zpět na forum

Jméno:Bíba
Datum:22.02. 18:10
Titulek:jak si vede starosta Kroužeckýodpovědět
Je na čase kousnout do kyselého jablka a podebatovat si o tom,jak si vede hlavně starosta Kroužecký. Bývá zvykem hodnotit po sto dnech práci nového vedení města,tedy starosty, místostarostů a rady. Sto dní už je dávno za námi,za tu dobu jsme mohli mnohokrát navštívit zasedání nebo prohlédnout videa ze zastupitelstev a je na čase sundat klapky z očí a pohovořit si na rovinu o jejich práci. Tak do toho!
Jméno:Bába
Datum:24.02. 13:42
Titulek:Tak joodpovědět
Tak Do toho Bíbo!!!Hovoř..te...hodnoť. .te. Kousejte
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:24.02. 14:29
Titulek:jak si vede starosta...odpovědět
Bohužel, nelze zjistit, jak si vede. Museli bychom rozpoznat, jak si vede z vlastního rozhodnutí a jak je ovlivněn jinými osobami. A to je velmi obtížné. Lidi na radnici i v samosprávě ve skutečnosti ovládá bývalá starostka a nyní neuvolněná místostarostka Mrzílková. Nelze přesně ani zjistit, jakou roli hraje tajemník města. Aby zase někdo netvrdil, že šířím dezinformace nebo je to jen můj názor, můžete se přesvědčit sami na videích z zasedání zastupitelstva, jak probíhá úsměvná komunikace paní Mrzílkové se starostou při řízení jednání. Nerozeznáte, kdo ze zastupitelů oddaně a patolízalsky hlasuje a vyjadřuje se podle pokynů shora a kdo to dělá jen ze strachu z potrestání či očekává odměnu za svou věrnost. Můžeme se jen dohadovat podle svých zkušeností. Pokud se týká úředníků, lze předpokládat, že vzpoura není možná.

Od voleb došlo k mnoha změnám, které vypovídají, že demokracie v Neratovicích čím dál víc tiše pláče v koutku temné místnosti. Důkazy? Rada města nezřídila žádné komise, které mají být jejím poradním orgánem. Žádné nepotřebuje, stačí si sama. Ještě aby jí někdo strkal ču..., pardon, nos za vzduchotěsně uzavřené dveře.

Zápis ze zasedání zastupitelstva je od října 2019 čím dál víc redukován. V zápise z října 2019 cituji:

"Mgr. Spěváčková vznesla dotazy k projektové dokumentaci k parkovacímu domu a k přístupovým
komunikacím. Požadovala podrobnosti.

Ing. Kroužecký odpověděl paní Spěváčkové, uvedl, že zahrádek se to týkat teď nebude a poprosil o
upřesnění Bc. Gottfrieda.

Bc. Gottfried dovysvětlil, co Mgr. Spěváčková žádala.

Mgr. Spěváčková dále vznesla dotaz k rezidenčnímu parkování.

Bc. Gottfried opět odpověděl na dotaz."

V prosincovém zápise ze zasedání byste marně hledali debaty občanů a rozpravu zastupitelů. Zmizely zcela. Jsou tam jen návrhy usnesení a výsledky hlasování. Je to tristní vzhledem k tomu, že zápisy z jednání by měly sloužit i do budoucnosti jako důkaz správy města. Ovšem kde nic, není, tam se těžko něco dokazuje.

Na únorovém zasedání jsem podala námitku k obsahu zápisu ze dne 11. 12. 2019 a proti tomu, jakým způsobem je zápis veden.

A teď pozor: V zápise se dočtete, že "PODLE JEJÍHO NÁZORU nejsou v zápise uvedeny konkretně a přesně vystoupení občanů a zastupitelů. Podle mého názoru!!!!! Nejsou tam vůbec, to jsou fakta, o tom se může každý přesvědčit.

Starosta prohlásil, že on nařídil, aby se zápis zredukoval, protože mu bylo líto sekretářek, které jej vždy tvořily tři dny.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:24.02. 14:30
Titulek:jak si vede starosta...odpovědět
Domnívám se, že mu to spíš někdo poradil. Kdo asi? Ačkoliv je možné, že k tomu došel sám.

V únorovém zápisu je už uvedeno, kdo promluvil, ale co řekl, ví bůh. Hlasování je zapsáno supermalým písmem, kdo nemá lupu, je v háji.

Jsme zvědavá, jak bude vypadat zápis z březnového zasedání, jakou inovaci na nás na radnici vymyslí...

Musím říci, že člověk se na zasedání zastupitelstva města nenudí. Nikdy neví, z které strany něco dopadne....Chudák město a jeho obyvatelé...
Jméno:Anna Spěváčková.
Datum:24.02. 22:26
Titulek:uvidíme, co bude....odpovědět
Mám pocit, že se blíží doba, která ověří organizační schopnosti vedení města. Něco podobného se stalo v roce 2002, kdy byl zaskočen tehdejší starosta Morava složitou situací v souvislosti s povodněmi a únikem chloru ve Spolaně. Jak si vedl si zjistěte u pamětníků.
Jméno:No
Datum:25.02. 06:13
Titulek: včeraodpovědět
Promluvil v regionální TV spolu s Koníčkem o výstavbě nové polikliniky.V r.2021.To se budeme mít.Budeme tam prý mít další lékárnu (hádejme čí),bufet a prodej zdravotnických potřeb.To se budeme mít,že!Samozřejmě že tam bude i "nešťastná" rehabilitace.Škoda,že si TV nepromluvila s nájemními doktory v prostorách stávající.To by národ žasnul.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz