zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:26.02. 21:49
Titulek:Schůzka s občany Korycanodpovědět
Na minulém zastupitelstvu vystoupili občané z Korycan (součást Neratovic) s informací, že přes vesnici projíždějí kamiony a nákladní vozidla vysokou rychlostí, ohrožují chodce a hlavně děti na silnici bez chodníku a přechodu. Na zasedání se nic nevyřešilo, proto na dnešek 26. 2. 2020 v 18.00 starosta Kroužecký svolal schůzku s občany do Korycan. Nějakým nedopatřením nebyli informováni zastupitelé (všichni nebo jen opoziční?), pozvánka byla na webu města bez data vložení a na facebooku města až 24. 2. 2020.

Hned na začátku jednání zamítl starosta Kroužecký můj návrh na psaní zápisu ze schůzky. Tak je to vždy. Uskuteční se nějaká schůzka a nejsou z ní žádné výstupy, nelze zpětně zkontrolovat, o čem se jednalo, co bylo slíbeno a co se splnilo.

Dostavil se starosta Kroužecký, místostarostka Mrzílková, místostarosta Lenc, radní Rajchertová, Kaňka, Landová, tajemník Svoboda a vedoucí odboru správy majetku Koniček. Nečekaně se do dopravně nedostupných Korycan dostavili i opoziční zastupitelé Hornák, Vebr, Brodilová a Spěváčková.

Prvním bodem, který se dostatečně nevyřešil, bylo nakládání s odpadními vodami ve vsi. Citelně v tomto okamžiku chyběl úředník (činnost - vodní hospodářství) odboru životního prostředí, který ale má podle tajemníka Svobody stanovenou pracovní dobu a na nějakou schůzku se nemusí dostavit. To je zvláštní přístup, přece pokud mě paměť neklame, podle zákoníku práce "zaměstnavatel práci přesčas nařídit může a zaměstnanec s tím musí počítat. Pokud by práci přesčas v zákonem rozsahu (8 hodin týdně) zaměstnanec odmítl vykonat, může mu hrozit i výpověď". Takže pan Tichota nebyl přítomen a místo něj se lidé od vedení města dozvídali různé neověřené dohady na řešení problému. Vypukla dosti dlouhá debata, ale konečné vyřešení nepadlo. Objevil se i slib, že město pomůže Korycanům finančně.

Následovala stížnost na rychlou jízdu náklaďáků, co je s tím možné udělat. Místostarostka Mrzílková slíbila, že bude vybudován chodník asi 200 m dlouhý, ale než se vyřídí všechny podklady, bude to trvat. Tak to jsme zvědavá, kdy zda slib splní.
Bylo domluveno, že si Korycany zřídí tříčlenný osadní výbor, aby bylo možné operativně řešit vzniklé problémy.

Následovala debata o sběru tuků, sběru bioodpadu, vysázení stromořadí 80 stromů kolem polní cesty a možnost zřízení komunitního sadu.

Vzhledem k tomu, že neexistuje úřední zápis (ten můj není úplný a vznikl pro mou vlastní potřebu), nikdo nikdy nedokáže, o čem se dnes v Korycanech jednalo

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz