zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:21.03. 16:48
Titulek:zastupitelé nic nevědí ani neřešíodpovědět
Vážení, mnozí lidé se zlobí, že si zvolili zastupitele a ti nic nedělají, nic neřeší. Bohužel, my jako zastupitelé nedostáváme žádné zprávy, nic neřešíme ani nemáme možnost něco dělat. Zastupitelka Prošková začala organizovat jakousi pomoc seniorům, ale Mrzílková ji zatrhla s tím, že vše bude dělat město a jakákoli občanská iniciativa je nežádoucí. Takto to chodí v našem městě. Dne 25. března jsme měli mít jednání zastupitelstva, starosta je logicky odvolal s tím, že bude v dubnu. Rada města naposledy zasedala 11. 3. 2020 a projednávala obvyklé body programu, kromě posledního bodu týkajícího se Přerušení činnosti ZUŠ a DDM Neratovice a Omezení provozu MŠ Harmonie. Rada města se vůbec nezabývala epidemií koronaviru ani jejími možnými dopady na město, ačkoli již druhý den 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav, 15.3. krizový štáb města rozhodl o uzavření školek a omezení úředních hodin městského úřadu (jaképak omezení, to jsou oficiální úřední hodiny). Od té doby rada nezasedala, má naplánované jednání až v dubnu. Zasedá krizový štáb a bezpečnostní rada, jejíchž kompletní složení nelze na webu města dohledat. Je zajímavé, že na webu jiných měst je zveřejněno složení obou orgánů a jejich působnost, na webu Neratovic je uvedeno pouze krizové řízení a kontakty na Ing. Ladislava Drágu, krizové řízení a Milan Valáška, krizové řízení - hasiče.
Takže milí voliči, víc vám nemohu sdělit.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz