zpět na forum

Jméno:Franěk
Datum:14.01. 16:20
Titulek:Tržniceodpovědět
Bourá se tržnice - neví někdo co tam bude?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.01. 17:46
Titulek:vím....a nevímodpovědět
Už si nepamatuji název firmy, která budovu s pozemkem koupila, ani za kolik, ale město vše prodalo na výstavbu jakéhosi obchodního centra, jako bychom ještě potřebovali další obchody....Padl návrh vystavět zde parkovací dům, dokonce se našel i zájemce, ale město mělo své představy o prodeji. Pokusím se najít další informace o prodeji. Jen vím, že budova byla z architektonického hlediska otřesná
Jméno:Marie
Datum:14.01. 17:56
Titulek: pokud by tamodpovědět
Byli čeští obchodníci a ne nějaké větve s veteší tak to vítám.Rákosáků a krabic tu máme dost na každém rohu.Takže si vedle sebe budou konkurovat obchodní dvojčata.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.01. 21:44
Titulek:napsala jsem článek na nerátkáchodpovědět
Převahou dvanácti hlasů schválilo zastupitelstvo prodej městské tržnice s garážemi firmě DAINVEST. Pamatujte: dobrý hospodář neprodává svůj majetek.

Jak se dalo čekat, zastupitelé schválili prodej tržnice. Nevhodně navržený byl po převratu postaven ve středu města na místě několika rodinných domků se zahradami. V podzemí jsou garáže, na betonové ploše měla být původně tržnice, ale nyní ji využívají jen zřídka okolní pěstitelé k prodeji svých výrobků. Stavba chátrá, je opravdu ostudou města.

Jenže, je dobré, že ji zastupitelé prodali? Tvrdím, že ne. Jedná se o nejlukrativnější pozemek ve středu města. Dobrý hospodář společný majetek neprodává; měla snad některá z koaličních stran ve svém volebním programu, že bude s městem zacházet jako s kořistí? V podzemí jsou garáže, ty budou zrušeny, ubudou další parkovací místa. V ulici Masarykova už není možné parkovat, nyní k ní přibude i další plocha bez parkovacích míst ve středu města. Bude to argument k prosazení výstavby parkoviště na poli za Výsluním? Obávám se, že ano.
na místě tržnice vyroste podle návrhu kupce další ošklivá kvádrovitá stavba. A hlavně – prodejem tržnice se město vzdalo šance ovlivnit, co zde bude stát a co bude v budově. Nové obchody? Pro koho, když ty staré sotva přežívají? Má význam koncentrovat obchody do jednoho místa a tím dál ubírat městu na pestrosti obchodní sítě a ruchu v ulicích? Už dnes je město mrtvé a bez duše. Budou zde herny, bary, vietnamci nebo co? Co když zde budou nájmy tak vysoké, že ti, co by potřebovali nové prostory, jako např. Kuchyňka nebo pan Krejčí se svým Authorem, na ně nebudou mít?
Město samozřejmě potřebuje honem, honem, spoustu peněz na nové autostrády, proto prodává, co se dá. Koalice si tím chce zajistit přízeň voličů a hlasy v dalších volbách. Jenže lidé potřebují i jiné věci než široké silnice pro svá auta. Potřebují, aby s nimi vedení města hovořilo, naslouchalo jim, upravovalo své záměry podle přání lidí, kteří zde žijí a nechtějí se odtud odstěhovat.

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.01. 21:46
Titulek:ještě jeden obsáhlý článek z nerátekodpovědět
Co se skrývá za prodejem tržnice aneb kdo chce levně koupit majetek města?

Obec má pečovat o zachování majetku, ale zastupitel Sádovský ODS navrhuje prodat soukromníkovi majetek města - pozemek tržnice i s budovami za milion korun a postavit na něm šestipatrový dům služeb (územní plán povoluje jen třípodlažní). Rada už podruhé záměr schválila. Co na to zastupitelstvo?

Zopakujme si dosavadní průběh případu prodeje tržnice:
Na únorovém zastupitelstvu se starosta Lid jen tak mezi řečí zmínil, že město postrádá řadu služeb, a proto by mělo prodat pozemek tržnice soukromému subjektu na výstavbu domu služeb. Své tvrzení o chybějících službách nepodložil žádnou konkretní informací a z hlediska dalšího vývoje je možné, že si potřeboval ověřit reakci zastupitelů. Nereagovali, a tak se mohlo zdát, že zřejmě předem připravený záměr by mohl projít.(Zmínka o stavbě není uvedena v zápise ze zastupitelstva)

Nyní byl na řadě další krok. Zastupitel Sádovský, člen ODS (bývalý předseda), jeden z majitelů firmy Sáry (zapamatujme si tento název. Pozn. A.S.) předložil dne 18. března 2009 radě města návrh na odprodej pozemků tržnice v majetku města pro účely stavby pro komerční využití se zaměřením na poskytování služeb.Tvrdil, že stavba je v souladu s programem PSER 1.1.2.1. (Program sociálního a ekonomického rozvoje města), ten ale doporučuje najít ne pozemky ale prostory v majetku měst..
Součástí programu je i podmínka poskytnout informace o tom, které aktivity ve městě chybí nebo která podnikatelská činnost je vhodná a vyhovuje místním podmínkám, ale pan Sádovský ji ignoruje.

V podnětu uvedl, že se jedná o pozemek, který je sporadicky využíván (ve skutečnosti obsahuje podzemní garáže, nadzemní garáže, dva obchody, WC, hospodu, plochu tržnice, parkoviště !!!) a mohla by zde vzniknout budova pro poskytování služeb o rozměru kolem 900 m2 a výšce 4 až 5 nadzemních podlaží, pak v podmínkách prodeje dokonce změnil návrh na 6 nadzemních podlaží!V této lokalitě je možné podle závazných regulativů územního plánu (nerušící komerce) postavit stavby maximálně třípodlažní, což dne 4. května správě majetku sdělil odbor výstavby. Uvědomme si prosím, že regulativy, tedy podmínky výstavby mají platnost zákona a lze je měnit pouze změnou územního plánu!! Jak je možné, že to zastupitel ani rada nevědí?.

Zastupitel Sádovský si s nějakými zákony (územní plán má platnost zákona) hlavu neláme a navrhuje udělit na výšku budovy výjimku!!! A je to.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.01. 21:48
Titulek:ještě jeden obsáhlý článek z nerátekodpovědět
Pan zastupitel si ani „nepovšiml“, že na pozemku jsou nějaké stavby (garáže, parkoviště, obchod, WC, tržnice) a navrhuje cenu:

Pozemek o rozměru 1894 m čtverečních i s budovami má být prodán za
500 Kč/metr čtvereční = celkem 947.000 Kč

tedy za necelý milion. To je protizákonná nehoráznost nejvyššího kalibru.

Ani rada města si „nevšimla“, že se nejedná o prázdný, ale zastavěný pozemek, návrh schválila a pověřila MěÚ Neratovice zveřejněním záměru prodeje na úředních deskách se stanovením příslušné lhůty na předložení nabídek na koupi pozemků.

18. 3. 2009:„Rada města souhlasí se záměrem na odprodej pozemků uvedených v předmětu prodeje o celkové výměře 1894 m2 a pověřuje MěÚ Neratovice zveřejněním záměru prodeje na úředních deskách se stanovením příslušné lhůty na předložení nabídek na koupi pozemků.“
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nepřítomni 2
Všimněte si, že se z usnesení nějak vytratila informace, že se jedná o zastavěné pozemky tržnice!

A jedeme dál.
Rada města opět zasedala 13. května a tentokrát informace o prodeji pozemků tržnice předkládá vedoucí odboru správy majetku ing. Dušková. Uvádí: „Vzhledem k tomu, že v usnesení nebyly zohledněny budovy na stavebních pozemcích, předkládáme k projednání nové usnesení“.

A tak rada města přijala (aniž by se obtěžovala zrušením toho původního) nové usnesení ve znění:

„Rada města se seznámila s žádostí o prodej částí pozemků p.č. 75/19, 79/23, prodej pozemků s budovami st. p.č. 2107/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233 a zároveň bere na vědomí vyvěšení tohoto záměru prodeje na úřední desky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků. Rada města doporučuje předložit tento materiál na jednání zastupitelstva města.“

I tentokrát se někam ztratila informace, že se jedná o pozemky tržnice. Rada počítá s tím, že se spousta lidí v pláncích nevyzná.

Členové rady usnesení schválili - pro: 4 (ze sedmi členů), proti: 0, zdržel se:1, Pavlík přišel později, Kesslerová chyběla. (Bohužel, jména hlasujících se nezapisují)

Na elektronické úřední desce (www.neratovice.cz), která MUSÍ být v souladu s papírovou úřední deskou, bylo dne dne 18. 5. 2009 vyvěšeno oznámení o prodeji s plánkem, opět bez označení, že se jedná o tržnici.

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.01. 21:49
Titulek:ještě jeden obsáhlý článek z nerátekodpovědět
Vrabci na drátě ve městě si sice cvrlikají, že si někdo (ojoj, prý firma Sáry nebo někdo z ODS) brousí zoubky na tržnici za takovou pěknou příznivou cenu a všichni soukmenovci v zastupitelstvu jsou připraveni návrh schválit. Ale to jsou jen hnusné pomluvy. Raději si počkáme, jak se bude případ vyvíjet dál.

P.S.: Podle zákona o obcích musí obec pečovat o zachování a rozvoj majetku, chránit majetek před zneužitím, uplatňovat právo na vydání bezdůvodného obohacování, odchylka od obvyklé ceny musí být zvlášť zdůvodněna.

Závěr:
Domnívám se, že město by v žádném případě pozemek tržnice nemělo prodávat. Mělo by ve vlastní režii postavit dům se sociálními službami, které ve městě chybí. Nabízí se klub důchodců nebo spíš seniorcentrum, denní stacionář pro mentálně postižené, Centrum Charity s lůžkovým oddělením, penzion pro důchodce, manželská a rodinná poradna, sociální rehabilitace, centrum rané péče, podporované bydlení, odlehčovací služby, centrum denních služeb, stacionáře, krizová pomoc, prostory pro dílny, kurzy, prostory pro matky s předškolními dětmi, azylové centrum pro matky s dětmi a pod. atd.

Sociální služby v Neratovicích chybí a situace se bude se stárnutím obyvatel trvale zhoršovat. Potřebujeme služby, které obyvatelé města opravdu potřebují. Ale na to jsou odborníci, kteří znají situaci ve městě a jsou schopni po provedeném průzkumu zodpovědně stanovit, co lidem chybí.

Samospráva – tj. starosta, místostarosta, radní a zastupitelé by měli velmi zodpovědně posoudit, co město potřebuje, neprodávat majetek města, nenechat se zlákat stranickými a osobními zájmy a rozhodovat ve prospěch občanů.

Pokud to nechtějí, pak by měli co nejrychleji odstoupit a už nikdy nekandidovat.Zdroj informací:
Materiál pro jednání RM 18. 3. 2009 – předkládá Sádovský + mapa – z 11. 3. 2009
Určeno pro jednání rady města 13. 5. 2009 – odbor správy majetku z 5.5.2009
Návrh nového usnesení V. Sádovského ze dne 11. 3. 2009
Katastrální mapa pozemku tržnice
Sdělení stavebního úřadu z 4. 5. 2009
Sdělení odboru ŽP z 4. 5. 2009
-------------------------- ---------------
Veškeré materiály předány osobně dne 15. 5. 2009 z městského úřadu Neratovice


Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.01. 22:00
Titulek:další můj článek k prodeji tržniceodpovědět
Soukromá firma požádala o prodej tržnice
Radě města byla předložena dne 19. 3. žádost firmy DANINVEST o prodej tržnice za cenu 2,5 milionů.

Jedná se o budovu tržnice včetně 7 nadzemních o 30 podzemních garáží včetně nevyužívané prodejny na horní ploše (zda žádost zahrnuje i novinový stánek a pajz za podivných okolností udělaný z garáží, se podklady nezmiňují). Společnost Daninvest, podle údajů na internetu: jednatel Roman Romašenko, Ruská federace), tvrdí, že je schopná uhradit kupní cenu i odstranění nevyhovující stavby, tak postavení stavby nové a má samozřejmě určitý plán návratnosti předpokládaných investic.

Uvádí, jaké výhody by mělo město z prodeje: obec by podle ní získala finanční prostředky, nebyla by zatížena péčí o nemovitost ani o zajištění bezpečnosti chátrající stavby. Podle společnosti je 80% stavby nevhodných k další dostavbě a statik doporučil demolici.

Společnost hodlá postavit objekt občanské vybavenosti (další supermarket?) s parkovacími místy, do výšky 1 – 2 podlaží nad současnou plochou, náklady 20 – 25 milionů.

Za tržnici by zaplatila městu 2, 5 milionů, náklady na demolici by činily 1, 5 milionů. (Tak za ty peníze bych jen pozemek koupil také, svěřil se mi jeden radní).

Ke své žádosti doložila studii výstavby nového objektu. (Zadavatel studie firma SPOLED z Lobkovic, zpracoval arch. Michal Postránecký).

Škoda, že nemám možnost ji zde zveřejnit, v zápise z rady na webu není přiložena. Je to
hrůzná škatule, nad níž se ve výšce na vzpěrách tyčí prolamovaná, zřejmě plexisklová (materiál nelze přesně ze studie určit) střecha. Až zase přijde vichřice, moc se nasmějeme.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.01. 22:03
Titulek:Diskuze k článku.odpovědět
Diskuze k článku:

Jméno: Bartoš
Datum: 19.04. 05:45
Titulek: tak jak odpovědět
Není ale vůbec jasné, komu patří např. ty nadzemní garáže a ta hospůdka! Před lety měl o tento objekt zájem letitý zastupitel, občan Neratovic, ing.Sádovský a měl vizi, co s touto lokalitou, skutečně vhodnou k demolici, udělat. Jak ruský "podnikatel" odepsal např. restauraci Solidní jistota vidíme, je 19 měsíců zavřená..
Objekt v centru města jistě bude prodán tzv. obálkovou metodou, o jejíž serióznosti jsou všude v česku vzhledem ke kvalitě městských rad pochybnosti

Jméno: aha
Datum: 20.04. 10:16
Titulek: takže nás tu odpovědět
Budou Ivani skupovat jako v Karlových Varech???!

Jméno: já
Datum: 12.05. 18:22
Titulek: POZOR odpovědět
Cítím, že okolo této akce je jakési podivné tajemno... Když zavoláte na MU, moc toho neví, diví se proč se o to vůbec zajímáte a dosud nikdo nebyl schopný ani obeslat nájemníky garáží a třeba se jich ze slušnosti zeptat, jestli by to nechtěli odkoupit oni a udělat sami rekonstrukci. Vždyž je to stavba, kterou stavěli naši otcové svépomocí, takže trocha slušnosti minimálně písemným oznámením by byla více než vhodná !!!
Ale třeba jim oznamovací dopis přijde 28.5.2014 a oni budou mít spousty času do radnicí určeného termínu tj.30.5.2014, podat svou nabídku na odkup.
Zase nás mají za OVČANY !!!
Nu tedy, braňme se !!!!

Jméno: Anna Spěváčková
Datum: 25.06. 22:06
Titulek: Omluva za omyl. odpovědět
Tak někde se vloudila chybička. Buď byla v podkladech pro radu chyba nebo jsem se přepsala, prostě jsem nechtě šířila mylné informace.

Tak tedy, město bylo opravdu požádáno o prodej tržnice, jen firma se nejmenuje DANINVEST, která patří Romanu Romašenkovi z Ruské federace, ale správný název firmy je DAINVEST a vlastní ji pan Hynek z Lobkovic.

Dnes 25. 6. 2014 se na zasedání zastupitelstva dostal prodej tržnice na pořad zasedání a v dobré víře jsem hovořila o panu Romaněnkovi jako o majiteli firmy a nesouhlasila jsem s prodejem majetku města a to ještě do rukou cizince.

Paní starostka se hned radostně zasmála, tedy spíš škodolibě, jak jsem si naběhla a ona se na to celou dobu chystala, a sdělila mi, že ve jméně firmy není N, no to bylo radosti na Starém bělidle, jakou si Spěváčková utrhla ostudu.

Tak jsem požádala pana Hynka za prominutí, že jsem z něj udělala azbukou mluvící osobu, ale na tom, že by město nemělo prodávat majetek, jehož využití nota bene nemůže dále ovlivnit, jsem trvala.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.01. 22:05
Titulek:Diskuze k článku.odpovědět
Trvám i na tom, že předložený architektonický návrh v podobě jakési vizualizace je značně škaredý.

Takže milí přátelé, opravte si firmu a majitele, nakonec zastupitelstvo stejně prodej neschválilo. Inu, volby na krku, je nutné malinko přitáhnout otěže. O tržnici mají totiž zájem nájemci garáží, jimž radnice kupodivu nic neoznámila, ač by to bylo vůči vlastním občanům férové, ale dozvěděli se to až z úřední desky. Ale tím se paní starostka nezabývala, měli prý také požádat o prodej jako pan Hynek.

Jméno: Roman
Datum: 26.06. 06:23
Titulek: Nájemníci? odpovědět
Takzvaný přípravný výbor nájemníků zastupovala pokud jsem správně zachytil jméno, paní Benešová. Na otázku zastupitele Kocourka, kolik zastupuje lidí, odpověděla, že z 37 nájemců garáží pouhých 8.Tenhle záměr bude asi za tím hodně na vodě. Rychlokvaška.

Jméno: Anna Spěváčková
Datum: 26.06. 08:41
Titulek: pochopte.... odpovědět
Ale oni se dozvěděli o záměru až z úřední desky (nikdo je neseznámil z návrhem prodeje, to je nefér) a neměli možnost zjistit, kdo jiný má pronajaté garáže, to vám musí prozradit úřad...Tady se s lidmi nehovoří, nespolupracuje...samozřejm ě jen s těmi "svými", ale vcítit se do pocitů obyvatel, to neumí. např. při stavbě ulic vůbec nebyli obchodníci seznámeni s tím, jak bude stavba probíhat, že přijdou o tržby a nikdo s nimi o tom nemluvil. To je špatné. My jsme je zvolili, aby za nás pracovali na správě města, což neznamená, že si budou dělat, co je napadne. To si oni špatně vysvětlují.

Jméno: Jiří Navrátil
Datum: 26.06. 07:46
Titulek: Přestavba tržnice. odpovědět
Vizualizaci přestavby tržnice jsem neviděl, ale je nutné podotknout, pokud by stavba byla realizovaná jako vícepodlažní, tak výrazně zastíní tři rodinné domy v ulici Bří Čapků. A to je celkem zásadní problém.

Jméno: Anna Spěváčková
Datum: 26.06. 08:35
Titulek: problému je víc... odpovědět
Je to kvádr, nad ním ve výši umístěná jakási zprohýbaná střecha jako plachta, zda nějaký plast či plech nelze vydedukovat. V budově by prý měla být obchodní vybavenost. Prý je jejich Drogerie, asi DM, neporozuměla jsem přesně.

Poměrně mohutná hmota budovy současně s Legatem působí značně nepříjemně, nejsou to lidská měřítka, vše vysunuté nad chodce jdoucí kolem...Žádná zeleň ani odpočinkové místo, jen masa budov...a ta střecha!!! Po zkušenostech s našimi vichřicemi bych (být architektem) velmi váhala ji navrhnout v této podobě..
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.01. 22:05
Titulek:Diskuze k článku.odpovědět
Pan architekt to někde viděl a zalíbilo se mu to, tak ji navrhl taky. Podle vzhledu tipuji na dávno překonaného Corbusiera...
Jméno: Petr <Aradatt@seznam.cz>
Datum: 26.06. 10:46
Titulek: -:) odpovědět
Podle mých informací od výstavby investor ustoupil..... a nebude už o tržnici usilovat.

Jméno: Tomáš (nevěřící).
Datum: 26.06. 13:02
Titulek: zdroj odpovědět
Mohl byste nám prozradit zdroj svých informací, jak jsou důvěryhodné??? Jestli to není také jen vějička???

Jméno: Petr
Datum: 26.06. 18:32
Titulek: ... odpovědět
Ne,ne.....byl jsem u rozhovoru člověka,který ho zná velmi dobře a mluvil s ním -:)
Jméno:jirba
Datum:14.01. 22:59
Titulek:ubytovnaodpovědět
U článků postrádám letopočty, z výše uvedeného nejsem chytrý. Snad se časem něco proflákne, co tu bude. No a jestli ty podzemní garáže přijdou zrušit..?Já sám si nedovedu představit, co by zde mělo být. Dnes frčí ubikace..
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:15.01. 12:35
Titulek:nedá se kopírovat, snad to rozluštíte..odpovědět
MESTO NERATOUICE
v souladu s $ 39, zhkona i. 12812000 Sb., o obcfch, v platn6m znEni
zveiejiluje
zhmLr
PRODEI NEMOUITEXO MAIETKU MESTN
M6sto Neratovice nabizikprodeji objekt bfval6 trZnice v ul. Bii
iapkri v Neratovicich vietni novinov6ho stfnku, podzemnich i
nud".*nich garfuil,i se zastavdnymi pozemky st. p. i. 2l07ll,
210714, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233 a irlstf pozemku
p. i. 75llg o max.vfm. 10 m2, v5e k. f. Neratovice
obilkovou metodou nejvfhodn6j5i nabidce, kdy minim6lni cena stanovenf
znaleckf m Posudkem iini
4.907.000 Ki
Zhjemci mohou svoji pisemnou nabidku zaslat do podatelny M6stsk6ho
rilaOu Neratovi.., ul. kojetickS, i. p. 1029, 277 ll Neratovice v zalepen6
ob6lce oznaien6 viditeln6 heslem ,,NnOfVinAf - TRZNICE".
prohlidka nemovitosti je mozn6 po piedchozi dohodE s odborem sprivy
majetku.
ziljemci n es m f mit Lhdn6 ztv azky vri ii p ro d 6vaj ic im u.
rroddvajici si vyhrazuje pr6vo zruseni ob6lkov6 metody.
Termfn pro doruEeni nabidek do podatelny MU
27.2.2015
Ob6lky budou otevFeny na jedn6ni rady m6sta dne 4. 3. 2015. .i,
.
,
., I
V Neratovicich 19. 1. 2015
BliZSi informace pod6 Bohumil Koniiek'
ved. odboru sprSvy majetku MEU Neratovice, t. i.315650340
www.neratovice.cz
UfeOni deska MdU Neratovice
vryeseno on", 2 0 -01' 2015
Bude sejmuto: - 2 -03- 2015
Sejmuto dne:
Jméno:Franěk
Datum:15.01. 20:14
Titulek:???odpovědět
Fajn - mě by spíše zajímalo co tam bude,než tato snůžka nesmyslů........
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:16.01. 12:18
Titulek:nemohu za to, že nelze kopírovat...odpovědět
Co kdybyste si zašel na radnici - odbor správy majetku a požádal o příslušné dokumenty. Tedy měly by být na webu města, ale já je nenašla, asi je to v rámci utajení, aby obyvatelé nebyli rozčilováni přemírou informací...
Jméno:fanny
Datum:06.02. 12:23
Titulek:tržniceodpovědět
Docela bych uvítala např.OBI..nic takového v Nerátkách ani okolí není..pro vše se musí do Prahy. Myslím, že zrovna chlapi by OBI ocenili..
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:06.02. 14:43
Titulek:nedej bože!!!!odpovědět
Vy byste je možná uvítala, ale to nám položí železářství pana Kostříka a možná ještě další obchody. Třeba papírnictví....Zánik každého našeho obyčejného obchodu znamená zvýšení zisku nadnárodní společnosti a jeho odlití za hranice. Bože, chraň nás před další globalizací!!!!! Nic dobrého pro nás z ní neplyne. Zvýšení kriminality, spousta odpadů navíc, kardinální zvýšení dopravy a nová pracovní místa pro zahraniční pracovníky, pokud možno přes agentury....
Jméno:Jarka
Datum:06.02. 18:13
Titulek:jasně,OBI,Makro,McDonaldodpovědět
a šup s tím do Nera..Někteří lidi by je nejraději hned pod svými okny.A že právě kvůli uvažování takových pár malých krámků už padlo je nezajímá.Jen kdejaký cizácký šunt za pakatel a hlavně mega kvanta.Však ono se nám to vrátí.Bohužel v té záporné podobě,což si tito neuvědomují.Jakoby tu těch shopů a hangárů alias svatostánků prodeje nebylo málo.složení obyvatelstva a mentalitu neovlivníš.
Jméno:Jirba
Datum:02.02. 19:54
Titulek:diletodpovědět
I zde město diletantsky prodalo pozemek v centru.
Koluje fáma, že zde má být nějaký pofidérní magacín s levným zbožím..vše za 13. Není v Neratovicích právě zvykem, že by na plotě byla cedule s údaji..Jo, ideální místo pro parkovací dům. Nebo ne ?
Jméno:Jana
Datum:20.02. 11:06
Titulek:já slyšelaodpovědět
O Pepcu,ale nevím co je na tom pravdy.Myslela jsem si naivně že tam bude parkovací dům,ale chyba lávky.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz