zpět na forum

Jméno:Lenka
Datum:14.05. 12:40
Titulek:Zastupitelstvo on line??odpovědět
http://bitest.videostream. sk/neratovice/
Jméno:občanka
Datum:14.05. 22:34
Titulek:zastupitelstvo 15.5.2019odpovědět
Na výše uvedené adrese http://bitest.videostream. sk/neratovice/je možné sledovat 15.5.2019 od 16 hodin zkušební záznam
průběhu jednání zastupitelstva
Jméno:Martin
Datum:17.05. 06:30
Titulek:záznam zasedání Zastupitelstvaodpovědět
Na té adrese je možné se podívat i na záznam (položka archiv dole). Je členěný podle bodů jednání a dokonce i podle řečníků. Jsou to profíci (myslím ta firma, co to dělala).
Jméno:Jarek
Datum:17.05. 08:58
Titulek:"Sto let za opicema"odpovědět
Však bylo na čase-jak dlouho trvalo pí Spěváčkové,nežli on-line přenos konečně prosadila!Bohužel až po Zastupitelstvu,ve kterém se pí Mrzílková vzdala svého zastupitelského platu/platů a celý tento audio záznam zmizel:(.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:15.05. 22:10
Titulek:zasedá ní zast. 15. 5. 2019odpovědět
Právě jsme došla z...ne hradu, ale zasedání zastupitelstva. Začalo dle starého zvyku opět v 16.00, osobně je mi to jedno, ale odpoledne je v háji a večer, mi to zase až tak nevadí. Moje opakované návrhy byly opět smeteny ze stolu, kromě jednoho: aby na zasedání byly zprávy z rady, což je v souladu se zákonem o obcích: rada se ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. Hlavně mi opět neprošel návrh na zřízeni výboru ŽP a infrastruktury: jednobarevná rada města nezřídila žádné komise, tedy kromě zavedené bytové a redakční rady, což je také komise. Co zřídí rada je komise, co zřídí zastupitelstvo je výbor. Zítra se pokusím zrekapitulovat jednání, zatím jen zpráva o opakovaném návrhu na cenu za prodej pozemků u átriáků. Namítala jsem, že nelze rozhodovat jen o ceně, zastupitelstvo musí nejprve rozhodnout, zda pozemky prodá či pronajme a pak se Teprve debatuje o ceně. Za pravdu mi dává poradna FankBold. org, která uvádí, že:

1. Záměr musí být zveřejněn na úřední desce
2. O naložení s majetkem musí rozhodnout zastupitelstvo nebo rada obce
3. Majetek musí být prodán za tržní cenu

Prodej schvaluje zastupitelstvo, pronájem rada. O uzavření smlouvy s konkrétní osobou (prodeji, darování, nájmu apod.) musí rozhodnout zastupitelstvo nebo rada.

Obec může prodat svůj nemovitý majetek pouze za cenu v daném místě a čase obvyklou (tj. zásadně za cenu tržní). Případnou odchylku směrem dolů od takové ceny potom musí řádně zdůvodnit – to se zaznamená do usnesení zastupitelstva, kterým se schvaluje převod majetku. Pokud toto odůvodnění k nižší hodnotě ceny chybí, je smlouva neplatná.

Město rozhodlo, že cena bude 600,-/m2 což vyvolalo hluboký nesouhlas přítomných cca 30 obyvatel atriáků. Vypukla bouřlivá debata, zastupitelé, obyvatelé...pěkný galimatyáš. Hájila jsem svůj postoj, která jsem nezměnila: Jestliže zahrádkáři obdělávají své zahrádky na městských pozemcích a platí desítky let nájem, pak ať i obyvatelům atr. dom. jsou pozemky pronajaty a platí za pronájem. Nebo ať jim je město prodá, ale ať prodá pozemky i zahrádkářům. Pro občany města by měla platit stejná pravidla. Pak se hlasovalo o ceně 600Kč/m2 a mám dojem, že cena byla schválena. Jsme přesvědčena o tom, že došlo k procesní chybě, nejprve se mělo hlasovat o prodeji. Poptám se příslušných orgánů. Víc už psát nebudu, dobrou noc.

P.S.: Kontrolu samostatné působnosti obce (kam patří i hospodaření) je oprávněno provádět Ministerstvo vnitra ČR.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:15.05. 22:11
Titulek:Zasedání zast. 15. 5. 2019odpovědět
Kontrolu samostatné působnosti obce (kam patří i hospodaření) je oprávněno provádět Ministerstvo vnitra ČR. Pokud jste tedy přesvědčeni, že obec nakládá se svým majetkem nehospodárně, za nápadně podivných okolností, je možné podat podnět Ministerstvu vnitra, aby situaci prověřilo.
Jméno:Jirba
Datum:19.05. 07:15
Titulek:králíci - dupouodpovědět
Je zajímavé, v naší zákonné superdžungli, jaká by byla cena těchto uzavřených předzahrádek v dražitelném procesu. To bych si pak mohl koupit tento pozemek pod okny např.Nováků a mít tam králíkárnu. I s kvalitním víbjehem.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz