zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:26.03. 17:45
Titulek:Složení krizového štábuodpovědět
Po několika dotazech na složení krizového štábu byl dnes 26. 3. 2020 konečně zveřejněn na webu města. Doufám, že se dožiji dne, kdy budou na webu města dostupné všechny existující informace, abychom se nemuseli po nich pídit a zasypávat radnici dotazy (a čekat, až nám někdy odpoví).

Tak tedy: Složení krizového štábu:

KRIZOVÝ ŠTÁB - NERATOVICE
1
předseda krizového štábu
Ing. Kroužecký Roman
starosta
315 650 300
roman.krouzecky@neratovice .cz

2
zástupce předsedy krizového štábu
Lenc Marek
místostarosta
315 650 302
marek.lenc@neratovice.cz

3
člen krizového štábu
npor. Bc. Kladiva Jan
zástupce PČR
974 876 740
me.oo.neratovice@pcr.cz

4
člen krizového štábu
plk. Ing. Hadrbolec Jan
zástupce HZS
950 861 246
jan.hadrbolec@sck.izscr.cz

5
člen krizového štábu
Ing. Svoboda Petr
tajemník MěÚ
315 650 304
petr.svoboda@neratovice.cz

6
člen krizového štábu
Oplt Rostislav
velitel MěP
315 650 351
mestska.policie@neratovice .cz

7
člen krizového štábu
Valášek Milan
velitel JSDH
773 667 172
nera114@seznam.cz

8
tajemník krizového štábu
Ing. Drága Ladislav
pracovník MěÚ
315 650 307
ladislav.draga@neratovice. cz

Všichni tito členové jsou v "nekrizovém" období členy Bezpečnostní rady města Neratovice.

Odkazy
STAROSTA OBCE a KRIZOVÝ ŠTÁB [DOCX, 15 kB]
Jméno:Jakub
Datum:26.03. 17:57
Titulek:podle mého názoru chybíodpovědět
V krizovém štábu mi chybí lékař nebo hygienik. Možná také zástupce FCC.
Jméno:Eva
Datum:27.03. 14:06
Titulek:a takyodpovědět
by tam mohla být nějaká schopná žena.Pokud možno ne místostarostka.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.03. 14:24
Titulek:místostarostkaodpovědět
Ale ta je schopná. Všeho....Ale měl by tam být i sociolog, možná psycholog...Tzv. odborníci mají klapky na očích a nejsou schopni překročit svůj stín.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.03. 16:17
Titulek:V krizi poznáš kreténa....odpovědět
Kretény poznáme i mimo krizi, ale nyní je to jednodušší. Našla jsme pěknou úvahu o tomto typu lidí a část zkopírovala:

"Jak se říká, že teprve krize odhaluje charaktery, tak je to sice klišé, ale sedí jako prdel na hrnec. S nástupem „zlých“ časů (ty uvozovky jsou sakra na místě, protože by mohlo být ještě tisíckrát hůř, například by místo virů mohly poletovat kulky) se lidé rozdělili zhruba na dvě skupiny: Ta první přestala kecat a začala makat, adaptovala se na změněnou situaci, přehodnotila priority, dokázala se vzdát nejen stereotypů v chování i myšlení, ale i svého pohodlí, pomáhá druhým a chová se odpovědně. Ta druhá jsou kreténi. Myslí i chovají se pořád stejně, rozhodně odmítají udělat cokoliv pro druhé, i kdyby to mělo být blbé nošení roušky, svého pohodlí se odmítají vzdát a i tváří v tvář smrti pořád žvaní něco o svobodě, kterou si ovšem pletou právě s tím pohodlím. Počítají, kolik by se dalo vydělat/ušetřit, kdyby se lidé nechali umírat, a stěžují si, že se lidský život přeceňuje. Samozřejmě všemu rozumí a všechno kritizují, nikdo nic nedělá správně, oni by všechno dělali lépe, a pomalu jediný, kdo podle nich nedělá chyby, je vláda, protože v jejím případě je to fundamentální neschopnost kombinovaná s velmi rafinovaným zlým úmyslem.

Přitom jsou to i oni, koho ta první skupina chrání o komu pomáhá prostě tím, že drží společnost v chodu. A byl bych ale velmi překvapen, kdyby až se to přežene a vrátí se lepší časy, nebyli právě tihle kreténi, kteří sami nic neobětovali, první co budou stát ve frontě na státní podporu a budou u toho nejhlasitěji řvát něco o škodách, které jim musí stát, potažmo společnost. nahradit. Těžko říct, kde se berou. Je to výchovou? Je to v genech? Je to něco ve vzduchu nebo ve vodě? Jedno je ale jisté: bez ohledu na to, že sami svoje chování považují za přirozené, zdravé a ve společnosti dominantní, je jich evidentně menšina. Otravná parazitická menšina, ale pořád menšina."

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.03. 17:22
Titulek:outsidermedia.cz/povidka-o -svate rousodpovědět
A ještě jedna zkopírovaná úvaha:"....Možná, že živá Gaia, zeměkoule celý věk lidstva zraňována našimi okovanými botami zarývajícími se do její kůže, nemocná výbuchy všelikých zbraní a pum, krvácející,zaplavována v řečištích svých mořských tepen odpadky,které ustavičně dusí její nejmilejší děti velryby a delfíny a mnohé jiné její oblíbené tvory,které s láskou a moudrostí nosí na svých zádech,Gaia nemravně člověkem vyčerpávaná ze svých vnitřních podkožních žil plných energie, aby se mohla na světě odehrávat ona přebujelá marnost,Gaia, která neurvale přichází o své nádherné stromové vlasy, že nemůže ani dobře dýchat. A my,její návštěvníci, kteří jsme zapomněli, že ona nám na svém vlastním těle umožňuje bezplatný podnájem, tedy vlastně výpůjčku, protože jí nic neplatíme, jsme se časem tak pěkně rozdýchali a rozdivočili, rozežrali a také roznenáviděli,že jsme úplně přestali být schopni vnímat, že i ona má právo na život.ak náhle někdo odešel.Jenže jsme také zapomněli, že naše síla je proti její jako síla mravenečka proti síle tisíce tygrů. No a stalo se, že lhostejno, zda z těla černého netopýra či z duše bezcharakterního „vědce“ vyšel ten malý položivý tvor s neodolatelnou touhou žít a cizopasit v mnohých a snad je též přivést až na samý okraj života nebo až k té singularitě, které se říká smrt a ze které – jak se tady na zemi, když povšechně opravdové tajemné božství přestalo existovat a nahradily jej pouze vymyšlení mstiví a různě institucemi zpotvoření bůžkové sloužící toliko k manipulaci – prý není návratu.

Zprvu to byla velká legrace, internet se zamořil vtipy na téma toho malého tvorečka a byla to drobná terapie národa, z něhož vyšel dobrý voják Švejk. Poznenáhlu však, když do země doběhly obrázky z nejhůře zasaženého Bergama, malebného lombardského městečka v předhůří Alp shlížejícího shůry na svět ponořený do hlubokého údolí, humor vtipálky přešel. Bylo vidět, jak nocí městem projíždějí vojenské antony, nebo jak se jim v Itálii říká, které byly naplněné mrtvými skolenými malou potvůrkou, jehož velikost se měří v nanometrech. Nočními ulicemi se pomalu plížily jako velký had a přijížděly k otevřeným vratům krematoria jakoby ta vrata vedla … No kam asi? Auta zastavovala před vraty čekajíce až se vybaví dodací listy, ve kterých stálo dvacet mrtvých, třicet mrtvých, třicet rakví, těžko říct. Měli mrtví na dodácích taky nějaká jména? Nebo v době, ve které nyní žijeme, nejde o jména, ale již jen o čísla? Už se jenom počítají mrtví"...a dál si můžete dočíst
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.03. 22:42
Titulek:proč, proč, proč????odpovědět
Proč na fb Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jsou umožněny dotazy občanů a odpovědi, zatímco na fb KHS Mělník nejsou? Je zajímavé, že každá HS si to vede po svém. Tady se snad dýchá se vzduchem názor, že občan má vědět co nejméně a když se náhodou ptá a pídí po odpovědi, dostane náhubek, aby držel ústa. (Aha, proto musíme mít na puse roušky..:-))) Tento pocit mám ze všech možných institucí, počínaje naší radnicí.
Jméno:dvojité bžň
Datum:31.03. 20:53
Titulek:Proč ta podrážděnost?odpovědět
Na webové stránce KHS Středočeského kraje jsou uvedeny 2 informační linky: http://www.khsstc.cz/dokum enty/zridili-jsme-novou-in folinku-ke-koronaviru-pro- stredocesky-kraj--5698_569 8_161_1.html. Tam najdete také řadu dalších informací.
Pro úplnost: KHS Středočeského kraje sídlí v "Ditrišce" v Praze. V Mělníku je jen jedno z x územních pracovišť.
Jméno:Jirba
Datum:29.03. 18:31
Titulek:zápach za Spolanyodpovědět
Tento pěkněpočasný, slunný týden v Neratovicích kazí viditelný a samozřejmě cítitelný zápach ze Spolany.
Čím nás tato fabrika při tomto směru větru tráví ? Odpoví někdo z města? Zabývá se tím vůbec někdo ?

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz