zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.09. 16:46
Titulek:Káceni douglasky u ZUŠkyodpovědět
Jela jsem kolem zušky v 12.15 směrem na Mělník, právě odřízli jeden kmen (jehličnatý strom - douglaska) ze dvou stávajících. Jestli odřízli i druhý, už jsem neměla čas z autobusu zaznamenat. Kdo ví, jak to dopadlo, prosím o zprávu. Masakr zeleně pokračuje. To je neskutečné.
Jméno:Cestující
Datum:20.09. 18:48
Titulek:¨odpovědět
Je tam už jen pařez
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.09. 22:49
Titulek:pařez...odpovědět
Tušila jsem to. Je to zločin, pokácet živý a funkční strom. Kdo nese odpovědnost? Především vedení města, starostka Mrzílková a její komplicové. Pak odbor životního prostředí, následně tajemník Městského úřadu, který drží ochrannou ruku nad "svými" úředníky a nenechá na ně dopustit, ač by se našla řada chyb, přehmatů, nedopatření a selhání. Nevím, nakolik ovlivnil podobu projektu na tzv.revitalizaci plochy nový ředitel ZUšky. Starostka Mrzílková včetně rady už ztratili veškeré zábrany, co se ještě dá, zničí. Zítra se obrátíme na ČIŽP, ale tato instituce je více méně bezzubá. Prý naše podněty nejsou důvodné. Ale přesto to zkusíme. Možná ještě ministerstvo ŽP...? Mohl byste, prosím, někdo vyfotit onen pařez včetně zbytků po jalovci a přeposlat fotky redakci nerátek? Děkuji.
Jméno:Martin
Datum:21.09. 07:03
Titulek:vysvětlení Městského úřaduodpovědět
Ze stránek MÚ:
"Dnes, tj. 20. 9. 2018 bude pokácena jedle rostoucí před ZUŠ, ul. Vojtěšská, Neratovice. Dle protokolu o tahové zkoušce je nutné dřevinu co nejrychleji pokácet z provozně bezpečnostních důvodů (riziko vývratu a zlomu kmene), jelikož hrozí nebezpečí z prodlení."
Je tam i odkaz na protokol o tahové zkoušce ze 17.9.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:21.09. 09:20
Titulek:jedle u ZUŠkyodpovědět
Pokud si pamatuji ze seminářů a přednášek, na výsledky tahové zkoušky jsou různé názory. Ve všech případech se opravdoví odborníci shodují v tom, že výsledky nemohou být přeceňovány, tahová zkouška nemůže být důvodem ke kácení. Je to jen jedna z pomocných metod. Tahovou zkoušku prováděla firma Arbonet, velmi těsně navázaná na lidi z odboru životního prostředí, nelze ji v žádném případě považovat za nezávislou. Firma Arbonet vypracovala městu několik posudků na zakázku, některé se výrazně lišily od hodnocení zpracovaném pro inventarizaci zeleně ve městě. Je zajímavé, že touto lokalitou se přehnalo několik vichřic, jedna z jedlí se zlomila, ale tato odolala.

Výsledky tahové zkoušky nabízejí úvahu, zda údajná nestabilita stromu nevznikla během stavebních prací; stavební firmy absolutně nerespektují požadavek neporušit kořeny stromů. Kontrola jejich dodržování ze strany města je minimální nebo žádná. Páni i dámy zastupitelé si jistě pamatují, když jsem na stůl před paní starostkou položila nejméně jeden a půl metru dlouhý a několik centimetrů široký, při výstavbě osvětlení za Benešovkou, useknutý kořen z borovice. Vzteklá reakce paní Mrzílkové co si to dovoluji, hovoří za vše. Na posledním zasedání jsem upozornila na usekané kořeny topolů v zatáčce za starým mlýnem v Lobkovicích, kde se buduje nová silnice - vedoucí odboru ŽP samozřejmě odmítla myšlenku, že by byly kořeny poškozeny. Oni jsou přece odborníci a my tupí laici, kterým nepatří do rukou dokumenty, jak prohlásila starostka. Pak ovšem netuším, jak je možné, že zastupitelé vůbec o něčem mohou rozhodovat. Samozřejmě že kořeny jsou usekány. Každý lobkovičák se o tom může přesvědčit. Určitě se dočkáme chvíle, kdy budou tyto stromy navrženy na kácení vzhledem k jejich provozní nebezpečnosti. Všimněte si, že zkouška byla vyhodnocena dne 20. 9. 2018, tedy včera. A hned v poledne se kácelo. Kam se asi podělo dřevo této mohutné jedle....
Jméno: Míša
Datum:21.09. 20:30
Titulek: tu poslední větu jsteodpovědět
Mi vzala p.Spěváčková "z patra",chtěla jsem se zde zeptat na totéž.Jeden nevěří,co se v tomhle fenolem a chemií nasáklým městem děje.Kdyby aspoň byla dostatečná péče a náhradní výsadba.Není!!činy,kterými by se měly zaobírat orgány činné v tr.řízení.Hrůza.a to jistě není kácení konec,v létě se kácelo na grilování a nyní to půjde na otop,do krbových kamen na chaty atd.Takže opět velké tajemství,kde jedle skončila.Lze si dosadit mnohé...
Jméno:chodec po nera
Datum:26.09. 22:17
Titulek:časté místoodpovědět
výskytu čerstvě pokáceného dřeva je Nerudova ulice
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.09. 12:02
Titulek:opravaodpovědět
Nebyla to douglaska, ale jedle. V podstatě je to jedno, byl vykácen jehličnan pouze na základě tahové zkoušky provedené firmou Arbonet, která je velmi blízká odboru životního prostředí.

Jalovec poléhavý tamtéž byl odstraněn bez jakéhokoliv odůvodnění. Je to ostuda, když města v ČR se chystají sázet stovky stromů a Neratovice, ležící v silně znečištěné oblasti, stromy kácejí, ořezávají, prořezávají a ničí pod záminkou jejich údržby.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz