zpět na forum

Jméno:Michaela
Datum:27.01. 20:48
Titulek:Nebezpečná komunikace Kojetice - Neratoviceodpovědět
Dobrý večer,

ráda bych alespoň tímto způsobem upozornila na chodce, kteří se pohybují na hlavní pozemní komunikaci Kojetická (mimo obec) ve večerních hodinách, resp. za snížené viditelnosti, že je sice fajn, že si svítí dopředu na cestu telefony, nicméně nedisponují žádnými reflexními prvky a pro projíždějící ve vozidlech opravdu nejsou vidět, což je velmi nebezpečné.

Nevíte, zda-li se náhodou neplánuje zřízení na této komunikace v blízkém horizontu cyklostezky, popř. nějakého chodníku, či celková rekonstrukce, potažmo alespoň zpevnění krajnic? Přeci jen doprava tímto směrem za posledních několik let značně narostla, tuto trasu mj. využívají také autobusy MHD, a je to jen otázka času, než se zde stane nějaký vážný úraz... Děkuji, M.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.01. 14:15
Titulek:ano, máte pravdu...odpovědět
Jezdím na kole a této komunikaci se vyhýbám. Jezdím mimo silnici zadem za domy a pak kolem zahrádek. Jenže problém je, že měšťáci honí babky na kole, které jezdí od náměstí k úřadu anebo po vnitřních chodnících ve vnitroblocích. Navrhnu na zasedání probrat tento problém, ale neslibuji, že se něco změní. Radnice udělá jen to, co oni chtějí.
Jméno:neratovanda
Datum:28.01. 17:41
Titulek:Nemělaodpovědět
náhodou pisatelka na mysli komunikaci za Neratovicemi, směrem ke Kojeticím. Opravdu už zde i autobus sjel z krajnice, která se s ním utrhla. Tento úsek je velice nebezpečný. Čí je to vlastně komunikace? Kdo vymyslel. aby zde jezdily autobusy, navíc ty dlouhé housenky? Vždyť je to komunikace minimálně 3. třídy. Já pamatuji ze svého mládí, že byla dokonce prašná. A nyní si troufnu tisíce aut denně. Ano, měšťáci hází v klidných lokalitách lístečky o nočním hlídání- to se jim to hlídá, když jedou autem a jsou široko daleko vidět.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.01. 19:57
Titulek:jak je to se strážníky a penězi....odpovědět
NIKDY jsem za poslední roky nepotkala žádného pěšího strážníka v v Neratovicích. Velitel tvrdí, že mají podstav, ano, to je možné, ale proč jsem v Olomouci během večera střetla jen v centru čtyři dvoučlenné pěší hlídky. Tak ať přidají zájemcům, třeba by se mohli radní a vedení vzdát části svých odměn, dostali jsme přidáno, Mrzílková má teď nezdaněných 42 000 a něco. Řadový zastupitel má teď měsíčně 2 300 a to mi celý rok zdaňovali odměnu, ačkoliv jsem nepracující důchodce. Podle veřejných tabulek bere starosta nezdaněných 78 000 a půl.To je slušná částka, a ještě to má háček, že pokud má osoba více funkcí, sčítají se odměny. V minulých letech přede Mrzílkovou bral funkcionář jen nejvyšší odměnu. Všechny tyto částky by měl občan znát, jsou uvolňovány z našeho společného rozpočtu, ze kterého mizí stovky milionů za zbytečné investice. Počítám, že mě bude zase někdo bude žalovat za GDPR.
Jméno:Michaela
Datum:28.01. 21:00
Titulek:Upřesnění ul. "Neratovická" odpovědět
Vážená paní Spěváčková,

mé upozornění nesměrovalo k činnostem, potažmo nečinnostem městských strážníků (to je jiná věc), a už vůbec ne k nějakému hodnocení pracovníků města, nýbrž k nebezpečí, které hrozí na komunikaci mezi obcemi Kojetice a Neratovice, zejména za snížené viditelnosti. Je to tam nebezpečné jak pro chodce, kolaře, ale i pro samotné řidiče vozidel.

Konkrétně se pak jedná dle mapy o ulici Neratovická (ul. Kojetická končí u nás evidentně cedulí za městem). Toto opravdu není vůbec o městské policii, ale o konkrétních možných řešení dané infrastruktury.

Předpokládám, že tato komunikace však bude bohužel primárně ve správě kraje a je již mimo působnost jak obce Neratovice, tak i obce Kojetice. Zdravím!
Jméno:Míla
Datum:29.01. 10:37
Titulek:to snad neodpovědět
Za to co provedli s doktory už dávno měli odstoupit, ne že vás budou žalovat, že zveřejňujete jejich obrovské platy. Kroužecký to byl, kdo navrhl zprivatizovat byty, také on má zásluhu na tom, že odejdou lékaři z Neratovic. Vemte si situaci na dětském: paní doktorka Drahorádová bude ordinovat v Chrástu, jak se tam budou dostávat matky s dětmi, copak si pan starosta myslí, že všichni mají auta jako on? Zřídí si taxi zdarma pro nemocné děti? Pan doktor Matras odchází do Kostelce, tady zůstanou dvě dětské lékařky -důchodkyně.Nemohou stačit pro všechny děti ve městě. Co si to starosta představuje? Oni vědí, že se lidi nebudou bránit.
Jméno:Iva
Datum:29.01. 19:26
Titulek: souhlasodpovědět
Mno pos...i toho už dost a měli by vyfičet.Ale jak bývá zvykem:vrána vráně oči nevyklobe.Oni jistě své lékaře kam dochází zadními vchody mají.Hnus.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:29.01. 20:59
Titulek:ale ano.odpovědět
Je pravda, že starosta Roman Kroužecký navrhl privatizaci bytů, ale nikoho nenapadlo, že by do ní spadal i "dům hrůzy" na Kojetické. Je absolutně nepochopitelné koho to napadlo. To už se nikdy nedozvíme, mohla to být tehdejší starostka se svými poradci, určitě se angažovalo ODS jako zarytí privatizátoři. Největší roli hrála touha vedení získat co nejvíce peněz na rekonstrukci kulturáku, dnes odhadovaná na 300 milionů, ale určitě to bude mnohem víc. Určitě nebude stačit 400. Dnes o tom proběhla krátká zpráva na Českém rozhlase. Ale starosta hovořil o 300 milionech. je v tom započítána odměna dvě mega za projet? Kolik ještě zaplatíme za projektovou dokumentaci?
Zničí architektonický dokument jedné doby, která ale leží v žaludku našemu vedení města. Domnívám se, že chtějí vše z minulého režimu odstranit, včetně stromů a keřů, a nahradit to svými díly, aby město změnili k obrazu svému.
Mimochodem, ještě jsem zapomněla na diabetologa MUDr. Březinu, který odešel z Nera a ordinuje pouze na Mělníku. Takže je nutné dojíždět. Pro staré lidi bez auta je to skvělé.
Jméno:Jan
Datum:30.01. 19:31
Titulek:ještě lepšíodpovědět
Dojíždění pro prac.člověka.Na propustku mimo bydliště jsou 4 hodiny,když se nevejdete,musíte si nadělat.Této zemi není pomoci.
Jméno:Vráťa
Datum:30.01. 21:04
Titulek:mohlo to být jinakodpovědět
Naopak. Věřím tomu, že Mrzílková a s ní možná někdo jiný vymysleli rafinovaný plán, jak prosadit stavbu polikliniky. Čím je stavba draží, tím víc zbude. Zprivatizují barák na Kojetické, družstvo, jak bylo domluvené, zvedne nájemné tak, že doktoři se slzou v oku jim budou vděčni a odstěhují se do nové polikliniky. Asi nepočítali s tím, že lékaři odejdou jinam a i kdyby je to napadlo, je jim to jedno. Megalomanské plány Mrzílkové už překročily všechny meze.
Jméno:Pavel
Datum:30.01. 22:40
Titulek:4 hodinyodpovědět
Opsáno z netu:
Kdy máte nárok na propustku k lékaři a na jak dlouho platí
V pracovně-právních vztazích obecně platí, že zaměstnanec je povinen chodit k lékaři mimo pracovní dobu a pouze v případech, kdy to není možné, má nárok na placené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.

Problematiku ošetření u lékaře jako důležité překážky v práci řeší zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Žádný právní předpis však nestanovuje přesný počet hodin, jak dlouho může zaměstnanec u lékaře být. Proto se pojem nezbytně nutná doba vždy posuzuje individuálně a zaměstnavatel by měl poskytnout propustku k lékaři na takovou dobu, za kterou může zaměstnanec vyšetření stihnout, a to včetně cesty k lékaři nebo čekání na vyšetření.Více na: https://www.euro.cz/udalos ti/propustka-k-lekari-form ular-vzor-pdf-doba-zakonik -prace-1447125#utm_medium= selfpromo&utm_source=euro& utm_campaign=copylink
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:31.01. 10:07
Titulek:přece jen neratky na něco jsouodpovědět
Více hlav více ví.
Jméno: Jan
Datum:31.01. 16:49
Titulek:děkujiodpovědět
za upřesnění.A jsem rád že nerátky fungují a otevírají lidem oči.Věřím tomu,že jistě tlaky na jejich zánik a likvidaci byly.
Jméno:Míša
Datum:28.01. 17:25
Titulek:plechyodpovědět
Mají zelenou,důchodci,děti,pejs kaři,chodci v tomto městě motoristům vadí.Někteří se chovají jako kdyžjsou komunikace jen jejich.Ohrožení chodci pak ze zoufalství a obavu o své zdraví vjíždí na chodníky a tam pak po patách chodcům.Nevěřím,že by se něco ve spokojenost všech v tomto city vytvořilo.Zájmy vedení jsou někde úplně jinde.Lůza je nebere.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz