zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.02. 13:51
Titulek:Zasedání zastupitelstva dne 13. 2. 2019odpovědět
Začátek zasedání bude opět v 17. hod. Má to být ústupek občanům, kteří by nestihli zahájení v 16. hod. v minulém volebním období. Je to skvělé, jo,jo, ještě je tam káva, čaj a voda u vchodu na stole, ale lidé o tom nevědí. Jenže pak už má občan smůlu. Sedí tak daleko, že z promítacího plátna nic moc nepřečte. pokud přečte, pak neví, o co se jedná, protože text bodu projednávaného programu je velmi stručný a nic neříkající. Třeba "Podepisování smluv a dodatků na linky PID - prokazatelná ztráta". Co si máte pod tím představit. Pokud nemá někdo potíčač nebo s ním neumí, nemá možnost si přečíst podklady pro zasedání. Je to samozřejmě jeho problém, že? :-) Na zasedání je jen jeden výtisk s dokumenty, asi se počítá jen s jedním návštěvníkem. Po přestávce jich tam stejně nezůstane víc. Problém je také výsledek hlasování - jak kdo jmenovitě hlasoval - blik a je konec. Když se zvedaly ruce, bylo to pomalé a přehledné. Jenže o to právě jde. Proto byl pořízen hlasovací přístroj za cca 200 000,-, má to další výhodu: obsluhující úřednice mohou vybranému jedinci vypnout hlasovací zařízení: mě ho vypnuly na ustavujícím zasedání celkem 6x. Nejvíce ze všech. Vážím si tohoto prvenství. Pak také mi občas zmizí pořadí pro hlasování, tak nevím, je to náhoda, neschopnost nedokonalost hlasovacího zařízení či schválnost?

Tak jedem dál. Na začátku jsou obligátní body: Schválení programu (navrhovat změnu může zastupitel, občan ne., volba ověřovatelů, kontrola usnesení, tj. zápisu z minulého zasedání (pokud podám námitku, zastupitelé jsou proti), Zprávy výborů, Informace starosty a tajemníka - samá chvála, vystoupení občanů - mají každý 5 minut!, Rozpočtové úpravy - opět nic neříkající obecné sdělení. Pak následují nájmy, prodej, koupě. To je zajímavější. Tak copak hodlá město prodat? Pozemek 690 m2 v Korycanech - to je pěkně velká parcela přímo na dva domky...další parcela 122 m2 v Korycanech - jakýsi cancour u silnice. A ještě jednou Korycany totéž p.č. 60 m2. Další prodej v Byškovicích: 326 m2 a 34 m2, vlastně v Horňátkách. Nakonec v Neratovicích 45 m2., je to plocha u domu č. 662 a 663 ve Vančurovce. Proč to město prodává?

Pak je bod různé. Smlouva - Dotace pro Pojďte dál. Smlouvy - Centrum Alma - sociální služby a psychologická poradna. Další - smlouva - Maltézská pomoc. Ředitel bývalý zastupitel a radní v Neratovicích Ing. Jiří Juda.

Žádost o vyřazení z účtu - nedokončené investice. Celkem 13 investic v ceně 1 milion 27 tisíc 564 Kč. Bez konkrétních informací.

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.02. 13:58
Titulek:Zasedání zastupitelstva dne 13. 2. 2019odpovědět
Správa volných aktiv města. Za prodej domů město obdrželo cca 220 milionů, vložilo je do Fondu obnovy majetku města, uložení na termínový vklad v KB a JaT a ČS.

Následuje návrh odměny členům finančního a kontrolního výboru - nečlenům zastupitelstva za rok
2018.

No a pak zlatý hřebík zasedání: Návrh odměny za funkci neuvolněného místostarosty. 38 509,- Kč. Za co, soudruzi, za co? A já žila v domnění, že paní Mrzílková je žena, mělo by tedy být místostarostka, ne? Nebo je to schválně kvůli zmatení obecného lidu?

Pak už je jen Zánik fondu na zbudování zbytečné investice Kamenná kniha, pak Podepisování smluv a dodatků linky PID... a pak Žádost o zvolení do funkce přísedícího. Z přiloženého dokumentu vyplývá, že muže zastupitelstvo nemůže zvolit, protože Neratovice nepatří do obvodu Okresního soudu.

Zasedání skončí tzv. interpelací a diskuzí zastupitelů.

Připomínám všem občanům a majitelům nemovitostí, že podle zákona a o obcích mají právo se vyjádřit ke KAŽdÉMU bodu programu (i diskuze zastupitelů!) a mají na každý bod 3 MINUTY.

No a už tu máme konec. Vzhledem k tomu, že koalice se sejde na společné schůzce, kde se domluví, jak a k čemu bude hlasovat a v podstatných věcech přehlasuje nedomrlou opozici, kterou stejně většinou přehlasuje, i kdyby táhla za jeden provaz, je to urážlivá šaškárna a promrhaný čas, jak napsal Martin. Já bych ještě dodala, že katastrofa pro město, protože nikdy nevíme, co si vedení města vyvzpomene a prosadí, aby lidem uškodilo.

Ještě nutno dodat, že paní radní a zastupitelka Kořanová, pokud zasedání skončí kolem 22.00 hod., se bojí jít domů a bude muset žádat o doprovod policie. Co bude dělat, až jí bude tolik co mě?
Jméno:Jirba
Datum:11.02. 10:26
Titulek:velitelodpovědět
U posledního nočního spoje , vlakového i autobusového z Prahy, vždy patroluje označené auto Městské policie s po zuby ozbrojenou posádkou.
Město křižuje i octávia Policie. Všichni tito ozbrojenci jsou bystří, akční a připraveni se bleskurychle vyhnout jakémukoliv konfliktu.
Jméno:SW.ine
Datum:15.02. 15:18
Titulek:hlavaodpovědět
Přijďte na masopust, místní šaráda. Bude se losovat, kdo vyhraje prasečí hlavu. Údajně to má propachtováno p. Mrzílková. Ale ta snad masku nepotřebuje ?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.02. 18:44
Titulek:audio je pryčodpovědět
Audio ze zasedání zastupitelstva dne 12. 11. 2018 bylo odstraněno! Zmizel důkaz, co řekla starostka o své odměně.
Jméno:Martin Růžička
Datum:12.02. 13:35
Titulek:Audioodpovědět
Audio se na stránkách drží jen do dalšího zastupitelstva - měla by asi být uložena jeho kopie, ale asi to zákon neukládá, takže nebude - protože asi to nebude ani vnitřní směrnice...
V normálním městě to tak asi bude :(
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:12.02. 13:57
Titulek:tak je to...odpovědět
Žádný zákon nic nenařizuje samosprávě, ta naopak může činit, vše, co zákon nezakazuje.Zákon nezakazuje pořízení videí ani audií a jejich archivace je závislá na rozhodnutí ...koho? Kdo je hlavní činitel na radnici nebo činitelé? Hádejte. Nejvyšší orgán je ze zákona zastupitelstvo a rada se mu odpovídá ze své činnosti. Hahaha.
Jméno:Eva
Datum:19.02. 09:11
Titulek:Důkazodpovědět
Na co důkaz?Řekla to,koalice nekoalice-všichni přítomní zastupitelé (a nejen oni) to slyšeli!A PŘÍSAHALI!Určitě už zřídila konto a peníze bude střádat na charitu,ale jako první zakoupí audio zařízení!
Jméno:Jirba
Datum:13.02. 10:18
Titulek:zpět na učňákodpovědět
Pokud bude hlasování o platu Mrzílkové tajné, její vlastní návrh neprojde. Lze doufat, že z Rady města odejde a půjde dělat to, co jí jde ještě hůř. Je totiž vyučená učitelka.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:13.02. 15:54
Titulek:odměnaodpovědět
Nebude. Kdyby to někdo navrhl, musí se o tom hlasovat a to většina (koalice) nechválí, protože by někteří utajení jedinci byli proti platbě podle návrhu 38,5 tisíc korun a to mu se musí předejít.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:13.02. 23:25
Titulek:zasedání odpovědět
Je 23.20 a mám jen jediné přání: vykoupat se a jít spát. Zítra zkusím velmi stručně popsat historicky nejdelší zasedání zastupitelstva od roku...? Snad jedině za Roitha se schůzovalo déle, končilo se i ve dvě v noci. Čím později, tím vyšší částky se schvalovaly. Unavené mozky už neměly sílu sledovat, co se projednává. Také taktika...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.02. 12:56
Titulek:Zasedání městského zastupitelstva.odpovědět
Tak se do toho pustíme. Zasedání začalo v 17. hod, přišlo kolem padesátky lidí. (Někteří vůbec nevěděli, že když chtějí promluvit v bodě vystoupení občanů, by se měli zapsat u vchodu. Pan starosta by měl na začátku lidi poučit o jejich právech, já vím, neznalost zákonů neomlouvá, ale radnice přátelská k lidem je k nim vstřícná a myslí na ně. Časem se ukáže, zda je naše radnice výjimka.) Na konci jednání, kdy zbyli tři lidé, pochyboval pan starosta, zda má pozdější začátek nějaký význam, prý to nebylo vidět. Ale bylo. Ta padesátka lidí mluví za vše. Těžko říci, zda to byla jeho myšlenka nebo věčného našeptávače L. Mrzílkové. Zdá se mi, že naše koalice by začala nejlépe v poledne, aby nikdo nepřišel. Stejně tak si hledá záminky, jak nezorganizovat on-line přenosy ze zasedání. Škoda, že už včera neproběhly, byla to podívaná pro bohy.

Začátek klasický, omluvila se paní Vojtová. Zdá se, že od té doby, co hlasovala s koalicí, vzdor tomu, že kandidovala za KSČM, ji asi neuvidíme. No uvidíme. Pak se schvalovali kontroloři zápisu a program. To byla výzva pro mě. Podala jsem jako zastupitelka sedm návrhů. Včas podle pokynů. Jsou všechny v článku na nerátkách; ale pan starosta hovořil je o dvou. O návrhu nového jednacího řádu a znovu zařadit lesíky Kojetická, Mládežnická. Těch dalších pět zřejmě ztopila rada, která kupodivu, ač je podřízená zastupitelstvu a má se mu zodpovídat ze své činnosti, připravuje program zastupitelstva. Jenže když je rada součástí koalice, je jí dovoleno cokoliv. Nakonec jsme se shodli s panem starostou, že ty dva body budou zařazeny do kapitoly různé a bude se o ně hlasovat naráz. Jenže přišel bod různé a body se někam ztratily. Už se o nich nehlasovalo.

Pak přišly na řadu výbory - finanční - pan Sloup nám doporučil, které body výbor schvaluje a které ne, Jen škoda, že nevysvětlil PROČ. Snad se to příště zlepší. napsala jsme mu e-mail na toto téma.
Předsedkyně kontrolního výboru Vojtová, nebyla přítomna, za ni zprávu KV přečetla a víte že nevím? Asi paní Kořanová. Uvažuji nad tím, že pokud chtěla L. Mrzílková obsadit radu svými lidmi, proč nezvolila K. Kořanovou, ale M. Rajchertovou. Přece jen je K. K. mnohem inteligentnější a chytřejší. Tedy až na ty strachy při odchodu ze zasedání.

Bohužel, nestačila jsem si zapisovat průběh jednání. Dokud jsem byla řadový občan, měla jsem na to času dost, ale nyní musím být v střehu, abych neprošvihla hlasování, sledovat ostatní, co z nic vypadne a zda na to reagovat, pokud to chce člověk ...
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:15.02. 20:16
Titulek:už mnoho let se tak neděje....odpovědět
Zprávu kontrolního výboru přečetla paní Lencová. Podle zákona o obcích by KV měl předkládat zápisy z kontrolní činnosti zastupitelstvu. Nepředkládá.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:14.02. 12:58
Titulek:Zasedání zastupitelstva dne 13. 2. 2019 odpovědět
Pokračování: ... dělat zodpovědně, je to makačka. Koalice to má jednoduché. Nadupaná informacemi své vůdkyně jak má rozhodovat, může si hrát s mobilem jako....no někdo proti mě, nebo se rozvalit a celé zasedání čumět do prázdna jako...taky někdo naproti mě, nebo promlčet celé zasedání jako....někteří v čele zasedání.

Myslím, že k promluvě starostky se rozpoutala jakási rozprava, já jsme oslovila starostu Kroužeckého, že je mi známo, že měl schůzku s majitelem pozemků developerem a miliardářem Třešňákem z Teplic, který strašně touží na okraji města postaví na úrodném poli hypermarket, který položí malé i velké obchodníky. Škoda, že pan starosta o tom sám nezačal, asi by to bylo vhodné, když s někým jedná a my zastupitelé nic nevíme. Prý se pan starosta nabídl, že pan T. může postavit hypersuperparkoviště u státní na Mělník v Byškovicích. Jsem přesvědčena o tom, že T. od svých plánů necouvne, dokobce požadoval, aby to bylo v novém územním plánu a buďme si jistí, že to tam bude!!. Co si umíní, projde, stačí správně ukecat příslušné činitele.

Víc už tam asi nebylo, nepamatuji si. Pak přišla bomba - vystoupení občanů a byla zahájen boj lékařů a dalších zdravotnických subjektů za zachování prosto ve zprivatizovaném domu hrůzy. Teď si dám oddech a večer napíšu další. Mohu vás ujistit, že chvílemi to bylo k pláči a občas při vystoupení Tomáše Hrodka (ODS) spíš k navrácení obsahu žaludku zpět do sálu. venku sluníčko, je jaro, jdeme si ho užít, dlouho nevydrží.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.02. 20:21
Titulek:chlapec k pomilováníodpovědět
Pan Tomáš Hrodek (ODS) je takový milý chlapec. Už ani nevím, co jsme řekla, a on na to reagoval tak slušně vzhledem k mému věku: Prý jsem spadla z višně. Ještě k věku: 17. února musím připočítat další rok; bude mi pětasedmdesát. Sláva.
Jméno: eva
Datum:15.02. 21:47
Titulek: tak to musímodpovědět
Poblahopřát,p.Spěváčková.H lavně ať zdraví slouží.Tento muž se určitě tak vysokého věku nedožije.A to z několika důvodů.Ty sem uvádět nebudu.Držte se a ať je ono datum jedním z nejkrásnějších.
Jméno:VJ
Datum:15.02. 13:13
Titulek:Pozvánka od ČTodpovědět
Pokud je pravda, co píšete například o tom hlasování, možná by bylo vhodné pozvat nějakého reportéra z TV, ať o těch poměrech udělá reportáž, protože takhle to třeba fungovalo v Karlových Varech.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.02. 13:27
Titulek:Reportér? Pochybuji...odpovědět
Je známo, že podobné poměry panují v mnoha obcích republiky. Co byste řekl bodu v jednacím řádu zastupitelstva jednoho městečka; zastupitel má právo promluvit k jednomu bodu 92 vteřin!!!!!! Může požádat o dalších 92 vteřin, ale musí mu to schválit zastupitelstvo, už vidím, jak to koaliční většina schvaluje opozici. Zákon o obcích je špatný a volební zákon ještě horší.
P.S.: Lékaři by měli být v dnešním novém článku...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.02. 20:25
Titulek:budeme bez lékařů a rehabilitace?odpovědět
Článek o prodeji zdravotnického zařízení v domě hrůzy by se měl zítra objevit na úvodní stránce. Ale pozor, lidé se domnívají, že za vše může družstvo. Nedejte se obalamutit. Zkurvila to minulá koalice v čele s Mrzílkovou, která schválila privatizaci městských bytů.

Omlouvám se za sprosté slovo, ale přiléhavé slušné jsme nenašla.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz