zpět na forum

Jméno:GM
Datum:17.09. 19:33
Titulek:Pozor - zkrášlují dokud se dáodpovědět
Od pondělí 17. 9. 2018 bude probíhat odborné ošetření 18 stromů u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích. Bude proveden zdravotní řez, případně lokální redukce směrem k překážce (nadzemní vedení el. energie). Ošetření provedou zkušení arboristé, držitelé certifikátu ETW (European Tree Worker). Odborný dozor nad arboristickými pracemi provádí soudní znalec v oboru. Děkujeme za respektování pracovního prostoru stromolezců.
Odbor destrukce životního prostředí
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:18.09. 07:34
Titulek:máte pravduodpovědět
Vše dělají odborníci...V ulici Benešova uschla hlošina úzkolistá, kterou před tím ořezal odborník...Vedle Tesca u paneláku sázel odborník jasany a jeřáby těsně k domu, proto je musel jiný odborník drasticky ořezat. Ve školce odborník uřízl jeden ze dvou kmenů břízy, dřevo pařezu samozřejmě ztrouchnivělo a zbytek bude pokácen. Za kinem známý a často využívaný odborník ořezal javor cukrový, protože by mu mohly opadat velmi nebezpečné větvičky. A můžeme pokračovat dál. Myslíte si, že když odbor ničeni přírody v zadávacích podmínkách požaduje ořezat stromy, že to odborník odmítne, neboť jeho profesní čest mu velí nemrzačit zbytečně stromy? Ne. Naopak. Ořeže co se dá, protože ví, že bude za dva tři roky řezat znovu nově vyrostlé, husté nestabilní větve kolem řezu. Trvalý výnosný kšeft.
Jméno:sakra
Datum:19.09. 16:47
Titulek:kdy už konečněodpovědět
Bude tomu teamu "A po nás potopa"konec...chcete-li světově END...??!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.09. 09:16
Titulek:FCC posekala byliny, které stíní..odpovědět
...a chrání plochy před vysušováním. Neuvěřitelné zvěrstvo. Obrátila jsem se na příslušné činitele se stížností. Lampárna na nádraží by byla účinnější. Bohužel ji už zrušili. A ti lidi, co na mě zírají z plakátů, chtějí být opět zvoleni.

Věc: Stížnost na neodborné a škodlivé posekání travnatých ploch ve městě a žádost o přezkoumání

V minulých dnech firma FCC naprosto špatně a neodborně posekala travnaté plochy na sídlišti v Neratovicích.

Sekáním bylo podpořeno další vysušení půdy.

Ačkoliv vedoucí odboru životního prostředí Ing. Mgr. A. Hrubá mi tvrdila, že budou posekány pouze lodyhy šťovíku, aby se nevysemenil, byly plošně posekány, místy doslova ohoblovány, celé plochy a byl zničen veškerý porost, který chránil půdu před vysušením. Ano, před vysušováním. To si příslušní pracovníci neuvědomují nebo nevědí? Pak na svých postech nemají co dělat.

Byly posekány byliny s růžicemi velkých listů, které stínily. Byly posekány trsy vojtěšky, jejíž kořeny rozrušují udusanou půdu. Byly posekány bodláky, na jejichž květech hledá potravu hmyz. Odstraněním bylin byla půda odhalena a dál vysychá.

Vzhledem k pokračujícímu katastrofálnímu suchu by mělo město učinit taková rozhodnutí, aby bylo minimalizováno vysušování půdy.

Plošné posekání bylin bylo špatné rozhodnutí odboru životního prostředí, který údajně dává pokyn FCC k sekání. Je neuvěřitelné, že odbor ŽP si neuvědomuje následky svého rozhodnutí. Pokud tedy opravdu rozhodují o sekání. Někdo tvrdí, že se sekání řídí časovým harmonogramem, který podepisuje starostka města v únoru nebo březnu. Jiní tvrdí, že pokyn dává odbor ŽP. Kdo tedy rozhoduje?

Ať je původcem kdokoli, je to důkaz neodbornosti a neodpovědnosti všech zúčastněných, které poškozuje město a jeho obyvatele.

Proto žádáme o prošetření události. Bohužel, nápravné kroky by mohly být učiněny až v příštím roce s ohledem na výsledek komunálních voleb.

S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, předsedkyně Spolku občanů Neratovic, IČ 676 28 17

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz