zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.03. 11:00
Titulek:15. 3. 1939 80. výročí okupace ČSRodpovědět
To bylo řečí kolem 21. 8. 1968. Nejméně týden předem a týden potom se v televizi i v rozhlase nemluvilo o ničem jiném, než o hrůze okupace spojeneckých vojsk. Když se ptali deváťáka, co byla větší tragedie pro náš národ, zda okupace sovětskými vojsky nebo německými nacisty, odpověděl, že sovětskými vojsky. Tak se překrucují dějiny.

Osvěžme si paměť a vzpomeňme největší tragedie naších novodobých dějin. 15.3.1939 okupací ČSR německými nacisty vznikl 1. Protektorát Böhmen und Mähren. Připomínáme si v těchto dnech 80. výročí smutné kapitoly našich dějin, kdy naši spoluobčané německé národnosti vítali okupanty a rozvrat ČSR. Ihned po obsazení ještě téhož dne došlo k hromadnému zatýkaní našich vlastenců a bylo též zahájeno jejich systematické vraždění. Represe vůči civilnímu obyvatelstvu za období protektorátu dosáhly šíleného počtu 360 000 obětí příslušníků národů ČSR!!!

15. 3. v 16.00 na Václavském náměstí připomenutí Protektorátu Čechy a Morava 1939.
"Tenkrát protektorát, protentokrát kolonie."
Jméno:Satrapa
Datum:14.03. 15:30
Titulek:odpověďodpovědět
deváťáka nemusí znamenat většinový názor této generační skupiny. Ale skutečnost, že naše země byla okupovaná vojsky Varšavské smlouvy rozhodně nebyla malichernou záležitostí. Obě dvě okupace (39 i 68) jsou srovnatelné, ačkoliv se samozřejmě ve svých dopadech (délka trvání, počet obětí) nápadně liší.
Jméno:Bohém
Datum:15.03. 22:01
Titulek:srovnáváš nesrovnatelnéodpovědět
Taková hezká písnička, Satrapo.

https://www.youtube.com/wa tch?v=NgkM1FKJ-qE
Jméno:Jonáš
Datum:16.03. 12:53
Titulek:slovenská hymnaodpovědět
A co říkáte tomuhle? Taky hezké..."Zastavme ICH bratia, veď sa oni ztratia..." Už ne: zastavme SA bratia...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:16.03. 10:31
Titulek:hnus..... odpovědět
Nechápu, jak můžete srovnávat obě dvě okupace. Po Mnichovu po obsazení pohraničí (jaképak pohraničí -
někde sahalo až do středu našeho státu) z něj MUSELO odejít do vnitrozemí cca 200 000 obyvatel, rodin s dětmi, starých a nemohoucích. (Kolik lidí - celníků, policajtů, financů i civilistů a pod. bylo Němci - a Poláky, Maďary - zabito?)

Nyní se ptejme: kolik lidí MUSELO (ale opravdu muselo) odejít ze svých domovů po okupaci vojsky v 1968? Nikdo pane. Kdo odešel do zahraničí, udělal tak dobrovolně, a to proto, že se bál tvrdých sankcí, které nikdy nenastaly, nebo šel za lepším na západ, protože bylo jasné, že se zavřou hranice a hned tak se neotevřou. Cizina si vybírala podle vzdělání (tehdy jedno z nejlepších v Evropě) nebo dovedností, jako byli skvělí řemeslníci, schopní dělníci a jiné profese. Pokud mám informace z té doby, většina z nich se skvěle uplatnila na trhu práce a přispěla k rozvoji hostitelské země. Kdo zůstal a projevil nesouhlas s okupací, vyhodili ho ze strany, mnohé ze zaměstnání, ale to bylo zhruba vše. Každý musel dělat, zaměstnání si musel najít. Ano, docenti dělali průvodčí v tramvajích, ale nyní sedí absolventi vysoké školy za pokladnami v Globusu nebo jsou nezaměstnaní.

Jak jste mohl napsat, že obě okupace jsou srovnatelné, ačkoliv se ve svých dopadech - délka trvání a počet obětí - nápadně liší? V délce trvání a počtu obětí? Nic jiného nám německá okupace podle vás nezpůsobila? Krista pána, jak tohle můžete napsat. Co by tomu řekli pamětníci, kteří okupaci zažili? Lidické ženy. Lidé, co přežili koncentráky. Potomci popravených. Příbuzní parašutistů a další.

Bohužel,nejste jediný, kdo tápe. Ale to vás neomlouvá. Z průzkumu pro organizaci Post Bellum, který provedla na jaře 2018 agentura NMS Market Research, vyplynulo, že téměř 50 % dotázaných Čechů neví, co se stalo v roce 1938. Ve věkové kategorii 18 až 24 let nemá povědomí o událostech z roku 1938 okolo 60 % dotázaných. Co si myslí deváťáci, žádný průzkum zatím nezmapoval. Byla by to zřejmě katastrofa.

Jméno:Satrapa
Datum:20.03. 12:04
Titulek:proč by se nedaly srovnávat?odpovědět
Netvrdím, že jedna je lepší nebo horší, ale určitě existují nápadné společné znaky období, které po ní následovalo. A to, že se někdo v době normalizace měl dobře a nebyl ohrožen na životě, přeci neznamená, že jiný naopak nedostal šanci 20 let se dostat tam, kam by se dostal třeba, kdyby tanky nepřijely.....
Asi se budete divit, ale netápu. Naopak Vaše reakce je typicky v duchu těch, kteří se v normalizaci měli dobře a nyní skuhrají a žehrají.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.03. 12:25
Titulek:to snad není možné....odpovědět
Člověče, co to tady zvracíte? Jak můžete srovnávat tyto dvě okupace? Že se nestydíte. Víte houby o tom, co se tenkrát dělo. Buď jste taková zrůda, nebo schválně provokujete. Ti, co to zažili, by mohli povídat. Myslím německou okupaci. Teď se tomu říká nově nacistická, abychom neurazili naše nové věrné spojence. A ten váš blábol, jak jsem se měla v normalizaci dobře...Kdo vám to napovídal. No jistě. Za svíčky na Palachově hrobě při návštěvě Olšan se školními dětmi dne 17. listopadu jsem dostala "jen" veřejnou důtku, bohužel mě nevyhodili, kdyby to udělali, mohla jsem se mít dobře, rodiče dětí mi nabízeli zaměstnání v Koruně: vyrábět chlebíčky. Paráda. Ano, to bych se měla dobře. Jenže jsem díky slušným komunistům "vyvázla" s tou veřejnou důtkou a nesměla jsem učit ruštinu, občanku a dějepis. To byl tedy trest. No, mohla bych skuhrat jako mnoho jiných, co pak dostali za své potrestání nějakou trafiku, po válce byl každý partyzán, ale věděla jsem, co dělám. Proboha, zalezte někam a už se tu neukazujte.
Jméno:Pepa
Datum:20.03. 21:38
Titulek:Satrapovi - čti!odpovědět
Patnáctý březen 1939 a vše, co následovalo, je nejtemnější kapitolou československých dějin, a i po osmdesáti letech jsou jeho strašlivé následky patrny ve ztrátách statisíců českých, slovenských, židovských a romských rodin.

Nikdy předtím ani potom nedosáhlo barbarství okupační moci velkoněmecké říše takového pokračování, jaké vytvořili zplozenci obludné pangermánské politiky hitlerismu.

360 tisíc obětí protektorátu, okupace, domácího a zahraničního odboje;
350 tisíc vyhnaných Čechoslováků z pohraničí a vnitrozemí;
170 tisíc lidí zavlečených na otrocké práce do rajchu;
desítky zničených a vypálených obcí;
mrtví, zavraždění, popravení, nezvěstní z věznic, káznic, koncentračních táborů a transportů smrti;
vykradení státu, uloupení československého státního pokladu, zavření vysokých škol, nucené nasazení mládeže do továren a na práci pro válečné dobrodružství třetí říše.

To vše zahájil 15. březen 1939 a ukončil až 9. květen 1945.
Jméno:Jonáš
Datum:16.03. 11:39
Titulek:pro vymyté mozkyodpovědět
http://vasevec.parlamentni listy.cz/komentare/nemci-c hteli-zlikvidovat-cesky-na rod-ruda-armada-nas-zachra nila

Zatímco Slovensko mohlo vytvořit jakýsi „samostatný“ Slovenský štát a totéž se vlastně týkalo i Maďarska, Rumunska atd., Česko, které pokládal Hitler za nezbytnou a efektivní průmyslovou a zbrojařskou součást tzv. Třetí říše, dostalo ponižující úlohu Protektorátu.

Dnešní Česko mělo podle představ tehdejšího především zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha být sídlem Němců, poněmčených a zcela loyálních Čechů s tím, že nežádoucí část tehdejší komunity měla být odsunuta kamsi na Sever, nejlépe na Sibiř.

Neřešme Židy, ty Hitler chtěl potlačit všude, kde působil, ale otázka samostatnosti jednotlivých přičleněných oblastí a zemí cosi vypovídá, o jeho vztahu k jednotlivým okupovaným zemím.

V květnu 1945, zde zahynulo 150 000 sovětských vojáků, aby nás osvobodili. Bez toho, že porazili Němce na svém území za neskutečných ztrát, by nikdy nenastal zvrat ve 2. světové válce a realizoval by se tragický scénář, který jsem naznačil.

Všichni spojenci nás zradili: Francie či Velká Británie při podpisu Mnichovské dohody, Sovětský svaz při okupaci v roce 1968

Spojence potřebujeme, ale preferujme ty, kteří nás nechali žít, to nebyla Francie ani Velká Británie, byl to jen tehdejší Sovětský svaz. Rusko si přálo, abychom byli úspěšní v rámci jejich ekonomicko – politického systému.

Z principu, ale možná bez emocí, nedovolme Německu, nikdy, aby relativizovalo své fatální chyby. Ostudnou chybou Václava Havla bylo, že Němcům a zvláště „sudetským Němcům“ byl ochoten odpustit vše a Rusům ani to minimum.
Jméno:Jakub
Datum:16.03. 18:20
Titulek:16.3.1968 Výročí masakru v My Lai.odpovědět
Dnes je výročí našich bratrů hrdinných.
Masakr v M&#7929; Lai (Vietnam) byla masová vražda asi 347 až 504 neozbrojených vietnamských civilistů, včetně žen a dětí, kterou spáchali vojáci 23. pěší divize Americal U.S. Army 16. března 1968 ve vesnici M&#7929; Lai v době Války ve Vietnamu. Před smrtí byly některé oběti znásilněny, zbity, mučeny, zohaveny nebo pobodány a těla některých povražděných byla vojáky znetvořena. Jednalo se o největší známý válečný zločin amerických vojsk v době války ve Vietnamu. Spolu s masakrem v No Gun Ri v Korejské válce o osmnáct let dříve byl masakr civilistů v My Lai jedním z největších provedených americkými silami ve 20. století.

Incident po svém zveřejnění v listopadu 1969 vyvolal světový ohlas a šok. Informace o masakru přispěly k růstu domácí opozice vůči zapojení Spojených států do vietnamské války a odhalily také velkou míru skrývání důkazů o vraždění nevinných civilistů. Zpočátku vyšetřování byli tři američtí vojáci, kteří se pokoušeli masakr zastavit a zachránit ukryté civilisty, zadržováni a dokonce byli následně odsouzeni jako zrádci několika americkými kongresmany, a to včetně Mendela Riverse, předsedy Výboru pro armádní služby.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz