zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:05.12. 10:38
Titulek:Kácejí se stromy, likvidují mohutné keře...odpovědět
Je na čase, aby se město rozloučilo s některými pracovnicemi odboru životního prostředí, první by měla být na řadě Jana Vaculová, která má v kompetenci veřejnou zeleň. Na jejím kontě jsou zbytečně ořezané a pokácené stromy, strašně ořezané a zlikvidované keře, zničená zeleň kvůli výsadbě drahých trvalek v kamínkovém mulči (u ZUŠky, okraje zelených ploch u teletníků, na Kojetické, v betonových ohradách na náměstí...), nevhodná pasportizace a inventarizace zeleně.

Poslední akcí této dámy bylo nepochopitelné vykácení mohutného jehličnatého keře u řeznictví Kohout. Místo něj byly vysazeny dva kulovité javory, kterým bude trvat třicet let než se rozrostou, pokud se jim podaří se ujmout a růst. Kolem kmenů byly navršeny hromady jakého si mulče, k čemu? Kdo to sochal si plete stromy s brambory, ty se musí nakopčit, aby se v hromadě hlíny vyvíjely hlízy. A to jsem se nezmínila o jejím chování, které je v rozporu s požadavkem zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání.

Dalším krokem města by mělo být vypovědění smlouvy s FCC, placení paušálem a smlouva na dobu neurčitou je zcela nestandardní, nemá snad obdobu v žádném městě. Smlouva je zcela nevýhodná pro město. "Péče" o zeleň je katastrofa, hlavně "péče" o zelené plochy, které nazývat trávníky je odvaha.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:05.12. 16:08
Titulek:další keře...odpovědět
Podle zbytků rozsekaného dřeva byly zlikvidovány ještě další dva jehličnaté poléhavé keře u domu v Benešovce o kus dál od řeznictví Kohout. Proč proboha jsou ničeny rozrostlé keře, které u země zachycují prach ze silnice a emise z aut, což nově vysazené pahýly nezvládají a zvládat nebudou? Jak dlouho budeme tolerovat odboru životního prostředí a FCC ničení zeleně? Co hodlá udělat vedení města? Budu se ptát na zasedání zastupitelstva.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:06.12. 13:03
Titulek:Dopis radě a zastupitelstvuodpovědět
Rada města
Zastupitelstvo města
Kojetická 1028
Neratovice V Neratovicích dne 6. 12. 2019

Věc: Žádost zastupitelky o přezkoumání kácení poléhavých keřů v ulici Benešova, Neratovice.

Vážení,

jak jsem vás již informovala e-mailem, v ulici Benešova u řeznictví Kohout a o dva vchody dál byly zbytečně a bezdůvodně pokáceny podle našeho zjištění tři poléhavé jehličnany, zřejmě jalovce. Pařezy byly vyfrézované, aby nebylo poznat, že dřeviny byly zlikvidovány. Tím došlo k nenapravitelné ekologické újmě a není možné, aby se podobné akce opakovaly.

Tyto keře byly mohutné, zdravé a rozrostlé, hlavně bezúdržbové. Plnily svou estetickou a ekologickou funkci, spočívající v zachycování prachu, emisí (zplodin z automobilů) a hluku z přilehlé komunikace a hlavně v ochlazování prostředí. Slouží jako úkryt ptákům a drobným savcům. Jehličnany navíc do okolního prostředí vypouštějí léčivé a aromatické silice.

Jak je již všeobecně známo, stále se otepluje a střídají se období sucha. Města se stávají tepelnými ostrovy, jsou rozpálená a vyschlá. Jediná možnost je zachování stávající zeleně, i když se jedná o druhy nepůvodní či nevhodné. Vegetace má nyní hlavně funkci klimatickou.

Pokud OŽP oponuje, že vysazuje nové dřeviny, pak není zaručeno, že se nová výsadba uchytí a bude růst. Objevují se nové choroby a škůdci, které napadají zhýčkané a neodolné dřeviny z okrasných školek. V dlouhých obdobích sucha nové stromy usychají. Výsadba jednoho druhu dřevin (habry, javory babyka) je riskantní, v případě napadení škůdci hyne veškerá zeleň.

Zlikvidované keře ochlazovaly plochy na sídlišti, v místech, kde je přítomnost vegetace bezpodmínečně nutná.

Je možné, že budou zničeny další poléhavé jehličnany, je to prý pozůstatek z osmdesátých let a není jich údajně škoda. Je nutné zastavit likvidaci stávající zeleně!!!!

Žádám o sdělení, kdy byly keře zlikvidovány, kdo o tom rozhodl a z jakého důvodu.


S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města.


P.S.: Před několika měsíci byl stejným způsobem zlikvidován poléhavý jalovec z druhé strany stejného panelového bloku u čísla 1042. U domu na Výsluní č. 1154 u kontejnerového stání byl vykácen strom, možná dva. Opět byly pařezy vyfrézovány.
Jméno:čtenář
Datum:15.12. 18:24
Titulek:zeleň ve městěodpovědět
Musím reagovat na kácení stromů a likvidaci zeleně v našem městě. Pracovníci mají za úkol se o zeleň starat,ne ji likvidovat. Vždyť každý strom je velkou vzácností, važme si jich. Strom roste velmi pomalu, trvá několik desítek let, i staletí, než vyroste. Doporučuji přečíst si knihu od Petera Wohllebena "Tajný život stromů", aby se příslušným lidem konečně otevřely oči a stromů si začali více vážit a nelikvidovat je jenom proto, že někomu překáží.
Jméno:no
Datum:16.12. 17:58
Titulek:mají za úkol..odpovědět
Ale proč je stále kácí když není třeba,prořezávají a tak??Panimájut oni vůbec tomu??A jaký postih je čeká???Žeby žádný??stačí se dívat kolem sebe a sledovat jejich "odbornou" činnost.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz