které by negativně změnily tvář města a okolí.

Zatím dávám slovo "konkurenci", každá informace o ÚP je důležitá:

http://www.neratoviny.cz/n edovolme-projit-navrh-nove ho-uzemniho-planu/
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.04. 23:01
Titulek:další článek z neratovin:odpovědět
http://www.neratoviny.cz/c o-prinasi-novy-navrh-uzemn iho-planu-mesta-neratovice -strucny-prehled/
Jméno:Jarmila
Datum:16.04. 11:04
Titulek:zahrádky za potokemodpovědět
Pokud se zruší zahrádky ,zničí se plno živočišných druhů,kteří v okolí potoka žijí (žáby,ježci,mnoho druhů zpěvných ptáků atd.)Proč bychom si město nezabetonovali,že???? Ono nestačí,že výstavba domů je směrem na Byškovice.Ale ze zahrádek miliony netečou.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:16.04. 21:28
Titulek:á, už se ozvala starostka....odpovědět
Nešířím žádné poplašné zprávy. Velmi malá část zahrádek Na Výsluní má být ponechána jako RZ zahrádková osada (neznám sice zahrádkovou osadu, ale někdo musel tento nesmyslný název vymyslet, část má být přeměněna na komunikaci Z35 PX, zbylá velká část plochy je označena jako K24 NK. NK je plocha krajinná. To je něco jiného než zahrádkářská osada, tak zahrádková). Kdyby město chtělo zahrádkářskou osadu zachovat, tak ji legalizovalo, čili nazvalo RZ. Tak to je a může vám někdo něco vysvětlovat a namlouvat. Pokud bude město chtít, zlikviduje zahrádky, klidně se to může stát.

Sama starostka to píše na webu města: Zahrádky za Tescem jsou v novém plánu navrženy oproti současnému stavu jako nezastavitelné – mění se ze současné mimolesní zeleně na plochy krajinné (jako bych to nepsala!) - v zadní části, a ze současné zastavitelné plochy NK (nerušící komerce) na RZ - zahrádkové osady při možnosti zachování stávajících zahrádek. jenže tato část je minimální oproti celé rozloze plochy.

http://neratky.cz/data/img article/sidlistenavrh.pdf

Kdo psal nebo hovořil o zrušení placeného parkoviště, nevím, já to nebyla. Ale pokud si prohlédnete výřez výkresu návrhu ÚP pro sídliště, uvidíte, že placeným parkovištěm prochází komunikace DS. Takže tam nebude stát parkovací dům, jak se někde navrhovalo, ale ubudou parkovací stání. Asi máme oči a mozek k přemýšlení. Jenže paní starostka, místo aby nechala vyvěsit výkres na přístupném místě s přítomným projektantem, tak hned všechno dementuje a vydává za poplašnou zprávu.

Praha dnes vyvěsila Metropolitní plán:
v tištěné podobě – v termínu od 27. 4. 2018 do 27. 7. 2018 ve výstavních prostorách Centra
Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
(IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera).

Otvírací doba CAMP od 27. 4. 2018 do 10. 6. 2018: úterý - neděle od 9:00 do 21:00 hodin.

Ve výše uvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin na místě
zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta.

Po datu 10. 6. 2018 bude otevírací doba CAMP prodloužena, o čemž bude informováno
prostřednictvím veřejné vyhlášky.
Jméno:Grüna
Datum:16.04. 21:36
Titulek:Haodpovědět
Všimnla jste si taky, že v tom článku Mrzky chybí zmínka o zahrádkách za Billou?

Ty chtěl na stavební parcely určitě taky změnit jejich vlastník - město Neratovice.
Jméno:Martin
Datum:17.04. 07:38
Titulek:upřesněníodpovědět
Starostka o těch zahrádkách píše, nazývá je "za Penny marketem". Faktem je, že přibližně 2/3 jejich plochy vlastní město (to starostka v článku nezmiňuje, píše jen o soukromých vlastnících). Jaký je zájem města, když podporuje změnu využití na stavbu RD? Proč raději nenavrhne změnu ze současného platného využití SS (školství, zdravotnictví, soc.služby) rovnou na RZ (zahrádkářské osady)?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:16.04. 22:10
Titulek:Petici ne!odpovědět
POZOR! Někteří zahrádkáři chtějí zahájit petici. Nemá význam. Je to ztráta a času, k návrhu územního plánu je nutné podat připomínky. NESOUHLASÍM, protože a nyní dát dohromady všechny argumenty proti tomu, co vám vadí. Územní plán v této podobě je nepřijatelný. Tak předimenzovanou zástavbu město neunese.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:17.04. 08:40
Titulek:paní starostka a zahrádkyodpovědět
Vážení,
paní starostka neopravuje nějaké nepřesnosti, ale přímo popírá skutečnost. Většina zahrádek na Výsluní spadá do plochy NK čili plochy krajinné (proč ty zkratky neodpovídají názvu? Co je to R?Aby zmátli lidi...). Proč je rovnou neoznačili jako RZ čili zahrádky? Protože si nechávají otevřená dvířka k likvidaci zahrádek a také proto, aby vykázali, kolik mají volné krajiny. Ponechat volnou krajinu a nezastavovat ji, na to se teď klade důraz. Jenže tady se budou zastavovat desítky volné krajiny, stačí za Výsluním 7 hektarů úrodné zemědělské půdy. zahrádky na ploše NK mohou kdykoli zrušit. Nic jim nebude bránit. Už jsme tady zažili leccos. Stačí že zvítězí ve volbách a mají opět 4 roky volné ruce. Zbourají chatky, ploty a je to volná krajina.

Všechny zahrádky padnou za Penny a za Billou, tam je navržena individuální rodinná výstavba. Takže VIP mají přednost, za jednu zahradu s domem padne 10 zahrádkářských parcel, na kterých zahradničí staří lidé a rodiny s dětmi. Je to hnusné. Strávila jsem nad ÚP několik dlouhých večerů, nyní dopolední a odpolední. Textové části jsou zoufale objemné a komplikované.

Šiřte, prosím, informace o nutnosti podat připomínky do 27. 4. 2018 na odbor výstavby.

Zdraví Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.04. 09:03
Titulek:Přijdeme o kvalitní půduodpovědět
Negativním jevem v oblasti environmentálního pilíře je zásah do ZPF, který je navržen v rozsahu cca 74 ha (12,03 % výměry zemědělské půdy na území města), přičemž z předpokládaného záboru ZPF tvoří 37 % (cca 33 ha) zábor hodnotných půd I. a II. třídy ochrany.


ZPF je zemědělský půdní fond. Pokud chce někdo stavět v místech, kde je orná půda, musí požádat o vyjmutí z ZPF a pak může stavět. Kdo povolení vydává? Městský úřad, odbor životního prostředí. Tak se u nás chrání orná půda. Radnice samozřejmě povolení vydá!!!

Z textu návrhu vyplývá, že má být ZNIČENO 74 hektarů půdy, to je 12% půdy na území města!!! Z toho 37% tvoří ta nejkvalitnější půda první a druhé kvality (=bonita). Vidíte to zvěrstvo, které vládnoucí koalice nachystala? Zničí vše, co se dá. Nezbývá nám, než se bránit. Posílejte, prosím, připomínky na odpor výstavby, každý občan má právo se k návrhu ÚP vyjádřit. Ne jen ten, kdo vlastní nějaký pozemek, jak naznačuje zpráva na webu města.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.04. 09:47
Titulek:štvavá kampaň začala....odpovědět
Nějaký iniciátor mi tvrdí, že jsou lidé na mě rozezleni, že jim zahrádky zůstanou. Zlaté oči. Možná nějaký měsíc nebo i rok, ale perspektiva není žádná, kromě toho cípku za Tescem. Co kdyby se podívali na výkres návrhu územního plánu a nevěřili starostce, co je chce uchlácholit?
Jméno:Jiří Navrátil
Datum:17.04. 10:50
Titulek:Návrh ÚPSÚ Neratoviceodpovědět
Tento územní plán jde proti zahrádkářům. Je zde v celku evidentní snaha zlikvidovat zahrádkáře u Kojetického potoka i za Tescem. Pokud by tomu tak nebylo, tak je v návrhu uvedená změna na zahrádkářskou osadu. Tak to je a basta! Část pozemků je soukromých, tyto se lépe zhodnotí jako stavební než pronájem zahrádkářům či dříve využití na školství a zdravotnictví. Část je městských. Pohádky o stejné zastavitelnosti nyní a dříve jsou k ničemu. Pokud vývoj nutně potřebuje rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů, na místě stávajících zahrádkářských osad, tak se město mělo snažit najít nové plochy pro zahrádkáře. To neučinilo. Zástupci města zase jen blábolí nesmysli a škodí vlastním lidem. Nějak to nechápu...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.04. 11:30
Titulek:katastrofální ničení půdyodpovědět
A to není všechno. Budováním koridorů - tedy silnic, protipovodňovou ochranou a pod. bude zničeno dalších celkem 60 256 ha orné půdy. Můžete se přesvědčit v textové části: odůvodnění návrhu str. 135. Nešířím poplašné zprávy, spíš by si paní starostka měla návrh ÚP velmi důkladně prostudovat, ale varuji ji: je to práce na pár nocí nebo dní.
Jméno:Martin
Datum:18.04. 15:46
Titulek:rozvoj městaodpovědět
Naše město se bude rozvíjet. Ať se to líbí Spěváčkový a tomu jejímu spolku ano a nebo ne. Neratovice potřebují rozvoj. Bohužel důchodci už to nechápou. Je jiná doba. Tak se s tím už smiřte
Jméno:Jiří
Datum:18.04. 21:37
Titulek:to jsi tak naivní nebo blbej? odpovědět
Už se rozvíjí. Zprivatizované byty budou chybět sociálně slabým, uživatelé zabraných zahrádek budou v depresi, zničená pole nám budou scházet až nebude co jíst, silnice nás neuživí. Lidé se budou stěhovat pryč do příjemnějších obcí. Po Mrzílkové zůstane jen popel a prach.
Jméno:Bořivoj
Datum:18.04. 21:59
Titulek:bytyodpovědět
Sociálně slabý už se těší, jak svůj zprivatizovaný byt výhodně prodají. Proč si myslíte, že je o privatizaci takový zájem. Kdyby to bylo tak strašný, jak zde píšete, tak by do toho nikdo nešel. A není dům, kde by nechtěli privatizovat. Jen jim závidíte, že přijdou lehce k majetku.
Jméno:Jaroslav
Datum:18.04. 22:33
Titulek:kdo ti to napovídal?odpovědět
Už vidím, jak prodávají svůj byt a jdou bydlet pod most nebo do Chánova. Nikdo jim neskočí na takovou nesmyslnou propagandu. Privatizují své byty, protože mají strach. Bojí se, že město nabídne domy spekulantům jak se stalo s věžáky na Kojetické. Domy koupili Italové, jen vybírali pořádně navýšený nájem, nic neopravovali až domy totálně zchátrali a pak byty prodali nájemníkům. Ti je koupili, aby neskončili pod tím pověstným mostem.Tak to je. Žádná dobrovolnost,jen nátlak a strach z budoucnosti. Mrzílková a spol. si mnou ruce.
Jméno:lehce k majetku?
Datum:20.04. 07:33
Titulek:Vy jste najmutý RK?odpovědět
Ti normální kupující a bude jich hodně málo, budou léta platit dluhy za spolunájemníky a rekonstrukce - tzn. vysoký fond opravy (dříve nájem)+hotovost do začátku. Pokud obratem neprodají, nevydělají vůbec nic, snad až po 15-ti ketech. Když to skoupí jak předpokládám boháči-místní honorace-UK,V,nejmenovaná RK s nejmenovanou stavební fy za zády kt.umí čerpat dotace, začne obchod s chudobou=napálej jim nájmy že se jim protočí panenky a můžeme jen slabě doufat, že aspoň kousíček zisku dají do opravy domu a okolí a nenechají si to jako snadný zisk.Jinak by se nedoplatila ani další generace, která si tam byt koupí a chce v něm skutečně bydlet.Možná se probudí Klokoč a bude informovat nové vedení města a nové vedení města se bude šmelinou s chudobou účinně zabývat. (ha ha). Denně se v TV kritizuje nedostatek výstavby bytů měst, nedostatek městských bytů u nás ted před volbami město všechny prodaly.Tak nevím.
Jméno:rozvoj města?
Datum:18.04. 21:54
Titulek:a japa na to přišel?odpovědět
Obchody se zavíraj, práce nikde, výstavba žádná, městský majetek stihnou zprivatizovat asi všechen. Jo, hezká představa, ale spíš tu vidím druhý Jirkov.
Jméno:Honza
Datum:17.04. 18:54
Titulek: tak to jsem zvědavodpovědět
Jak si to vše hmyzu zdar v LN obhjí a zdůvodní,co myslíte??že by měl někdo odvahu a drzost šířit na svém webu poplašné zprávy a lži když je mu vyhrožováno soudními přemi pomalu za to,že dýchá???mno jsem na to zvědav co tělocvikářka zas zplodí.
Jméno:Karel
Datum:17.04. 20:06
Titulek:pozorodpovědět
Ta soudní pře proběhla u mělnického soudu.
Jméno: Honza
Datum:18.04. 17:28
Titulek: slyšel jsemodpovědět
Njn,kdo nechce s vlky výti tak je likvidace jeho osoby zřejmá.Ale má panstvo smůlu,ne každý jim zbaští samochvalné plky v LN.Jednou snad spravedlnost dorazí a zúčtuje.
Jméno:Tomáš
Datum:18.04. 22:23
Titulek:připomínkaodpovědět
Na Šandových neratovinách je vzor jak podat připomínku. Díky, Pavle. Akorát mi vadí, že formulář pro podání připomínky nezveřejnil neratovický úřad, to je jejich úkol. To si mají lidi vycucat z prstu? Už vidím, jak jim úředníci neuznají připomínku, protože nebude mít všechny náležitosti.
Nechápu, jak babka zahrádkářka bude hledat v katastru parcelní číslo a katastrální území.
Některá města nabízejí občanům manuál jak podat připomínku a píše se tam:

"Území je nutné vymezit zejména uvedením katastrálního území a dále uvedením parcelních čísel pozemků, případně názvů ulic nebo jiných údajů umožňujících jednoznačnou lokalizaci území. Vymezení území je možné doplnit grafickou přílohou".
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:19.04. 08:30
Titulek:Je to podraz vlastních občanů městem!!!!odpovědět
Jak je obvyklé, paní starostka okamžitě využila svého privilegovaného přístupu na městský web, který platíme z našich společných peněz, a rychle dementovala, že by byly zahrádkářské osady novým územním plánem odsouzeny k zániku.

Bohužel, opět jak je obvyklé, se vykrucuje a ohýbá pravdu ve prospěch radnice.

Takže začneme parcelami za Penny a Billou.

Jsou zde pozemky soukromníků a města.
Čísla a plocha pozemků města: 318/10 - 7014 m2,
318/47 - 4 086m2, 318/132 - 803 m2, 318/12 - 6 132 m2, 318/279 - 4 635 m2.

Mezi městské pozemky jsou vklíněné pozemky 318/43 - 6 513 m2 a 318/42 - 1733 m2.

Město mohlo po zpracovateli požadovat, aby městské pozemky označil jako zahrádkářské osady RZ. Soukromé pozemky by zůstaly určené k individuální výstavbě BI. Tím by město legalizovalo zahradničení svých občanů a dalo jim jistotu, že do budoucna se nemusejí být, že o své dílo přijdou.

Nebo by se město domluvilo na výměně jejich pozemků za něco stejně zajímavého a možná kvalitnějšího, město má ještě dost pozemků. Třeba Za Výsluním, kde plánuje hromadnou výstavbu, možná zárodek budoucího ghetta.

Nebo by město celou plochu určilo k využití jako zahrádkářskou osadu RZ a domluvilo by se se soukromými majiteli, zda hodlají dále pozemky pronajímat (mají z něj slušný pravidelný příjem) nebo chtějí stavět a podle toho navrhlo ÚP.

Jenže město udělalo podraz na drobné zahrádkáře, nic z nich nekápne, radnice si notuje pouze se soukromníky. Nikdo jiný je v tomto případě nezajímá.

Situace zahrádek na Výsluní je podobná. Město se rozhodlo, že zničí úrodnou půdu za Výsluním, naplánovalo tam hromadnou výstavbu a kolem nové části sídlišti silnici, která protne zahrádky. Cípek je označen RZ, byl tedy legalizován, zbytek je NK čili plocha krajinná (bože, kde to vzali, zkratka má asi zmást lidi, předtím to byla nerušená komerce).

Komu patří pozemky na Výsluní:
92/5 9 858 m2 . soukromníci
580 - 13 032 m2 - Česká republika Státní pozemkový ústav
413/15 - 6 457 m2 - soukr.
413/14 . 4 591 m2 - movitý soukr.
413/1 - 7 072 m2 - soukr.
413/13 - 5 454 m2 - soukr.

Velká část pozemků je tedy určena jako volná krajina, v ÚP jako krajinná plocha. Proč? Ptejte se také? Počítá se tedy s tím, že by se někdy něco změnilo, třeba jako s Třešňákem? Co bránilo město celou plochu určit jak zahrádkovou osadu? Běžte se tam nyní podávat, jak je krásná, vše kvete, je to kus nádherné zeleně v městě paneláků.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.04. 18:58
Titulek:doplněkodpovědět
Za potokem je ještě jeden pozemek města p.č. 316/11 - 5 722 m2. Pozor, všechny pozemky za Penny a Billou leží v katastrálním území Lobkovice, obec Neratovice.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:19.04. 08:37
Titulek:pravda o zahrádkáchodpovědět
Paní starostko, naženete ty chudáky staré lidi mezi čtyři stěny paneláků, nebo jim nabídnete vysoce sportovní vyžití v poničených lesících? Nebo vyskákají z oken, to je pravděpodobnější, ale to vám bude jedno. Nakonec, ať si poradí jak chtějí. Nebo jim lékaři předepíšou antidepresiva, ať se vzpamatují. Kolem domů jim kácíte stromy, není si kam sednout, tak jim ještě zrušíte zahrádky.
Budou volby, lidé, moc dobře přemýšlejte, koho zvolit. Škoda, že před volbami není možné se zeptat kandidátů, co budou prosazovat, a i kdyby, stejně jejich slovům se velmi často nedá věřit.
Jméno:Karel
Datum:19.04. 17:31
Titulek:lépe bychodpovědět
To nenapsal ač velmi smutná realita..
Jméno:P.Z.
Datum:19.04. 08:47
Titulek:Přečtěte si i od starostky na fbodpovědět
Já už se v tom vůbec nevyznám. Na Facebooku města se píše, že autory nápadu změnit plochy na domy je nějaká firma. Podle nějaké nové metody jsou snahy o nějaké plochy stejného využití. Město prý nemá zájem na tom rušení a lidé mají posílat připomínky.
Jméno:Nikita
Datum:19.04. 21:37
Titulek:lež, lež, lež...odpovědět
Takže radnici vládne firma? Firma rozhoduje, které plochy se zastaví? To si někdo dělá p....Prosím vás, nevěřte tomu, co vám někdo na fb napovídá. MĚSTO si určuje, jaké funkce budou mít jednotlivé plochy. Když bude chtít vyjít vstříc svým občanům - zahrádkářům, tak se domluví s tou všemocnou firmou, že je označí jako RZ, což je kupodivu zahrádkářská osada, a nebude podporovat další výstavbu v polích. Radnice má dokonce na komunikaci s firmou svého určeného zastupitele. Víte,kdo to je? No přece místostarosta Hrodek, kterému kupodivu byly změněny pozemky jeho matky z funkce louky a pastviny na obytné plochy - BI, individuální bydlení.To je zvláštní, ne? Není to náhodou střet zájmů?
Jméno:to není střet zájmů
Datum:20.04. 07:38
Titulek:ale korupce, šmelinaodpovědět
Jinak TÉ firmě bohatě stačí obstavit a stavět tak kolem zahrádek, že to zahrádkáři sami zabalej.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.04. 09:16
Titulek:nevěřte lžím....odpovědět
Času je už velmi málo. Milí fejsbukáři a spol., uvědomte si, že územní plán bude platiti roky, možná i déle a co je v něm platí, pokud jej schválí současní zastupitelé, kteří tvoří koalici, tj. 11 hlasů stačí. ještě jednou zahrádky za Penny a Tescem: Všechny tyto plochy jsou určeny k individuální výstavbě, tedy pro rodinné domky. Všechny pozemky!!!! Přitom velkou část pozemků vlastní město, může tedy navrhovat firmě, která územní plán vytvořila, že zahrádky na městských pozemcích budou do budoucna zachovány, ať bude u vesla Petr nebo Pavel a proto jejich funkce RK čili zahradní osady. Nazdar. Starostka na fejsbúku mlží a tvrdí něco, co by mělo uklidnit zahrádkáře a přitom pomoci schválit ÚP.Znovu opakuji: co je v územním plánu, může za pár let kdokoli uskutečnit, územní plán je zákon. Nynější vláda možná zahrádky nebude rušit, ale za nimi přijdou další a ti využijí pozemky na individuální výstavbu. Nenechte zmást starostkou, té je jedno, zda staří lidé přijdou o své zahrádky, ona má svou zahradu a většina koalice také. Pište a podávejte připomínky proti záměru vytvořit za Penny pozemky pro výstavbu na městských pozemcích. Totéž je za Tescem. Tam sice zůstane trojúhelník zahrádek, ale ke trati je navržena volná krajina, ne zahrádky. A mohly tam být, městu k tomu nic nebrání. Proč to neudělalo? Protože si nechává otevřená vrátka k jinému využití. Klidně a bez výčitek svědomí prosadí přeměnu zahrádek na volnou krajinu.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.04. 19:38
Titulek:Paní starostka a zahrádkyodpovědět
Přátelé,
uklidnila vás paní starostka, svým prohlášením na webu města a facebooku, že zahrádky nebudou zlikvidovány? Chyba.

Opakuji:nahlédněte do návrhu územního plánu na webu města nebo na neratovinách.cz a zjistíte, že celá plocha za Penny a Billou je určená na individuální výstavbu rodinných domků. Přitom mnoho parcel patří městu a to může rozhodnout, k čemu je určí.

Čísla a plocha pozemků ve vlastnictví města:
318/10 - 7014 m2, 318/47 - 4 086m2, 318/132 - 803 m2, 318/12 - 6 132 m2,
318/279 - 4 635 m2, 318/11 – 5 722 m2. Pozor, všechny pozemky za Penny a Billou leží v katastrálním území Lobkovice, obec Neratovice.

Proč město nepodpořilo své občany a nezměnilo využití pozemků na RZ, čili zahrádkové osady?Proč vám slibuje, že o své zahrádky nepřijdete, když to nemusí splnit? Nikdo neví, kdo bude v čele města po volbách. Nové či staré vedení? Stačí, že město své pozemky prodá, nový majitel začne na parcelách stavět a zahrádky budou zlikvidovány. Času je málo, ale můžete se ještě bránit. Požadujte po městu, aby své pozemky změnilo v územním plánu na RZ. Napište každý svůj písemný příspěvek, aby jich bylo co nejvíc. Adresa: MěÚ, odbor výstavby.
Jméno:Michal
Datum:21.04. 07:38
Titulek:uklidnila násodpovědět
Ano. Paní starostka mě uklidnila a věřím ji. I ostatní zahrádkáři v mém okolí ji věří. Věříme ji víc než vám paní Spěváčková. Už jste stará a nám starým se to občas poplete v hlavě a neumíme správně vyhodnotit, kde je pravda. Proto je tam paní starostka, která bojuje za nás. Škoda jen paní Spěváčková, že na ni pořád útočíte. My nechceme, aby jste za nás mluvila, vylepovala u našich zahrádek letáky a dělala mezi zahrádkáři zle.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:21.04. 12:18
Titulek:víra tvá tě uzdraví....odpovědět
Ano, jen věřte. Lidé v Lobkovicích starostce také věřili, že bude hájit zájmy občanů a stavba přístaviště se nebude realizovat, když jsou obyvatelé proti němu. Věřili marně, starostka nepokrytě lobovala pro provozovatele půjčoven a jachet a jiné soukromé zájmy. Zeptejte se lobkovických, jak probíhalo setkání se starostkou...

Lidé na Výsluní jí také věřili, věřili, že když slíbila setkání s obyvateli Výsluní kvůli hypermaketu, slovo dodrží. Nedodržela. Nikdy se setkání neuskutečnilo. Naopak. Zato když zastupitelé zamítli změnu územního plánu č. 3, tak dlouho probíhalo vysvětlování o nutnosti hlasovat pro změnu územního plánu, až ji zastupitelé schválili a brzy tady zřejmě vyroste nevzhledná krabice před paneláky. Ten dodatek nakonec také bude schválen. Jeden hlas se vždy najde.

Lidé na Výsluní, na druhém konci sídliště, také věřili, že vybudování odstavné plochy v poli je definitivně pozastaveno, jenže netuší, že záměr pořád leží na Krajském úřadě, který rozhodne. Jak? No jak asi....

Lidé na Kojetické 1021 také věřili, že jich se privatizace bytů nebude týkat, protože jsou v domě neplatiči s dluhy, budova je ve špatném stavu, že přece město nemůže chtít po obyčejných lidech, aby si poradili s takovým problematickým kolosem, věřili, věřili, až pochopili, že žádná spravedlnost neexistuje.

Milí zahrádkáři, jen věřte, nic nepodnikejte. Pravda je přece v Územním plánu, stačí do něj nahlédnout, tam je vše zakresleno, ale vy raději věříte, protože byste museli myslet.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:21.04. 12:32
Titulek:Bravo (=skvěle, výtečně)odpovědět
Jistě. Nejhorší jsou staří lidé. Pořád mají nějaké výhrady, odvolávají se na své zkušenosti, blekotají něco o nějakém vzdělání. V hlavě to mají pomotané, nic správně (tj, tak, jak si přeje vedení města) nevyhodnotí, neví, že pravda je vždy na straně radnice, ti mají mandát a funkci, a kdo má funkci, má i rozum a pravdu, tak proto věříme NAŠÍ paní starostce, která chce pro nás to nejlepší a ne nějaké staré bábě, co se do něčeho pořád s.r.., už by měla sedět v domově důchodců a srát do plínek. Chápu, tak to má být. Jen ti přeji Michale, abys nezestárl, to bys přece na tom byl stejně jako já.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.04. 21:35
Titulek:rýpat se v zemi...odpovědět
Pořád na mě útočí pár lidí pod jmény Honza, Hana a j., možná je to jeden člověk. Prý každý chce bydlet a ne se rýpat v zemi. Tak tihle chudáci nic nevědí o potravinové soběstačnosti, o bohatství, které znamená pro člověka půda, o osamělosti starých lidí v panelácích, pro které je zahrádka spása...Tihle chudáci ustrnuli někde v devadesátých letech, kdy havlopolitici hlásali, jak je zastaralé a překonané zahrádkáření, když si můžeme všechno koupit v hypesrsuper a vyžívat se jedině golfem a jinými sporty pro horních deset tisíc, kam bude přináležet každý z nás. Jenže od té doby uplynulo hodně let, vidina bohatství se rozplynula, ale tito naivkové dál opakují svoje mantry o zbytečnosti rýpat se v půdě a vychovávat svoje děti společnou prací. Všimněte si, jak většina rodinných domků má na parcele beznadějný trávník, trampolínu, bazén, thuje a zelený hadr na plotě, zatímco zahrádkář na svých záhonech pečuje o zeleninu, květiny a stromy s ovocem. Kdo je společnosti užitečnější? Hádejte.
Jméno:Míša
Datum:21.04. 11:48
Titulek:p.Spěváčkováodpovědět
jak by řekl jeden umělecký velikán:je to marné,je to marné,je to marné....Spálit se musí a natlouct si ústa zase jen oni.Sice bude už pozdě,ale budiž.kdo chce kam...
Jméno:Míša
Datum:21.04. 11:49
Titulek:p.Spěváčkováodpovědět
jak by řekl jeden umělecký velikán:je to marné,je to marné,je to marné....Spálit se musí a natlouct si ústa zase jen oni.Sice bude už pozdě,ale budiž.kdo chce kam...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:21.04. 13:38
Titulek:je dobré číst text ÚPodpovědět
Vzdor tomu, že je venku tak krásně, jsem se začetla do textové části návrhu Územního plánu a je to velmi zajímavé početí.

ÚZEMNÍ PLÁN
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
ČÁST C-F. ZÁKLADNÍ DOKUMENT

zhotovitelé Společného úvodu a částí C – F
RNDr. Milan Svoboda
Bc. Simona Marhounová
Jakub Vik

Copak je zajímavého na straně 25 - 26?

ÚP navrhuje záměry u kterých je očekávaný zábor cca 135 ha ZPF. Lze tedy předpokládat mírně negativní vliv.

Ano, čtete dobře, 135 ha půdy má být zlikvidováno.

Pro vás, milí zahrádkáři, co věříte starostce a ne staré, pomatené bábě, mám také něco:

ÚP navrhuje nové plochy veřejné zeleně pro umístění např. rekreačního přístaviště Neratovice – Lobkovice. Dále ÚP stabilizuje plochy zahrádkových osad.

Tož to jsou novinky, že ÚP kvůli přístavišti v Lobkovicích navrhuje nové plochy zeleně, z plánu výstavby spíš vyplývalo, že plochy zeleně padnou za oběť přístavišti.

Dále se zde tvrdí, že ÚP stabilizuje plochy zahrádkových osad. Stabilizuje? Proboha, kde? Za Billou a Penny je navrhována bytová výstavba, za Tescem místo zahrádek jakási zvláštní krajinná plocha. Tak s tou stabilizací je to nějaké divné...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:22.04. 21:48
Titulek:SEA - vliv na půduodpovědět
Nejkatastrofálnější je v novém územním plánu zábor půdy.

Vlivy na půdu
Navrhované řešení předpokládá trvalý zábor ZPF v rozsahu více než 74 ha, z toho představuje k.
ú. Byškovice 26,332 ha (8,018 ha v II. třídě ochrany), k. ú. Korycany 3,331 ha (bez záboru půdy I. a II. třídy ochrany), k. ú. Mlékojedy u Neratovic 2,237 ha (bez záboru půdy I. a II. třídy ochrany), k.ú. Neratovice 11,801 ha (z toho 3,571 ha II. třída ochrany) a k. ú. Lobkovice 30,287 ha (z toho 13,724 ha v I. třídě a 7,096 ha v II. třídě ochrany). V uvedeném záboru nejsou zahnuty zábory ZPF pro koridory dopravních staveb a protipovodňových opatření, které představují dalších reálných 82,220 ha (cca 2,218 ha v I. a 22,763 ha v II. třídě ochrany).

Město Neratovice celkem 135,074 ha.

V území kromě záborů ZPF pro dopravní koridory povinně převzaté ze ZÚR SK naprosto převažují
zábory pro plochy bydlení a plochy drobné a řemeslné výroby. Jedná se o nejvýznamnější nega-
tivní vliv realizace navrhovaného územního plánu, přestože část posuzovaných ploch byla převza-
ta z platného ÚP.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.04. 14:09
Titulek:Místo zeleně mají vzniknout parkovištěodpovědět
Nový územní plán je katastrofa. Město by se mělo rozšířit do volné krajiny, to je jev, který většina měst už odmítla. Orná půda je cenná, je nutné ji zachovat. Silnic se nenajíme. Město si vyvzpomnělo, že parkoviště budou vybudována na plochách se zelení, se stromy. Místo kvetoucích sakur auta. Tak by měla vypadat plocha vedle domu Na Výsluní. Naproti bazénu by měla zmizet zelená plocha za tratí. A další a další...

Návrh nového územního plánu obsahuje řadu míst, kde je nyní zeleň a přeměňuje je na parkoviště:

1) Na náměstí Republiky to je celá část náměstí za železniční tratí, výrazná část pozemku mezi Komerční bankou, plotem stadionu a třemi věžáky, dále pak podél plotu stadionu až za tři věžáky.

2) Nad vedlejší ulicí nad železářstvím z ulice 28. října je zakresleno poměrně velké parkoviště místo zeleně mezi domem a silnicí k Účku.

3) V ulici Čtvercová návrh počítá s dvěma parkovišti v těsné blízkosti domů nejbližších 2. základní škole, kde je v současné době zeleň.

4) Poměrně velké parkoviště má vzniknout v oblasti současného parku mezi stanovištěm záchranné služby a bývalou školkou Urxova téměř až k restauraci Mexikáno a končí někde v prostoru současného pískoviště.

5) Parkoviště podél Benešovy ulice je v návrhu protaženo až k poutnímu místu Miluji.

6) Na Výsluní mezi blokem 1056-1064 a večerkou U Honzíka se rozšiřuje parkoviště o celou plochu vedle psího hřiště.

7) Na Výsluní se parkoviště mezi bloky 1146-1154 a 1056-1064 rozšiřuje až téměř k domům, tedy na místa, kde dnes stojí z jedné strany vzrostlé kaštany, z druhé sakury.

8) V návrhu je naznačena také propojka mezi ulicí Na Výsluní a městským pozemkem vedle zahrádek, kam radnice plánovala umístit odstavnou plochu.

Návrh nového územního plánu tedy zřejmě vychází z toho, že řešením nedostatku parkovacích míst ve městě je budování povrchových parkovišť místo zeleně.

Dochází na moje slova, že než budou volby, nezůstane kámen na kameni.
Jméno:Martina
Datum:23.04. 20:15
Titulek:parkovištěodpovědět
No konečně budeme mít kde parkovat. No, to to trvalo. Doufám, že to v květnu zastupitelstvo schválí a Koníček to hned nechá vybudovat. A po prázdninách už budeme parkovat. Teda pokud se zase "někdo" nezačne odvolávat a celou akci zdržovat, jak je v Neratovicích zvykem.
Jméno:D.
Datum:23.04. 22:45
Titulek:Martiněodpovědět
Takový jako jste Vy, má Mrzílková ráda,IQ tykve!
Jméno:Martin
Datum:24.04. 07:20
Titulek:zabetonovat, zabetonovat, zabetonovat...odpovědět
Ono to Martino naštěstí tak rychle schválit nepůjde. Je vidět, že jste vůbec nepochopila, co je výše napsáno. I kvůli vašemu sobeckému pohodlí by se měla veřejná zeleň proměnit na parkoviště. Je naštěstí dost lidí, kteří se budou snažit aby toto v územním plánu nebylo.
Jméno:T.J.
Datum:23.04. 22:32
Titulek:?odpovědět
Dotaz ke 4 - kde se v dokumentech píše, že tam má být pouze parkoviště?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:24.04. 08:56
Titulek:parkoviště místo dětského hřiště.odpovědět
Je parkoviště P 19 na hlavním výkresu úplně vlevo v zelené ploše a v textové části ÚP. Nic jiného než parkoviště tam není.

http://www.neratoviny.cz/w p-content/uploads/2018/04/ navrh-noveho-UP-vyrez-cent rum.pdf
Jméno:J.
Datum:24.04. 11:09
Titulek:P19odpovědět
je uvedeno jako červené OV, to je parkoviště? Parkoviště jsou snad šedé plochy DS. A v seznamu parkovišť P19 chybí. Neplete se někdo?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:24.04. 13:59
Titulek:P 19, OV. odpovědět
OV je občanské vybavení a v legendě je vybarveno takovou čtverečkovanou zářivou červení. P19 je uvedeno v textu:

NÁVRH DLE § 50 ZÁKONA Č . 183/2006 Sb.,
O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Str. 10, C.2.5 Vymezení ploch přestavby
(C14)
Vymezují se následně uvedené plochy přestavby, jejichž poloha a rozsah jsou zakresleny ve výkresu I.1:

P19 OV Neratovice 0,371 ha

V kapitole Doprava v klidu str. 15 není P19 uvedena, není ani v Koncepci veřejných prostranství str. 20.

F.2.13 OV - občanské vybavení veřejné
Podmínky využití

(F160) Hlavní využití: stavby občanského vybavení veřejného charakteru a nadmístního významu, tedy stavby pro veřejnou správu, pro vzdělávání a výchovu, sociální a zdravotní služby, administrativu, tělovýchovu
a sport, kulturu, náboženství a volný čas apod. s nezbytným zázemím.

(F161) Přípustné využití:
a) provozovny nerušící výroby a služeb, obchodu a stravování,
b) veřejná prostranství vč. parkových úprav, mobiliáře, drobných staveb (přístřešky apod.) a vodních
prvků,
c) místní a účelové komunikace,
d) parkoviště na terénu, garáže a parkovací domy,
e) vedení a zařízení technické infrastruktury.

Kdo ví, co tam plánují. Může to být parkoviště a nemusí.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:24.04. 14:13
Titulek:tak to bude kdoví co....odpovědět
Už to mám!! P19 je zakamuflovaná v

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU
DLE § 50 ZÁKONA Č. 183/2006 SB.,
O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

str. 80.

P19 OV – občanské vybavení
veřejné. Plocha je určena k rozšíření stávajícího areálu záchranné služby v ul. Ed. Urxe a k
pokrytí případných územních požadavků plynoucích ze záměru MŠ Kojetická na zařízení ambulantní péče či jiné služby v oblasti zdravotní nebo sociální péče. Její vymezení vyplývá z požadavku města Neratovice.
Jméno:J.
Datum:24.04. 14:28
Titulek:!odpovědět
Děkuji za nalezení textu. Takže tam fakt může být cokoliv.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz