zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.09. 09:56
Titulek:Svatá Gréta, přechylování a globální oteplováníodpovědět
Nezlobte se na mě, ale po shlédnutí projevu šestnáctileté Gréty Thunbergové (trvám na tom, že u nás v Čechách se ženská jména přechylují - koncovka -ová a přechylujeme i cizí jména, abychom rozlišili muže a ženu, a budu i nadále přechylovat, ať si ty Smetana a jiné zjevy dělají co chtějí) tedy po shlédnutí jejího projevu v OSN musím k tomu něco napsat. Kdo mě zažil, když jsem učila na SSŠVT na Proseku ekologii, jistě si pamatuje, že už v devadesátých letech jsem studenty upozorňovala na skleníkový efekt a globální oteplování, ač tatíček Klaus je tvrdě popíral. Nyní už není pochyb, že planeta se hodně rychle otepluje a je to bezpochyby "zásluha" člověka. Je známo, že i kdybychom v tomto okamžiku přestali používat fosilní paliva, bude trvat nejméně devadesát let než se objeví nějaká změna k lepšímu. Nezbývá nám, než se přizpůsobit tzv. klimatickým změnám. Zachycovat dešťovku, chránit vegetaci, ornou půdu, masivně vysazovat novou, upravit krajinu, změnit hospodaření na polích a v lesích...Jenže kde se vzala, tu se vzala, objevila se tato dívenka dokonce až v OSN (kdo ji tam prosadil - mě neposlouchají ani na zasedání zastupitelstva), ptám se, kdo ji platí a podporuje, a hlavně co tím sleduje? Má být prostředkem k vyvolání nepřátelství mladých k nám starým, kteří prý ji ukradli mládí? Rozumí vůbec tomu, o čem čte z papíru? Záleží vůbec mládeži na stavu životního prostředí? Jak řekl jeden učitel ze střední školy: "Jdou protestovat proti klimatické změně, ale aby zalili kytky na chodbě, je ani nenapadne."

Gretin projev v OSN - lze nastavit české titulky..smažte mezery.

https://www.youtube.com/wa tch?v=14w8WC1I3S4

Není to jen revolta mladých, kteří cítí, že se už nikdy nebudou mít dobře jako my a čekají je zlé časy? Byl už vytažen z lahve džin nenávisti ke stáří? Lze vůbec zastavit globální změny klimatu? Na internetu je k tomuto tématu řada článků, zkuste tento:

http://dfens-cz.com/gretin a-spic/

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.09. 10:00
Titulek:chybaodpovědět
Omyl. Video je z Evropského parlamentu, ale je to více méně jedno...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.09. 10:35
Titulek:Gréta Thunbergová v OSNodpovědět
Projev Gréty Thunbergové z papíru na pokraji hysterie na klimatickém summitu v OSN:

https://www.youtube.com/wa tch?v=o3FAE4e7Pok

Lze nastavit zmatené české titulky. Smažte mezery.
Jméno:Petr
Datum:27.09. 11:06
Titulek:Parlamentní Listy novinářka Odkoleková odpovědět
--------Jestli je Greta nějaký symbol, tak je to symbol zmanipulovaných a obelhaných dětí dnešní doby. Jejich dospělým mentorům se podařilo v nich vyvolat pocit, že stačí v pátek zajít na demonstraci a politici je budou poslouchat. Věří tomu, že se kvůli nim politici a ostatní dospělí zamyslí a vyřeší problém, který samy často ani nedokážou popsat. Většinou ani neví, co by od takového politika konkrétně požadovaly za změny, což se viditelně projevuje na těch jejich transparentech. Nikdy vám neuvěří, že to byli právě šikovní političtí marketéři, kteří tyhle akce připravili a že tam slouží jen jako záminka, aby politici prosadili něco, co už mají určitě dávno připravené.

Na ulicích se těch akcí zúčastňují skupiny dětí, které doprovázejí jejich učitelé a lidé z neziskovek. Na zasedání OSN, které v téhle agendě stoprocentně jede také, si jen pozvali hlavního maskota, Gretu. Nechali ji tam předvést ten naučený hysterický apel a brzy nám řeknou, co pro nás připravili za další omezení. Očekávám další „zelené“ daně, „nutná opatření pro záchranu klimatu“.

Určitě někde nenápadně proběhne i ještě větší podpora migrace nyní už „klimatických uprchlíků“. Je potřeba si také uvědomit, že za agendou Zelených se schovávají i nová socialistická hnutí, která takto vysvětlují svůj boj proti kapitalismu. Někteří jsou opravdu šílení, viz jejich nedávný útok na berlínské metro.
Jméno:Jana Š.
Datum:27.09. 21:42
Titulek:Zabráníme globálnímu oteplování?odpovědět
Ivan Holoubek, profesor chemie a technologie ochrany životního prostředí na facebooku:
Začíná globální klimatický summit. Vážná věc o vážných problémech. Včera jsem slíbil, že už si nebudu z těchto problémů dělat srandu a budu je komentovat už jen seriózně. Takže k tomu několik pro mě nepřekročitelných faktů a východisek.
Koncentrace CO2 a dalších skleníkových plynů stoupá a je to mimo jakoukoliv diskusi. Konstatuji to trvale posledních 30 let.
Jaké to má důsledky jak predikují různé modely, má validitu těch příslušných modelů.
Jak říkal Albert Einstein - všechny modely jsou špatné, některé mohou být užitečné.
To je důvod, proč všechny katastrofické vize beru s velkou rezervou. ALE pro všechny - žádný planetární problém nezpochybňuji, 40 let se jimi naprosto seriózně zabývám. A dále ke všem alarmistickým a politickým výkřikům a proklamacím, kterých budou následující dny plná média - zpochybňuji a kritizuji zbytečný cirkus, který nepomáhá, ba naopak.

A last but not least - "Zabráníme globálnímu oteplování" je nejblbější věta, se kterou jsem se za celý svůj dlouhý život setkal a nejsem sám. Svědčí o naprosté neznalosti přírodních zákonů a totálním nedostatku pokory. Takže tolik seriózně k dění dnešních dnů.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.09. 21:47
Titulek:problém je kácení stromůodpovědět
Emise nejsou problém

ZE SVĚTA / EKOLOGIE | 27. ZÁŘÍ 2019 | SLÁVEK POPELKA |

Oceány emitují ročně 330 miliard tun CO2 ročně. Organické hniloby 220 miliard tun. Lesní požáry až 300 miliard tun. Sopky neznámo kolik, ale je to hodně.

Emise-nejsou-problem
Lidé - 8 miliard tun to je méně než 1 % celkových emisí CO2 na Zemi.
Z výše uvedeného jasně plyne, že problémem lidstva nejsou emise. Je jím především kácení stromů, které CO2 absorbují. Je známo, že civilizace, které na svém území vykácely stromy, proměnily obývanou krajinu v poušť a následně zanikly.

V naší zemi jsou lesy ve velmi žalostném stavu. Především jsou řídké a plné mladých stromů. Takový les nemůže plnit svoji funkci zásobárny vody.

V minulých staletích bylo v lesích vody tolik,, že naši předkové museli vykopat hustou síť odvodňovacích kanálů, aby voda z lesů stačila odtékat. My jsme lesy začali "prosvětlovat! což je pro funkci lesa zcela chybný postup.

Také podíl vzrostlých stromů se drasticky snížil. Podle VIktora Schaubergera, uznávaného vědce a znalce přírodních zákonů a autora řady významných vynálezů, staré stromy dokážou produkovat nejen kyslík, ale i vodu. To je hlavní příčinou toho, že kde je les tam je i voda.

My jsme staré stromy vykáceli - a voda mizí. a BUDE MIZET I NEDÁLE, POKUD NEZAČNEME VZROSTLÉ STROMY DŮSLEDNĚ CHRÁNIT a dokud se výrazně nezvýší hustota stromů v lesích.
Slávek Popelka

Jméno:Jarda
Datum:28.09. 16:36
Titulek:nádržeodpovědět
A k čemu je dotace na dešťovou vodu? Když prší,je zalito,když neprší není voda. Mám střechu 230 m čtverečních a málokdy naplním 3 barely po 1000 litrech. Zbytečně vyhozené peníze na dotace.
Jméno:Karel
Datum:28.09. 17:10
Titulek: ..a za všímodpovědět
Opět člověk jako barbar.Barbar nevážící si toho,co mu matka příroda nabízí.nevážící si v mnoha případech ani sebe.A dobře mu tak..Jaké si to udělá,takové to bude vždy mít.Trpělivost matky přírody není však věčná.
Jméno:Bořek
Datum:02.10. 21:42
Titulek:Za pravdu se platíodpovědět
Běda říct něco proti Grétě...Po masivním nátlaku odstoupil raději sám šéf českých dětských psychiatrů Jaroslav Matýs, který v rozhovoru označil G. Thunbergovou jako „nezralé dítě s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění“. „Když se podíváte na její umělou mimiku, přehnanou gestikulaci, nacvičené úšklebky, lpění na stejných slovech a větách, intonacích… Všimněte si, jak málem brečí a pak se to okamžitě srovná. To je typické pro autismus,“ popisuje v rozhovoru. I přesto, že Matýs připouští, že nemá právo veřejně komentovat diagnózu jakéhokoliv člověka, u Thunbergové je to podle něj jiné. „Ona svou diagnózu dost podrobně zveřejnila sama. A je jasně čitelná,“ vysvětlil. Zdůrazňuje pak černobílé vidění, paranoiu a emocionální plochost u lidí s PAS. „Víte, mně bytostně vadí, že politici, kteří se s ní stýkají, nezkonzultují celý problém s odborníky na tuto problematiku a nedají tomu rozumný rámec. Měli by říct: „Děkujeme, že jste nás na to upozornila, chápeme, že máte, Greto, jen černé a bílé vidění, ale takto svět nefunguje a nemůže fungovat,“ uvedl.
Kvůli svým vyjádřením sklidil kritiku. Sami autisté, rodiče dětí s poruchami autistického spektra a další signatáři napsali otevřený dopis ministrovi zdravotnictví. Už minulý týden Matýs na tiskové konferenci k problematice dětské psychiatrie označil autismus za cestu k penězům a výhodám, protože jsou na ni vázané i sociální dávky. V úterý pak Matýs odstoupil z pozice člena Pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii při Ministerstvu zdravotnictví ČR, jakož i z pozice člena a předsedy Výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.
Obecně známé pravdy se dnes nesmí říkat, pokud nejsou v souladu s progandou našich elit.
Jméno:Bořek
Datum:02.10. 21:43
Titulek:To je výstižné!!!!odpovědět
KLIMA: Zneužité děti

Jistě jste to zaznamenali také, čas od času se ve sdělovacích prostředcích provalí téma zneužitých dětí, sdílení dětské pornografie, fotek, videí, tyto se prodávají na internetu nebo i jinak. Nedávno jsme se mohli dočíst, že vlastní matka ke svému dítěti připouštěla, jak to jenom…. Rodiče Grety svou dceru obětovali - tentokrát klimatickým pedofilům.

Ke zneužívání dětí docházelo vždy a asi i všude, známé jsou dětské křížové výpravy, které měly za cíl osvobodit Svatou zemi, zjevil se anděl a ukázal cestu. Organizátory těchto byli křesťanští fanatici a překupníci otroků, takže to dopadlo neslavně. Mnoho dětí bylo prodáno do otroctví, mnohé to nepřežily. Na neštěstí měli zásluhu i chudí rodiče. Někteří své děti přímo prodali, někteří skutečně věřili ve svaté poslání, někteří doufali, že jejich potomci se budou mít lépe.

V novodobé historii nelze přehlédnout zneužití mladých Němců hitlerovským režimem v prospěch Třetí říše. Také komunistické režimy chtěly vytvořit nového člověka a socialistickou světovou soustavu, kde dobro, pravda a láska zvítězí nad nenáviděnými kapitalisty. Přiznejme si, že i na Západě vyplachovali dětem a školákům mozky v opačném gardu.

V dnešní době tomu není jinak, jsou cvičeni dětští zabijáci, kteří slouží v islámských či teroristických armádách. Na jednom sporném území se již ve školce děti učí, že musí zabít příslušníka vedlejšího státu - nebo jej alespoň zahnat do moře.

Minulé pondělí jsme mohli vidět mladou, prázdnou nestudentku Gretu Thunbergovou. Ta byla zneužita nejprve svými rodiči, potom PR novináři a nyní alarmistickým businessem a klimatickým průmyslem, a to všechno na půdě OSN. Jak je možné, že nejvíc se blbne v nejvyspělejších státech?

Země hoří a my „staří“ již 30 let nic neděláme, jenom žvaníme, těm mladým předáváme spálenou zemi bez budoucnosti... Bylo by to k smíchu, ale nevíme, co se na to nabalí, jaká budou pravidla hry a kam až to zajde. Čeká nás klimatická diktatura, nebo ekologická demokracie, kde opět nebude místo pro jiné názory a nesprávné lidi?

Kdo viděl a slyšel její projev, musel být zděšen. Trochu to připomíná pohádku o císařových šatech, ale tentokrát je nahé to dítě, a trochu pohádku kdo je hloupější, jestli Greta nebo ti, co ji přijímají a tleskají. Ti, kteří na tom vydělávají, hloupí nejsou. Ve hře jsou peníze, miliardy klimaeur a ekodolarů se vykládají jako karty v kanastě, a přitom je to stále málo. Kdo to zaplatí, vážení daňoví poplatníci?

Šestnáctiletá, živ
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.10. 17:56
Titulek:Greta nedostala Nobelovu cenu za mírodpovědět
No sláva, zdravý rozum zvítězil...
Jméno:Olda
Datum:11.10. 19:53
Titulek:nedostala nobelovkuodpovědět
Příznivci Gréty tomu nemohou uvěřit, já nemohu uvěřit tomu, že ji vůbec někdo navrhl. To je naprosté znehodnocení této ceny.
Jméno:ekolog
Datum:11.10. 19:55
Titulek:dobrá radaodpovědět
Tak ať její příznivci dýchají umírněně - přerývané rychlé dýchání z rozčilení produkuje více CO2.
Jméno:Michaela
Datum:25.10. 12:11
Titulek:pro "eko"studentyodpovědět
Vynikající reakce novináře od SkyNews Australia mladým lidem, kteří nedávno projevili protest proti změně klimatu:
>>>>>>>
>>>>>>> "Jste první generace, která vyžaduje klimatizaci v každé místnosti;
>>>>>>>
>>>>>>> všechny vaše lekce jsou prováděny na počítači;
>>>>>>>
>>>>>>> máte TV v každé místnosti;
>>>>>>>
>>>>>>> strávíte všechny dny s elektronickými prostředky;
>>>>>>>
>>>>>>> místo abyste šli do školy, používáte velké množství vozidel, která ucpávají veřejné ulice.
>>>>>>>
>>>>>>> Jste největším spotřebitelem spotřebního zboží v historii a neustále nakupujete nejdražší oblečení, aby bylo "módní"; Váš protest je inzerován digitálně a elektronicky".
>>>>>>> "Mládeži, než budete protestovat, vypněte klimatizaci, choďte do školy pěšky, vypněte telefon a čtěte knihu,
>>>>>>>
>>>>>>> místo nákupu baleného jídla si připravte sendvič"
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> "Nic z toho se nestane, protože jste sobečtí, špatně vzdělaní, ovládaní lidmi, kteří vás využívají tvrzením, že jste ušlechtilá věc, zatímco si užíváte ten nejdivočejší západní luxus ."
>>>>>>>
>>>>>>> Probuďte se, napřed vyrosťte, a zavřete ústa.
>>>>>>>
>>>>>>> Před protestováním se prvně informujte o skutečnostech.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz