zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.11. 11:57
Titulek:Určený zastupitel navržen T. Hrodek. odpovědět
Cituji z materiálu pro zastupitele: "(Bývalá) rada města, která se sešla 7. 11. 2018, (na webu města ještě není zápis) vzala na vědomí informaci o schválení určeného člena zastupitelstva města Neratovice pro celé volební období 2018 - 2022 na vědomí a doporučuje tutu záležitost předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města, tj. ustavující schůzi ZM 12. 11. 2018."

Chybí jméno navrhovaného zastupitele, což je velmi závažná chyba a jméno předkladatele návrhu nebo navrhovatele osoby.Zde v Neratovicích nic neobvyklého.

Materiál pro zastupitele nabízí více informací: jako předkladatel je uvedena Ing. Věra Dušková. Měla jsem za to, že určeného zastupitele určí (a následně schválí nebo neschválí) zastupitelstvo, ne zaměstnanec Městského úřadu. Tentokrát je uvedeno i jméno navrhovaného zastupitele: ing. Tomáš Hrodek, tedy dosavadní určený zastupitel od roku 2010. I když stavební zákon nestanovuje odbornou kvalifikaci, přece jen se mi zdá, že soukromá hotelová škola není tou pravou kvalifikací pro technicky zaměřenou činnost. Mám obavy, že pan inženýr přece jen je kvalifikován pro zcela odlišné odvětví. Autory zákona asi ani nenapadlo, že by bylo nutné zdůraznit odbornost určeného zastupitele, to je přece samozřejmé, ale v Neratovicích ne. Nakonec i mise pana inženýra Hrodka ve vedení technicky zaměřené chemické továrny Lachneru dlouho netrvala. Je tu ještě jeden problém: Pan inženýr Hrodek má určité vazby na pozemky, které byly vedeny jako pastviny a v návrhu nového územního plánu jsou určeny jako pozemky k zástavbě. Taková změna ovšem vede k velmi výraznému zhodnocení pozemků. Nelze se proto ubránit myšlence, že je zde určitý střet zájmu. Toto všechno by měli zastupitelé zvážit, než rozhodnou.

Pak zde je ještě jedna závažná záležitost: určený zastupitel není jen pasivní pozorovatel, ale musí ve spolupráci s pořizovatelem řešit různé problémy, řešit, vyhodnocovat..např. cituji:
"určený zastupitel ve spolupráci s pořizovatelem zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny
územního plánu". Ano, čtu v pokynech pro starosty: "ZPRACUJE návrh rozhodnutí o námitkách" a další a další úkony....


Jméno:Slávek
Datum:11.11. 15:12
Titulek:Je to marnost...odpovědět
Ale minimálně pan Šanda na tyto stránky chodí,snad informaci do zítřka rozšíří mezi spolustraníky-pokud tedy materiály sami pečlivě neprostudují.
Jméno:starostka
Datum:12.11. 15:50
Titulek:tělocvikářkaodpovědět
taky není zrovna kvalifikace. Spíš jde o poctivost a zodpovědnost, nechat si poradit.


Jméno:koka
Datum:14.11. 16:51
Titulek:dgrtrodpovědět
Mrzílková si tedy radit nenechala a zbytečně utratila městské statisíce !!
Jméno:věřím koka
Datum:15.11. 11:47
Titulek:plýtváodpovědět
od pohledu, i když je to i hezké - úřad, nové osazení záhonů...ale nenarazila jsem na nic praktického. Myslím, že je nepraktická, moc nechápe co město a lidé v něm-priority-potřebují
Jméno:Radek
Datum:15.11. 14:41
Titulek:.....odpovědět
Tak ona je ta ,,praktičnost,, paní starostky vidět na každém kroku - ideálně rozkopat všechny silnice v jeden termín, ideálně po prázdninách, až zavřou Štěpánský most tak by se třeba mohla začít rekonstruovat další z hlavních silnic ve městě...a tak dále …..
Jméno:jindra
Datum:15.11. 21:40
Titulek:otázkaodpovědět
Prý jste paní Spěváčková navrhla na starostu pana Tomáše Hrodka. Nepochopil jsem proč. Můžete mi to vysvětlit?
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:15.11. 21:58
Titulek:odpověďodpovědět
Ano, mohu. Scéna i herci byli připraveni. Každý dobře zvládal svou roli. Všichni věděli, kdo bude starosta, uvolněný místostarosta i neuvolněná místostarostka, rada atd. Předem se vědělo, kolik kdo bude brát za svou funkci. Žádné překvapení se nečekalo. Tak jsme se rozhodla, že jim jedno připravím. Vím, že Tomáš Hrodek velice toužil být starostou a tak jsme byla zvědavá, jak zareaguje.
Jméno:lucie
Datum:16.11. 07:17
Titulek:a mohuodpovědět
se zeptat pí Spěváčková, jak Hrodek a ostatní zareagovali ? Děkuji za odpověď
Jméno:Josef
Datum:16.11. 11:58
Titulek:pro ASodpovědět
Pochopitelně že byli připraveni. Předpokládám, že pokud se dohodli na koalici, tak se dohodli na pozici starosty i všech ostatních. No je přece naprosto normální, že se dohodli a rozdělili si funkce. Pokud by takto nebyli připraveni, tak by to bylo vyloženě diletantské.
A Hrodek, přesto, že se tak velice chtěl stát starostou (jak tvrdíte), není ani místostarosta a dokonce není ani členem rady města.
Jméno:Jára
Datum:16.11. 13:07
Titulek:roleodpovědět
Škoda,že propásl neopakující se šanci,mohlo být vzrůšo,mohl se mu splnit sen...Ten by se"metodicky vést"nenechal!Ale,jak výše uvedeno,role byly jasně dané,na improvizaci si netroufl.
Jméno:jájínek
Datum:17.11. 07:33
Titulek:a teď tradičněodpovědět
...Tu o Perníkové chaloupce.Tady se dějí věci.Kdy už ten radniční ochotnický spolek padne?

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz