zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:01.08. 22:12
Titulek:Vedro, vedro a sucho....odpovědět
Už minulý týden bylo známo, že nás čekají tropická vedra. Meteorologové se nezmýlili, vedra opravdu vypukla. Přesto FFC sekala další plochy. Obrátila jsem se na úřednici paní Jelínkovou, proč se v tomto případě seká, když výsledkem budou opět vyschlé rozpálené povrchy. Žádala jsem, aby byly ponechány porosty bodláků u trojky školy, na jejichž květech se "pásly" desítky čmeláků. Obdržela jsme odpověď:

Vážená paní Spěváčková,

Do dne 23.7, 20:26 hodin nebylo porušeno firmou FCC překročení teplotního limitu pro sekání trávy. Tento limit je stanoven na 30°C dle „ Korekce pasportu zeleně“ od Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D..

Sekání strunovými sekačkami probíhá pouze za účelem obsekávání pevných překážek ( stojanů na kola, zábradlí, koše, aj. ) okolo stromů sekáči ponechávají prstenec neposekané trávy a to z důvodu zabránění poranění báze či kmene stromu. Používání fukarů, které produkují emise a hluk jsou standartní součástí facility každé údržbové firmy. V případě, že máte alternativní metodu likvidace travní drtě z chodníků bez prachu a emisí doporučuji Vám se obrátit na vedení města s návrhem na změnu při dalším zasedání zastupitelstva.

Porost bodláku obecného bude posekán a to z důvodu dostatečného množství ponechaného kvetoucího travního porostu pro včely i čmeláky v této lokalitě.

S pozdravem Hana Jelínková DiS.
správce městské zeleně
Městský úřad Neratovice

A.S.: Je zajímavé, že podle doporučení skutečných zahradníků se nemá sekat, pokud je teplota vyšší než 25 - 26 st. C. Ale podle vysokoškolského učitele, zahradního architekta Doc. ing. Jebavého je nutné přerušit sekání až při 30 st. C. Měl by se přijít podívat na schnoucí plochy, na nichž už převládá žlutá a hnědá barva. To si dělá srandu? Obávám se, že v jeho případě se teorie poněkud rozchází s praxí. Pokud se týká posekání porostů bodláku obecného, nechápu, proč musel být posekán. To je schválnost nebo neznalost? Bodláky jsou obzvláště ceněny čmeláky pro jejich vysokou produkci nektarů. Jiné květy je nemohou nahradit. Inu, čekají nás ještě těžké časy...To se vždy najde nějaký expert, vyfásne peníze a za ním nezůstane kámen na kameni jako v Kostomlatského sadech. Ohledně alternativy odstranění travní drtě z chodníků, navrhuji obyčejné smetáky. Nesmrdí, neprodukují hluk ani emise. A jsou velmi levné.
Jméno:Iva
Datum:02.08. 06:00
Titulek:doporučit,radit,vytýkat můžeteodpovědět
Když Bratrstvo zkýzy od Hmyzu zdar si pojede svou.Je to hrozné,co vše v této oblasti už napáchali a stále páchají dál.Totálně zdevastované město plné špíny a kýčů,náleven,narušených lidí a podivných podniků...
Jméno:Iva
Datum:02.08. 06:01
Titulek:oprava:odpovědět
Bratrstvo zkázy
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:03.08. 21:43
Titulek:naštěstí zapršelo...odpovědět
Město a FCC mají štěstí, že napršelo. (Ale to neznamená, že ještě nebudou vedra a sucho).Posekané plochy už začínaly připomínat žlutohnědou savanu nebo pampu, račte si vybrat. Byla jsem opět na odboru životního prostředí a snažila jsem se vysvětlit paní Jelínkové, že sekání musí respektovat klimatické podmínky, čili zastavit sekání až při 30 °C, jak je uvedeno v pasportizaci Doc. Jebavého, je nesmysl. Při této teplotě se z řezných ran při sekání začne odpařovat voda a rostliny vadnou a uschnou. Stačí 25-26 st., aby se přestalo sekat. Pokud už nejsou plochy suché. Je nutné, aby paní Jelínková kontrolovala na plochách určených k sekání druh porostu. Jako např. u trojky školy vykvetly desítky bodláků, na nichž hodovali čmeláci, kteří dávají těmto květům přednost kvůli množství nektaru. Přesto byly posekány. Mělo by platit pravidlo, že pokud je na nějaké zelené ploše důležitý porost pro hmyz, jeho potravu či vývoj, měl by být ponechán, s tím ovšem pan Jebavý nepočítá. Paní Jelínková mi velmi autoritativně sdělila, že bude důsledně postupovat podle dokumentu "Údržba travnatých ploch" pana Doc. ing. Jebavého. To jest celé sídliště sekat 6x jako pobytové plochy bez ohledu na trendy přírodě blízké údržby travnato-bylinných ploch. Nutně potřebujeme výbor pro životní prostředí jako kontrolní orgán samosprávy v oblastí životního prostředí.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz