zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:26.05. 22:52
Titulek:Drancování české přírody vybírá svou krutou daň...odpovědět
Václav Kovalčík:
Naši zemi provázejí extrémy v oblasti přírodních podmínek a okolností, což se projevuje například snižováním výskytu vodních zdrojů, "sahelovým" suchem, proto jsou zaznamenány v kritických ročnících výpadky zemědělské úrody, dále pak dlouhodobě pociťujeme, že zejména jehličnaté monokultury trpí kůrovcem, k tomu můžeme připočítat erozi půdy.

V České republice dochází i k nebezpečným povodním a záplavám sídel, měst, obcí a polností. To všechno připomíná „El Niňo“ - tentokrát ve střední Evropě!

I zemětřesení vybírá svou krutou daň v našich končinách, stejně tak nebezpečné vichry a bouře, když dochází rovnou k podceňování této situace.

Dále jsme zejména v zimních měsících svědky zvýšeného smogu, poté můžeme jmenovat ztenčování ozónové vrstvy v ozonosféře nad naším územím. Katastrofy se kumulují a kumulují, stejně tak drancování české přírody např. výstavbou nesmyslných a předražených dálnic, čím dál více jsme zatěžováni rakovinotvornými exhalacemi, když je Česká republika přeautována.

Ještě můžeme jmenovat zanedbání rozmanitosti osevních postupů, když jsou naše pole bezhlavě zamořena řepkou, též ubývání zemědělského půdního fondu je způsobeno výstavbou nesmyslných a ponižujících montoven.

Procházíme tedy tragickým příběhem, jenž bohužel otevírá tragickou a smutnou budoucnost pro naše potomky, když se k naší přírodě chovají současní mocní bezohledně.

Drancování přírodního bohatství a bezhlavá privatizace přírodních zdrojů činí z našeho národa ponižující montovnu a zapáchající odpadní skládku Evropské unie.

Václav Kovalčík, Zlín
Převzato z: http://www.czechfreepress. cz/blogy/drancovani-ceske- prirody-vybira-svou-krutou -dan.html
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:31.05. 08:52
Titulek:Naši zastupitelé způsobili zničení půdyodpovědět
Je katastrofální sucho a vedro. Pokud zaprší, voda se nestačí vsáknout, steče do vodních toků a odteče pryč z naší země. Velkým rezervoárem vody je orná půda. Je prokázáno, že hektar půdy zachytí a udrží 3,5 tisíce metru krychlových vody a v době sucha ji uvolňuje jako houba. Voda při přívalových deštích je zachycena v půdě, nemůže stéci do vodních toků, proto půda působí jako protipovodňový činitel. V době sucha se zadržená voda uvolňuje a půda působí jako zásobárna vody. Dalším bodem je ochrana půdy. Každý rok se v Česku zastaví až 230 hektarů orné půdy, za týden zmizí čtyři hektary, za den plochy velké jako tři „Václaváky“. Navíc vesměs v těch nejúrodnějších oblastech. Na ničení orné půdy se rozhodli podílet i naši zastupitelé, kteří developerovi Třešňákovi odkývali změnu územního plánu, aby na poli s úrodnou půdou postavil obrovský hypermarket s rozsáhlým parkovištěm. Co zanecháme našim potomkům? Co budou dělat,až nám nikdo neprodá potraviny, protože budou zásobovat především své obyvatele? Co je důležitější: hypermarket nebo pole, která nám zajistí soběstačnost? Je katastrofa, že v čele města stojí lidé, kteří si neuvědomují svou zodpovědnost za osud města a jeho obyvatel.
Jméno:Vlasta
Datum:01.06. 00:11
Titulek:No,odpovědět
a pokud si i důsledky svého IA-ní uvědomují,je jim to šumák. Nedochází jim zřejmě, že až budou za svá rozhodnutí hnáni k zodpovědnosti,leckteré úkony se pak již vrátit nedají.


přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz