zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:04.04. 16:04
Titulek:Kdyby blbost kvetla aneb sundali sochu Koněva.odpovědět
Jistě jste slyšeli nebo četli, jak radnice Prahy 6 v čele se starostou O. Kolářem nechala odstranit sochu významného velitele vojsk Rudé armády v Československu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. V průběhu II. světové války velel vojskům Rudé armády na východní frontě a osvobodil od okupace německými nacisty velkou část východní Evropy. Koněv se také přímo podílel na karpatsko-dukelské operaci v roce 1944, dále pak na osvobození německého koncentračního tábora Osvětim. Koněv měl také významný podíl na obchvatné viselsko-oderské operaci. Vojska maršála Koněva se účastnily dobytí Berlína. Rudá armáda pod velením maršála Koněva měla převážnou zásluhu na obklíčení a zničení armád Mitte pod velením posledního říšského maršála Schörnera ve Středních Čechách během pražské ofenzívy 6. - 11. května. Proti odstranění sochy se důrazně ohradila ruská ambasáda, Češi radnici kritizují za načasování na dobu vyhlášeného nouzového stavu. Shlukování je zakázáno, nikdo nemohl protestovat a toho využila radnice Prahy 6. Je to nechutnost.

Rusko protestuje.
Ruské velvyslanectví se proti odstranění sochy ostře ohradilo. Krok městské části Praha 6 považuje za porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1993. Ambasáda vyjádřila protest u českého ministerstva zahraničí a pohrozila blíže neupřesněnou reakcí. "Vyjadřujeme rázný protest proti vandalským činům odvázaných municipálních činitelů. Hodnotíme to jako krok, který není přátelský, a je v přímém rozporu se Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993," uvedlo ruské velvyslanectví na Facebooku. Podle ambasády bylo porušeno ustanovení, podle kterého má Česko zajišťovat ochranu ruských vojenských památek na svém území. "Demolice pomníku maršála I. S. Koněva nezůstane bez příslušné reakce ruské strany," uvedlo velvyslanectví.

V souvislosti s tím je nutné si všimnout krátké zprávy:
Ruský vojenský letoun se zdravotnickou pomocí přistál v USA
2. 4. 2020
Rusko poslalo USA zdravotnickou pomoc pro boj s koronavirem.
Nejhorší situace je v New Yorku. Podle prezidenta Trumpa by bylo mnoho mrtvých, kdyby se nepodnikla žádná opatření. V USA, stejně jako jinde na světě, není dostatek ochranných pomůcek pro lékaře.

Můžeme se utěšovat, že až nebudeme mít ochranné pomůcky, jistě nám je zajistí radnice Prahy 6 v čele se starostou Kolářem.

Mimochodem, kam se na nás neratovické hrabe Praha 6.
Jméno:Božena
Datum:04.04. 16:24
Titulek:hahahaodpovědět
Pane Štětino, pomoc, pomoc! Rusko přepadlo Spojené státy! Ty desítky tun zdravotního materiálu, to je pouze kamufláž, až ty bedny otevřou, tak vyskočí zelení mužíci a přepadnou radnici v New Yorku! Svobodný svět je v ohrožení, Rusové poslali roušky a Amerika je přijala! To je k neuvěření, co si ti rusáci dovolují! Pane Štětino, úpěnlivě vás prosím, zasáhněte! Jedině vy můžete rozkrýt, že se jedná o agresi rusáků.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:04.04. 16:06
Titulek:dodatekodpovědět
My v Neratovicích jsme se už dávno vyrovnali s nevhodnými pomníky na počest osvobozenecké Rudé armádě. Jeden stál u oblouku naproti gymnáziu - odstraněn. Druhý na kopečku naproti skály v Lobkovicích - odstraněn. Tak se to má dělat. ;-)
Jméno:Martin
Datum:06.04. 06:52
Titulek:opravaodpovědět
Ten pomník v Lobkovicích naštěstí odstraněn nebyl.
Jméno:Alena
Datum:04.04. 17:00
Titulek:jen ne napadloodpovědět
Kdepak skončila socha Lenina od kulturáku?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:04.04. 22:36
Titulek:Lenin je v Ječný...a oslava v Moskvěodpovědět
Pánbůh ví....Prý je v sběrném dvoře, ale kdo ho tam kdy viděl?

Zajímavá zpráva:
Na počesť 75. výročia oslobodenia Bratislavy bude dnes v Moskve o 22:00 moskovského času (20:00 u nás) vypálená delostrelecká salva na pamiatku sovietskych a aj našich slovenských a českých vojakov,ktorí oslobodili nielen Bratislavu, ale aj celé Slovensko a Čechy a došli víťazne až do Berlína. Boris Kollár položil vence na Slavíne pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Bratislavy. Možno aj Slovensko sa zmôže na slávnostnú delostreleckú salvu. Mnohí naši blízki položili svoje životy za našu slobodu. Česť a večná sláva našim osloboditeľom!
Uctime si ich pamiatku aj my všetci.
Jméno:Alena
Datum:05.04. 08:54
Titulek:Leninodpovědět
Nebo ho má nějaký soudruh na zahradě místo maxi trpaslíka.
Jméno:Jura
Datum:05.04. 10:26
Titulek:neboodpovědět
ho odvezl do sběrných surovin nebo ho střelil do kapitalistické ciziny. Nevěřím že je ve sběrném dvoře. Běžte to někdo zkontrolovat. Až přejde ten korunavirus ať kontrolní výbor udělá šetření.
Jméno:Milošek
Datum:04.04. 23:02
Titulek:bylo to připravenéodpovědět
Odstranění Koněva je dlouho připravovaný krok, ke kterému se předtím prostě neodvážili, a vycházel jsem z toho, že teď vycítili příležitost to dotáhnout. Ale to nic nemění na tom, že to připravovali právě na toto období, a teď jen dostali pokyn k okamžitému provedení neb situace to nabídla.

S ohledem na sochu je jasné, že si to připravovali už tím politím barvou a dalšími hanebnými akcemi. Tím vytvořili dojem národní kontroverze, kterou naši svinští novináři silně podporovali (i dnes na nově použili výraz „kontroverzní socha maršála Koněva“), aby měli záminku, že tím přesunem jako vyřeší tento národní problém a sochu naopak uklidí někam, kde bude v bezpečí muzea.
Jméno:Jindřich
Datum:06.04. 07:25
Titulek:Osvoboditel nebo okupant?odpovědět
Doporučuji si o něm něco přečíst z nezávislých zdrojů. Byl to egoista a despota bez úcty k životům svých vojáků. Velel osvobozeneckým jednotkám, ano. Kdyby zůstalo u toho, byl by hrdina. Ale on také velel jednotkám krvavě potlačujícím maďarské povstání a okupaci Československa. To se nesmí zapomenout. Proto s odstraněním sochy souhlasím. Sochu nemůže mít člověk s rukama potřísněnými krví jiných národů.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:06.04. 13:08
Titulek:přemýšlíte, člověče?odpovědět
...Vážený pane, to jsou hodně silná slova. Hlavně mě dojalo vaše tvrzení, že sochu nemůže mít člověk s rukama potřísněnýma krví. To by muselo padnout soch...!!! Co třeba Napoleon? I u nás by se kácelo ve velkém. Ještě se vrátím ke Koněvovi: Kdyby nebylo Rudé armády, která nesla nejdéle nejtěžší břímě bojů, nebyli bychom tady. Ani vy byste tady nebyl. Víte, co pronesl Heydrich o Češích? Plánoval, že pokud Němci zvítězí (a jiný konec války si nepřipouštěli), část Čechů by Němci zlikvidovali, část poněmčili a zbytek odsunuli za Ural jako otroky. Díky hlavně Rudé armádě včetně generála Koněva se tomu nestalo. Píšete, že byl despota. Ve válce je jedno jaký kdo je. Hlavně musí být schopný velitel. A to Koněv byl. Žádný velitel v boji o přežití nemůže mít úctu k životu svých vojáků. Ať to byli Sověti nebo Američané. Jen si vzpomeňte na Američany na pláži Omaha, kde se vylodil 5. sbor genmajora Gerova a naprosto nezkušené jednotky 29. pěší divize pod velením gen. Gebhardta. Také je tam nahnali bez úcty k životům, kolik jich tam zbytečně padlo a nikdo to nevyčítá jejich velitelům. A co boje v Tichomoří... Všichni vojáci mají na rukou krev. Kromě hradní stráže a vojenské kapely. K maďarským událostem: pokud si pamatuji, sami Maďaři požádali SSSR o vojenský zásah. Západní státy potvrdili Sovětům, že nebudou zasahovat do jejich akcí v Maďarsku (byla suezská krize, Anglie, Francie a Izrael vpadli v té době do Egypta za podpory SSSR.) Ještě si to pamatuji. Všichni nechali Maďarsko na holičkách. I ty slavné západní země, jako obvykle. Máme s nimi dalekosáhlé zkušenosti, stačí Mnichov. Maršál Koněv jako vrchní velitel Varšavské smlouvy dostal volnou ruku k provedení operace Vichr, byl vyslán do Maďarska, aby potlačil povstání, tak ho potlačil. Ale to mu neubírá nic na zásluhách ve 2. světové válce. Likvidace pomníku generála Koněva je hnus. Předpokládám, že tam Kolář za potlesku Milionu úchylek nechá postavit pomník Vlasovcům, kteří se přidali na stranu Němců a bojovali ve Wehrmachtu. Byli pověstní svou krutostí. Tak, tak...asi byste se měl ještě trochu vzdělávat.
Jméno:Oldřich
Datum:06.04. 14:30
Titulek:outsidermedia.czodpovědět
Zastupitelstvo Prahy 6 využilo nouzového stavu a dalo odvézt sochu I. S. Koněva. V době, kdy lidé mají jiné starosti a tak, jak bývalo zvykem i za dob minulých, kdy se vždy zdražovalo především v době dovolených.

Odstranění sochy I. S. Koněva je jedním z nejhanebnějších a nejzbabělejších činů, které jsem po roce 1989 zaznamenal. Není to jen obyčejná sprosťárna, je to v skutek, který poškozuje morální kredit celé naší země.

Je to naprosto stejné, jako když minulý režim potají odstraňoval svíčky z hrobů vojáků západní fronty.

A potvrzuje slova jedné písně Karla Kryla: „Po čtvrt století mlčení a půl století strachu, svou troufalostí zděšeni, plijeme na papachu.“

Je to vítězství místních omezenců, kteří pravděpodobně ani nevědí, co vlastně svým jednáním způsobují. Neznají historii, jen se snaží přisadit si a využít protiruské hysterie, která je i nosným motivem mnoha médií.

Bylo by na čase si uvědomit, že toto poškozování dobrého jména naší země by nemělo být beztrestné a nemělo by být přehlíženo.

Doufejme, že kromě epidemie, která nás dnes ohrožuje, se neobjeví epidemie další: Ta, proti které Koněv bojoval.
Jméno:Miška
Datum:08.04. 23:07
Titulek:prasárna je toodpovědět
Protože zastupitelstvo Prahy 6 na čele se svým starostou Kolářem vedla k jejich činu jediná pohnutka, již nemohlo být pochopitelně nic jiného, než co možno nejsurověji a nejbrutálněji potupit a urazit ruskou vládu i ruský lid, a svoji vlastní žlučovitou nenávist k oběma představit navíc též jako nenávist všeho českého lidu, považujeme za spravedlivé, aby našim občanům byla dána možnost uvést tento záměr na pravou míru a přímo k Rusku a jeho lidu vyjádřit svůj názor na to, k čemu v pátek. 3. dubna v Praze 6 došlo.

Tento svůj názor máte možnost napsat ruskému velvyslanectví v Praze, jehož mailová adresa je:
embruscz@mid.ru
Jméno:Jindřich
Datum:09.04. 10:41
Titulek:Manipulace?odpovědět
Tento svůj názor máte možnost napsat ruskému velvyslanectví ...
Tak tento svůj názor nebo váš?
Koukám, že se tu mnoha lidem stýská po "starých dobrých časech". Češi mají opravdu velmi slabou paměť. Těm doporučuji zbavit se toho zlého amerického počítače, na kterém píšou své příspěvky, a zakoupit si sčot made in USSR.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.04. 13:22
Titulek:Sankta simplicitasodpovědět
Proboha, mladý muži, je vidět, že vám úspěšně vymyli mozek a překroutili dějiny. Co sem pletete minulý režim? Co má společného s naším osvobozením na konci druhé světové války? Vítězné mocnosti, ať to byl Sovětský svaz nebo Angličané a Američany a další národy přece postupně osvobozovali státy, porobené a zotročené Německem. (Asi nevíte, co prováděli Němci v Sovětském svazu, hlavně příslušníci Waffen-SS, kteří pověsili obyvatele celých měst včetně žen a dětí, další zvěrstva v Jugoslávii, atd....) Ti, kdo byli osvobozeni, vyjádřili svůj vděk stavbou pomníků bez ohledu na to, kdo to byl, bez ohledu na tam panující režim. Jen tupec může takový pomník nechat odstranit. Je jím nejen starosta Prahy 6 a členové zastupitelstva, kteří to schválili, ale i naši neratovičtí hlupáci, kteří tajně tyto pomníky ve městě odstranili. Mladý muži, vy si opravdu myslíte, že je slušné zlikvidovat pomník veliteli nebo armádě, kteří nás zachránili? Asi se moc nezajímáte o historii, ale nebýt nich, nebyli bychom tady. Už jednou jsem o tom psala, asi jste to nečetl. Němci nás plánovali zotročit a vyhubit. Nejprve šli po Židech, komunistech a socialistech, pak byli na řadě Slované. Přečtěte si známý projev Heydricha. Nevím, proč sem pletete počítače, co mají společného s Koněvem. Ale i v tom se hluboce mýlíte. Asi nevíte, že největší výrobce počítačů na světě, je ČÍNSKÁ firma Lenovo Group. Čína, pokládaná za komunistickou zemi.
P:S:: Sankta simplicitas znamená svatá prostoto. Údajně tuto větu pronesl Jan Hus poté, co byl připoután ke kůlu a zpozoroval stařenu, která pod jeho nohy přihodila na hranici další otýpku chrastí. Vy jste také taková stařena.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.04. 21:06
Titulek:blázen....odpovědět
Bohužel, občas sem přispěje někdo duševně chorý a pak mi nezbývá, než jeho příspěvek neuveřejnit...Člověk, který napíše:

"Nejsem, jak píšete, mladý muž. Něco už pamatuju. A pamatuju taky na vyděšené a zoufalé obličeje lidí, kteří nechápali co se děje a proč nás náš "přítel" Sovětský svaz pod vedení Koněva napadl."

nemůže být normální. Podle něj zřejmě i vězňové v Osvětimi hleděli na sovětské vojáky s vyděšenými a zoufalými obličeji a volali na německé dozorce, aby je ochránili...
Jméno:Michal
Datum:09.04. 21:21
Titulek:bez komentářeodpovědět
Počet padlých amerických vojáků v ČR 116, 144 tisíc padlých vojáků sovětské armády v ČR.
Jméno:Jarda
Datum:09.04. 21:37
Titulek:pro Jindřichaodpovědět
Jindřichu, Ty jsi buď totální blbec nebo retardovanej. Až si zase zapneš ten tvůj super počítač z USA, tak se jebni do makovice klávesnicí, myší a monitorem a až se ti tam rozsvítí ,tak se podívej kde to bylo vyrobeno. V USA ovládá komunistická Čína pomalu 70% trhu.Tak si pohraj se svým sčotem a běž spát.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.04. 21:49
Titulek::-))))odpovědět
Jaroušku, lépe bych to nenapsala. Přeji krásné svátky.
Jméno:Jarda
Datum:11.04. 16:42
Titulek:pi. Spěváčkováodpovědět
Vážená paní Spěváčková,Vám také přeji hezké svátky a nezlobte se na mne, že jsem ve svých příspěvcích občas vulgární, ale tyhle americký vlezdoprdelky, kteří nevědí absolutně o co jde už mi lezou krkem. Jsem už taky starší člověk, a něco pamatuji, ale co se tu v dnešní době děje je hrůza. Když nevědí, že např. chlouba Ameriky, jako je automobilka General Motors, Hammer apod. je v čínských rukách, tak statkovými lidmi nemá cenu diskutovat.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.04. 19:15
Titulek:Je to v pořádku...odpovědět
Děkuji za přání. Nevadí mi, když někdo nazývá věci pravým jménem, i když jsou to slova tzv. vulgární. Někdy to nejde nazvat jinak. Já to dělám také. Kdysi jsem byla napomenuta starostou Kroužeckým (paradox: je mým bývalým žákem), neboť jsem prohlásila, že situaci lékařů v poliklinice vedení města privatizací domu na Kojetické ZKURVILO. Znáte jiné přiléhavější slovo? Já ne.
Jméno:Jarda
Datum:14.04. 19:22
Titulek:Neníodpovědět
A já jo, je to značka Renaultu. Supr lékaři jsou pryč, Březina- Mělník, Matras-Kostelec,apod. Tak že plno lidí dojíždí za ošetřením několik kilometrů. A ozkoušel jsem si dopravu s vnukem ještě před kolonavirem a opravdu je to super.
Jméno:hm,
Datum:15.04. 09:00
Titulek:supr lékařiodpovědět
Je zavádějící.Lékař,co mezi dveřma nabízí předražené prášky na hubnutí a sám se chová jako když mu poliklinika patří.Mno nevím..Myslím,že si tu spousta lidí oddychlo.
Jméno:Jan
Datum:09.04. 21:29
Titulek:Ministr obrany píše:odpovědět
V roce 2012 se armádní generál Sergej Šojgu a člen strany Jednotné Rusko stal ruským ministrem obrany. V dopise adresovaném českému ministru obrany Lubomíru Metnarovi píše: "Pane ministře, nemohu nevyjádřit politování nad konáním samosprávy městské části Prahy 6, která v předvečer 75. výročí vítězství nad německým nacismem odstranila památník hrdiny a osvoboditele Evropy a samotné Prahy od nacistů, maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. V roce 1945 maršálem Koněvem brilantně vedená vojenská operace osvobození Prahy před nacisty zachránila životy stotisíců Čechů a osvobodila miliony vašich spoluobčanů od nacistického jařma."
Dále se v dopise píše: "Naše země zaplatila za osvobození Evropy od nacismu obrovskou cenu. Jen během pražské strategické operace zemřelo a bylo zraněno více na padesát tisíc našich otců a dědů, kteří bojovali za svobodu a nezávislost českého lidu. Nemůžeme zůstat lhostejnými ke zbourání pomníku maršále I. Koněva. Žádám vás, abyste co nejdříve odevzdali památník Ruské federaci. Čekáme od vás informace o místě a čase jeho odevzdání. Jestliže řešení tohoto problému vyžaduje finanční náklady, jsme připraveni je uhradit v plné výši."
Jméno:Olda
Datum:13.04. 20:56
Titulek:Autor: David Dvořák odpovědět
Nelítostná bitva se sochou byla vítězně vybojována ! .. uráááá

Licence článku: k volnému převzetí za účelem zveřejnění.

Po udatné a hrdinně svedené bitvě v době zákazu shromažďování s kusem bronzu zavládlo v hlavním štábu, kde hřejivé sluníčko láskyplně svítí na stěny s plakáty mandelinky bramborové - původem tentokrát z Ruska - zděšení.

Je zcela evidentní, že zákeřný a podlý nepřítel se nespokojil s porážkou v jedné bitvě a nestoudně a agresivně pokračuje ve svých provokacích. Jak jinak lze nazvat fakt, že podle vzoru našeho přítele nejvěrnějšího, proradný Putin podepsal obdobný zákon, podle kterého může ruská prokuratura zahájit stíhání i cizích státních příslušníků. Komentář k tomuto poslednímu nefér postupu zatím není, protože spin doktoři se správným politickým EU profilem vymýšlejí konstrukci, kterak vybruslit z faktu, že se arcilotr Putin inspiroval právě u USA. Odbornou spin práci navíc ztěžuje fakt, že zatímco verze USA umožňuje odměnit hanobitele až 10 lety ťurmy, ruská bude asi jemnější - prosakují zprávy o 1 roku veřejných prací v RF.

Nemá smysl rozebírat, že jde o Koněva, který má "kontroverzní" minulost. I poslední Jouza okopávající na poli motykou brambory ví, že věc se má jinak. Bronzový Koněv mohl být např. nahrazen větší bronzovou sochou symbolizující všechny velitele Rudé armády nebo symbolicky pojmenované obyčejné vojáky, kteří se nezastavili na svých hranicích a pokračovali osvobodit od Němců i jiné porobené národy ... jenže tady nejde opravdu o Koněva. Jde o Rusko. Už např. správně víme, že II. svět. válku nerozpoutali Němci převlečeni za polské vojáky, ale "halb und halb" Rusáci a nevinné Německo, které vlastně jen chtělo "zadržovat" bolševika. Taky jsme si už mohli přečíst, že Osvětim osvobodili spojenci a po spuštěném křiku proruských švábů byla věc napravena ... že tedy ee, ale vlastně k osvobození nedošlo, protože Němci přestali bolševika zadržovat a ustoupili do nových pozic.

A když nebyl boj, tak nebylo osvobozování ... a kdo to nechápe je Putinova prodejná děvka. Vlastně mi už jen chybí prohlášení, že se Rudá armáda měla zastavit na svých hranicích a bez pozvání protektorátních vlád nestrkat nos na cizí území. Součástí prohlášení by asi bylo, že v Osvětimi zas až tak zle nebylo, výroba plynu Cyklon-B přispívala k zaměstnanosti a lidský popel je podle posledních vědeckých výzkumů výborné bio hnojivo ... a vůbec, nikdo se Rusáky o nějaké osvobozování z láskyplné péče Němců neprosil. Byl by to cynismus nejhrubšího
Jméno:Olda
Datum:13.04. 20:58
Titulek:Autor: David Dvořák odpovědět
zrna, ale zcela evidentně poplatný tomu, co dnešní EU svazáci razí jako tu jedinou a přípustnou ideologii. Za mě - běžte se bodnout....

Na šťastnou budoucnost autorů té morální facky našim osvoboditelům bych si nevsadil zlámaný Rubl. K Rusku a Rusům můžeme mít mnoho oprávněných výhrad, ale bez nich, bez jejich obětí bychom byli někteří nenapravitelní zplynování nebo jinak zlikvidování a zbytek by sloužil jako untermensch vyvolené Árijské rase.

Závěrem - někde jsem četl vtipný postřeh. Zněl nějak takto : Je známo na tisíc způsobů, kterak probudit ruského medvěda a dostat ho z brlohu, ale zatím není znám jediný způsob, jak ho dostat zpět ...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.04. 23:43
Titulek:Zajímavá informace...odpovědět
Kdo byl Koněv? Tohle asi málokdo ví kromě pár lidí zajímající se o historii. Každý sběratel militarií musí na maršálu Koněvovi zaznamenat jednu zajímavost. Vyznamenal ho totiž celý svět. Mimo to, že je nositelem Sovětského řádu za vítězství, což je pro sběratele nejcennější řád na světě, tak získal:

Vojenský řád Bílého lva , 1. třída (Československo)
Vojenský řád Bílého lva 1. třídy „Za vítězství“
Československý válečný kříž 1939-1945
Medaile „Za osvobození Prahy“ (Československo)

Vojenský kříž (Velká Británie)
Důstojník čestné legie (Francie)
Řád Maďarské svobody (Maďarsko)

Ale pozor, nyní to přijde:
Získal také řád: Legion of Merit ( LOM ),
je to vojenské ocenění ozbrojených sil Spojených států, které se uděluje za mimořádné zásluhy a chování.

To znamená, že inteligent Kolář odstranil sochu člověka, kterého v podstatě vyznamenal celý svět. Francie, Británie, Jugoslávie, Polsko, Německo, Mongolsko, Čína, Maďarsko, Československo atd., získal i vysoké americké ocenění.

Všechny řády a medaile jsou těch nejvyšších stupňů!

A teď můžete posuzovat velikost s malostí. Slova se hledají jen těžko.

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:19.04. 11:50
Titulek:Nařídil Koněv masakr v Maďarsku?odpovědět
Zpátky ke Koněvovi. Nejsem historik, ale podle knihy vzpomínek Serga Beriji, syna nejbližšího spolupracovníka Stalina Lavrentije Beriji, popraveného , byl Andropov ten, kdo jako sovětský velvyslanec (do této politické funkce ho doporučil Molotov) v Budapešti v roce 1956 (Stalin zemřel 5. března 1953)) vydal rozkaz zaútočit na dav maďarských povstalců tanky. Posádky několika tanků tento rozkaz odmítly plnit a byly na místě zastřeleny. Neposlušní důstojníci byli zastřeleni na dvoře velvyslanectví a to za Andropovovy přítomnosti. Nezapomeňme, že v SSSR i velitelé vojsk museli poslechnout rozhodnutí politického pracovníka. O Andropovovi (byl žid) se tvrdí, že byl jediný chytrý člověk mezi Stalinovými nástupci, ale byl krutý. Stejně jako Stalin psal básně a stejně jako Stalin byl podlý. Nastoupil do funkce generálního tajemníka po Brežněvovi od 12. 11. 1982 – 9. 2. 1984, funkci předsedy prezídia Nejvyššího sovětu SSSR vykonával od 16. 6. 1983 – do své smrti 9. 2. 1984. Kdo ještě hrál významnou roli v potlačení maďarského povstání? Byl to bývalý vrchní velitel vítězné Rudé armády, G.K.Žukov. V roce 1955 se stal ministrem obrany SSSR za podpory Nikity Chruščova. V této funkci byl také pověřen vypracováním plánu na potlačení maďarského povstání. Zdá se, že hlavní roli v potlačení maďarského povstání hráli i jiní lidé než Koněv, jehož sochu na Praze 6 hlupáci ve vedení města nechali odstranit. Kdyby blbost kvetla, Praha 6 by nepotřebovala vysazovat květinové záhony.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz