Názory k článku

Jednodenní konference v Neratovicích v SD 15. března 2018. Starostka odmítla pozvat místní zahradníky a projektanty, stejně jako SON

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.03. 13:31
Titulek:Konference jen pro vyvolené...odpovědět
Datum: 13. 3. 2018 7:54:17
Předmět: Odborná konference: „Občan, spolek, obec a orgány ochrany životního prostředí" - přihlášky

Vážení,
sdělujeme Vám, že ze strany zastupitelů města Neratovice nebyla zcela využita nabídka bezplatné účasti na městem a úřadem spolupořádané konference s názvem „Občan, spolek, obec a orgány ochrany životního prostředí“. Konference se koná dne 15. 3. 2018, bližší propozice je možné získat např. na webové adrese: www.arbonet.cz.

Vedení města se rozhodlo nabídnout Vám touto cestou možnost zúčastnit se bezplatně uvedené konference. Podmínkou Vaší účasti (případně účasti dalších členů Vašeho výboru, nebo komise, prosím o oznámení všem členům) je pouze zaslat na e-mailovou adresu: Jana.vaculova@neratovice.c z sdělení se jménem osoby, která se konference zúčastní, spolu s e-mailovou adresou této osoby a označením výboru, nebo komise, jejímž je členem.

Vaše případné přihlášky budou uspokojeny v chronologickém pořadí doručení až do vyčerpání kapacity volných míst.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Elena Feistová
sekretariát starostky
-------------------------- -----------------------

Včera 20:44
Anna Spevackova
Přihláška na konferenci
Vážená paní Vaculová,

vzhledem k tomu, že, jak jsem byla informována, ze strany zastupitelů města Neratovice, nebyla zcela využita nabídka bezplatné účasti na městem a úřadem spolupořádané konference s názvem „Občan, spolek, obec a orgány ochrany životního prostředí, dovolte, abych se přihlásila jako předsedkyně Spolku občanů Neratovic na tuto konferenci jako host města Neratovice se vstupem na konferenci zdarma.

Mgr. Anna Spěváčková,předsedkyně Spolku občanů Neratovic, spevackova@seznam.cz, mobil: 775 988 356.
-------------------------- -----------------------

Dnes 11:42
Vaculová Jana Jana.Vaculova@neratovice.c z
RE: Přihláška na konferenci
Vážená paní magistro,

Byla jsem informována tajemníkem úřadu Ing. Svobodou o tom, že Vám bylo písemně sděleno, že Vás vedení města Neratovice nepovažuje za svého hosta.

Připravované konference na téma „Občan, spolek, obec a orgány ochrany životního prostředí“ se tedy podle mého názoru můžete v případě její volné kapacity účastnit pouze jako běžný platící účastník (resp. účastník se slevou člena SZKT).

Já osobně nejsem nikterak kompetentní k tomu, abych rozhodovala o Vaší případné bezplatné účasti na konferenci. Přihláška na konferenci je dostupná například na internetové adrese www.arbonet.cz

S přáním hezkého dne,
J
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.03. 13:32
Titulek:Konference jen pro vyvolené...odpovědět
Dnes 13:28
Anna Spevackova
Paní starostko, pane tajemníku,

když se jednalo o inventarizaci zeleně ve města a posudek Arbonetu na akát u Vojtěcha, byla jsem nazvána laikem, neodborníkem a pod. Když se u nás ve městě pořádá pod vaší záštitou konference, které bych se ráda zúčastnila, abych si doplnila své znalosti a vědomosti, nemůžete mi umožnit vstup zdarma. Cena konference je totiž v porovnání s ostatními akcemi neúměrně vysoká.

Jako důchodkyně vydávám značné částky za léky, v pokročilejším stáří požadavky na zdravotnickou a ošetřovatelskou péči ještě vzrostou, což je jistě známo panu tajemníkovi, jenž má, jak se vyjádřil na zasedání zastupitelstva také staré rodiče. Jistě dělá vše proto, aby jim jejich úspory byly zachovány.

Musím šetřit, protože se může stát, ač doufám, že k tomu nedojde, že přijdu o značnou částku z mých úspor. Víte jistě, co mám na mysli.

Takže vám velmi děkuji.

Mgr. Anna Spěváčková
Jméno:JN
Datum:15.03. 11:30
Titulek:Duševní chudáci.odpovědět
Jsou to radniční skety a hrajou si na honoraci. Neškodilo by jim vystrčit hlavu z radnice a rozhlédnout se okolo. Třeba by si uvědomili svou vlastní velikost nebo spíš malost jednání.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.03. 22:31
Titulek:Konference v Neratovicíchodpovědět
Jak jistě víte z předchozích e-mailů, starostka Mrzílková umožnila bezplatný vstup na konferenci pouze všem zastupitelům; jenže zastupitelé se vykašlali na nějakou konferenci, a proto starostka rozhodla, že byli osloveni i členové výborů, komisí a osadních výborů.

Do seznamu hostů nebyly zařazeny ani místní zahradnické firmy ani spolky či občané, kteří by ocenili možnost vyslechnout si zajímavé přednášky.

Ze zastupitelů bylo možné spatřit pouze pana Černohorského (je i předseda kontrolního výboru), dále paní Landovou (současně majitelku zahradnické firmy) a paní Soukupovou. Nikdo více.

Z osadních výborů přišel jen pan Vébr z Lobkovic.

Z vedení města se dostavila starostka Mrzílková, která konferenci zaštítila, místostarostka Rajchertová, tajemník Svoboda a úřednice z odboru životního prostředí: vedoucí Uhrová, Vaculová, Nová a Wasserbauerová. Objevila se zde i sekretářka místostarosty Kovářová.

Samozřejmě jsem byla přítomná i já, ovšem na rozdíl od výše jmenovaných jsem si konferenci sama zaplatila, a to 1 2010,-, tedy o 100,- méně než byl vstup pro návštěvníky, protože jsem členka Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Konference byla opravdu zajímavá a velmi poučná, škoda, že většina zastupitelů nemá zájem o další vzdělávání. Mají pocit, že už jim to nestojí za to, protože stejně nebudou v komunálních volbách zvoleni? I to je možné.


Jméno:Puc
Datum:15.03. 23:54
Titulek:Více o tom?odpovědět
Kolik se účastnilo lidí celkem a k čemu se došlo v dizkusích?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:17.03. 10:12
Titulek:konferenceodpovědět
Tak nejprve účast na konferenci. Jak sdělil účastníkům (na můj popud) pan ing. Wágner, 1 člověk byl z university, 1 byl student, 2 osoby byly ze spolků, 19 z firem, 33 ze státní zprávy (tj. úřady), 18 ze samosprávy.

Všimněte si, že se nezúčastnil ani jeden občan, vzdor ohlášenému tématu konference ("Občan, spolek, obec a orgány ochrany životního prostředí"), skoro žádný student a pouze dva lidé ze spolků!!

Je smutné, že ačkoliv měli VŠICHNI naši zastupitelé vstup zdarma, našli se jen tři zájemci, bohužel z řady opozice, tedy z těch, kdo nemají vliv na výsledky rozhodování, ať už rady nebo zastupitelstva.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:17.03. 11:29
Titulek:celkový početodpovědět
Sečteme-li všechna čísla, dojdeme k celkovém počtu účastníků - 74 osob.
Jméno:Puc
Datum:17.03. 13:03
Titulek:-odpovědět
Děkuji za sčítání. Se nedivím že občané nepřišli. Aní nemohli - ten poplatek 1300 korun je šílený.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:18.03. 20:17
Titulek:nebylo možné přehlédnout...odpovědět
Prý jsem si nevšimla, že byla účastná i starostka Mrzílková, místostarostka Rajchertová a tajemník Svoboda. V jednu chvíli bylo možné zahlédnout i sekretářku místostarosty Kovářovou. Samozřejmě jsem si jich všimla. Jejich přítomnost byla samozřejmostí, stejně jako úřednic z odboru životního prostředí. Mě spíš zajímalo, kolik neuvolněných zastupitelů přijde na konferenci.
Jméno:Ivan
Datum:19.03. 11:57
Titulek:vaše starosti ...odpovědět
Přišli důchodci, ti mají čas. Ostatní zastupitelé by si museli brát dovolenou. Vy fakt máte starosti paní Spěváčková. Vy jste tam byla a to je hlavní. Jste spokojená, tak proč řešíte kdo tam ještě byl a nebyl.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:19.03. 13:54
Titulek:zákon o obcích č. 128/2000 Sb.odpovědět
Mýlíte se, mladý muži. Mohli přijít všichni, pokud by měli zájem. Neměli. Kontrolovat, zda se zastupitelé zúčastňují akcí, zda se vzdělávají, jak hlasují, jak rozhodují, by měli všichni občané, nejen Spěváčková. Platíme je přece ze svých daní.
Podle zákona o obcích v aktuálním znění platí, že:

§ 70

(1) Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí.

(2) Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního poměru nebo jiného obdobného právního vztahu.

(2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu; rozsah doby nezbytně nutný k výkonu funkce určí obec. Náhradu mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů50), uhradí obec zaměstnavateli.

(3) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou. Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo obce.
Jméno:No
Datum:19.03. 15:38
Titulek:blahoslavenýmodpovědět
Chudým duchem neratovičanům to prostě nevysvětlíte.Tady si každý hraje na svém písku a když tak očekávají akčnost od p.Spěváčkové.sami nehnou ani brvou.
Jméno:Tomáš
Datum:19.03. 16:31
Titulek:zaměstnavatelodpovědět
Zaměstnavatel potřebuje, aby pracovník pracoval a nelítal někde po konferencích. Myslím, že Spěváčková na kontrolu stačí. Nikoho jiného to nezajímá, kdo kde byl a proč. Jen Spěváčkovou. Taky bych chtěl mít takový starosti na stáří jako ona.
Jméno:Petr Paseka
Datum:20.03. 18:25
Titulek:Zaměstnavatelodpovědět
Český zaměstnavatel ma zajem o 20 lete lidi s 50 letou praxí, co nepotřebují plat,pracuji 24 hodin denne, nemají vlastni život a každý večer mlátí hlavou o podlahu, z vděčnosti k šéfovi.
Jméno:Míša
Datum:21.03. 08:17
Titulek:jooo,je to takodpovědět
pak si 3krát do roka odletí s famílií na dovolenou za humna a stále jen skuhrá a pláče,jak nemůže přidat.točí lidi ve firmě na minimálku,nejlépe přes ÚP.Ve finále si hraje na velkého big-mega byznysmana...
Jméno:Pravicový volič
Datum:21.03. 17:54
Titulek:Už mám toho fňukání dost!odpovědět
Co pořád chcete? Nedokázali jste si za 25 let svobody a demokracie vydělat na dum, auto,a na jízdy do světa? Ne? Tak to je Váš problém. Já začínal v roce 1990 s pěti tisíci korunami, který jsem si vypůjčil. Dnes mám firmu s 250 zaměstnanci a daří se mi dobře. Vzdy jsem volil ODS. Jedinou stranu, co mi zaručuje svobodu. Stěžujete si, že máte málo? Najděte si lépe placenou práci! Ó ano, musíte něco umět, pak si můžete práci vybírat. Rádoby zahradnické lopaty neberu.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:21.03. 20:36
Titulek:to myslíte vážně? odpovědět
Víte, milý pravicový voliči, jsou povolání, kde lidé musejí snést nižší plat a nechtějí mít firmu s 250 zaměstnanci. Jsou povolání, bez nichž se neobejdeme, vy také ne. Lékaři, zdravotní sestry, učitelé, policie, všichni nemohou být podnikateli. Když jste byl malý, kdo vás naučil číst, psát, počítat? Nějaká paní učitelka, která byla špatně placená a přece vás vychovávala a učila s láskou. O pár let později jste si jako puberťák rozšiřoval okruh svého vědění také díky obětavým učitelům. Tak tady nemachrujte a držte se při zemi. Někdy mám dojem, že být podnikatel je nějaká zásluha a kdo jím není, sklízí jen pohrdání.
Jméno:volička
Datum:22.03. 19:39
Titulek:rovnost za komáčůodpovědět
Paní učitelko, o době o které píšete, si přeci byli všichni rovni, né?! Tak proč se zmiňujete o mizerných platech kantorů? Měli stejně jako všichni vysokoškoláci za socialismu.
Jméno:Mirek
Datum:16.03. 08:19
Titulek:vzdělání ? K čemu?odpovědět
Myslím, že zastupitelé se nepotřebují vzdělávat, spoléhají na pokyny paní starostky a podle toho rozhodnou. Dělník v montovně také nepřemýšlí, jak auto funguje, ale tupě a mechanicky vykonává nařízeně úkony.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz