zpět na forum

Jméno:G
Datum:04.10. 11:15
Titulek:Modpovědět
Podívejte na úřední desku - Prodej nemovitého majetku města - prodej pozemků

Město chce rozprodat všechny zahrádky za Kojetickým potokem ?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:04.10. 22:27
Titulek:Ano, město chce prodat všechny zahrádky odpovědět
za Kojetickým potokem.

MĚSTO NERATOVICE
v souladu s § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zveřejňuje
záměr
PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA
1) Prodej pozemků p. č. 92/223 o výměře 336 m2, p. č. 92/224 o výměře 805 m2,
p. ě. 92/225 o výměře 751 m2 a p. ě. 48/4 o výměře 208 m2, k. ú. Neratovice
a p. č. 318/10 o výměře 7014 m2, p. č. 318/11 o výměře 5722 m2, p. ě. 318/12
o výměře 6132 m2, p. č. 318/47 o výměře 4086 m2, p. ě. 318/56 o výměře 792 m2,
p. ě. 318/83 o výměře 1826 m2, p. ě. 318/278 o výměře 170 m2 a p. č. 318/279
o výměře 4635 m2 k. ú. Lobkovice
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:04.10. 22:29
Titulek:Směny pozemků - na úřední desceodpovědět
záměr
SMĚNA POZEMKŮ
2) Směna pozemků p. č. 108/9 o výměře 21 m2, p. č. 108/11 o výměře 496 m2,
p. ě. 112/3 o výměře 3545 m2, p. č. 112/5 o výměře 297 m2, p. č. 112/6 o výměře
106 m2, p. ě. 112/7 o výměře 52 m2, p. č. 112/9 o výměře 365 m2, p. č. 115/1
o výměře 13948 m2, p. ě. 115/3 o výměře 3708 m2, p. ě. 115/4 o výměře 327 m2,
p. ě. 115/5 o výměře 314 m2, p. ě. 115/6 o výměře 325 m2, p. ě. 115/25 o výměře
5193 m2, p. č. 115/38 o výměře 42 m2, p. ě. 923/22 o výměře 4660 m2 a p. ě. 923/27
o výměře 37 m2, vše k. ú. Lobkovice ve vlastnictví města za pozemek p. ě. 193/1
o výměře 14468 m2, k. ú. Neratovice a pozemky p. ě. 273/25 o výměře 328 m2,
p. č. 273/26 o výměře 363 m2, p. č. 273/27 o výměře 199 m2, p. č. 273/28 o výměře
253 m2, p. č. 318/63 o výměře 3322 m2, p. ě. 318/173 o výměře 520 m2,
p. ě. 318/174 o výměře 1813 m2, p. č. 318/175 o výměře 34 m2, p. č. 921/68
o výměře 9 m2 a p. ě. 921/69 o výměře 90 m2, vše k. ú. Lobkovice ve vlastnictví
jiného vlastníka
mapyjsou k dispozici k nahlédnutí na odboru správy majetku v kanceláři č. 407

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz