zpět na forum

Jméno:Pavel
Datum:12.01. 09:56
Titulek:Náhrada za Klokočeodpovědět
Dobrý dem, firma Klokoč si z našeho pohledu počítá velmi netransparentně a zdá se, že zanedbává i základní údržbu bytového domu, chceme vyvolat odchod od této zvláštní amatérsky vedené firmy, která využívá peníze na své účely, a dokonce nedokáže vést ani správně průhledné účetnictví (špatné popisy položek apod.)

Můj dotaz je, znáte v okolí Neratovic nějakou rozumější variantu a náhradu. Především co se transparentnosti týče?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:12.01. 10:26
Titulek:Klokočodpovědět
No vidíte, vy chcete od něj odejít a my jsme spadli do jeho náruče díky hlasování vlastníků a družstevníků. Asi proto, že zde bydlí pár lidí, kteří mají úzký vztah ke Klokoči. Na schůzi jsem bohužel nebyla, přišla jsem ve chvíli, kdy bylo odhlasováno. I městské byty spravuje Klokoč a zeptejte se jak.
Jméno:Pavel
Datum:12.01. 12:07
Titulek:Re:Klokočodpovědět
Pár z těch, co se o věci v domě zajímají a mají přehled, co se v domě dělo a chtějí vědět, co se děje a bude dít, ale zároveň namají čas, jsme využili možnosti, která se naskytla a to komerční správa firmy Klokoč, protože je byla nejbližší firma, spravuje nemovitosti v okolí a zároveň p. Švejda se docela velmi dobře prezentoval. Po převzetí se, ale věci změnili.

Problém je, že firma Klokoč sice pobírá peníze, ale neřeší problémy a investice, které byly ještě za nás naplánovány, jejich účetní dělá chyby nebo mám i podezření, že záměrně nesprávně a neprůhledně popisuje případy v účetní knize, nedává automaticky informace o pohybech na účtě. Dozvěděl jsem se i o případu, kdy měla dokonce používat peníze jednoho domu na správu jiného a využívat peníze na účtě pro zhodnocení mimo účet.

Také si Klokoč nedělá průzkumy trhu a cenové nabídky (sice nemusí, ale je to dobré) a vybírá dle mého uvážení jen a pouze spřízněné firmy, kde nahání peníze, které Klokoč nezíská za relativně levnou základní správu. Velmi nevhodně využívá společné peníze na řešení problémů, které jsou však problém konkrétního vlastníka bytu. V podstatě podle sympatií.

Problém je, že díky zákonům, má statutární orgán a předseda družstva či SVJ povinnosti, které ho můžou vystavit riziku trestního stíhání, třeba i kvůli chybám externí účetní a lidem se pak nechce do vedení, proto je třeba komerční řešení.

Ale existuje v Nera a okolí vůbec nějaký jiný solidní a prověřený správce?
Jméno:Pavel
Datum:12.01. 12:08
Titulek:Re: Klokočodpovědět
Ještě doplním, že třeba navrhuje někdy řešení problémů, ale zároveň nezvažuje jiné, často jednodušší a méně nákladné možnosti.
Jméno:BD
Datum:12.01. 13:27
Titulek:Náhrada za Klokočeodpovědět
Nesouhlasím s Vámi, firma Klokoč je ve vztahu k BD velice transparentní, odborně na výši, vždy nám poradí a peníze na své účely používá jenom ty, které od nás dostane jako odměnu na základě smlouvy. Tudíž se domnívám, že šířite úmyslně nepravdy, poškodit firmu Klokoč.
Jméno:Pavel
Datum:12.01. 22:57
Titulek:Re: BDodpovědět
Naše zkušenosti jsou jiné. Viz výše - zejména, co se transparentnosti týče, vím a pamatuji si, jak bylo řešeno před převzetím správa Klokočem - minimálně tři cenové nabídky na opravy, transparentnost účtu, 3 do roka svolaná schůze, a jak přesně tyto základní věci pominuly.

Můj dotaz je však spíše, na zkušenost s jinou firmou na správu domu.
Jméno:BD
Datum:14.01. 08:49
Titulek:Klokocodpovědět
Zřejmě úplně nerozumíte principu zajišťování správy domu smluvně. To kdy a jak je svolána schůze členů družstva je na zástupcich družstva,totéž se týká výběru firem na opravy a rozhodnutí o opravách, firma Klokoč pouze přijímá naše rozhodnutí, tak nevím proč to očekávate od nich. I když si myslím, ze kdybychom chtěli zorganizovat výběrové řízení na výběr firem na opravy, ze nám s tím pomůžou. Ale je to můj názor, asi máte s nimi jinou smlouvu, než my.

Jméno:Pavel
Datum:14.01. 15:02
Titulek:Re:odpovědět
Nemáte pravdu. Vy se totiž vyjadřujete k situaci ve Vašem bytovém družstvu, nikoli situaci, která je u nás odlišná, což jsem již psal výše.

Záleží na statut. orgánu, pokud je zástupce stat. orgánu firma Klokoč nebo jejich zaměstnanec, tak svolání alespoň jednou do roka zajišťuje on.

U nás Klokoč proslul takto: zatajování informací-netransparentnos t, podávání špatných informací, neřešení problémů, případně řešení v podobě nevyhovujících a dražších oprav a investic.

Můžu porovnávat, jak to bylo před tím, kdy jsme si správu zajišťovali sami, než Klokoč přebral správu domu a jak je to nyní a je to jednoznačně posun k horšímu.

Nicméně nejsem tu na diskuzi proč je Klokoč špatný, ale jaké alternativy nabízí okolí Nera.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.01. 17:38
Titulek:Klokočodpovědět
Rada města dne 25. září 2013 dostala na stůl materiál vytvořený tehdejším úředníkem odboru správy majetku Lukášem Riegrem: „Hodnocení hospodářství s bytovým fondem“, v němž předložil důkazy, že pokud si město bude spravovat byty samo, bude to pro něj finančně i organizačně výhodnější. Rada města pak na základě argumentů v materiálu pověřila odbor správy majetku, aby předložil projekt, určený k vytvoření organizace města Neratovice spravující bytový fond.

Radě byl opravdu požadovaný materiál v listopadu předložen, ale jednání o něm bylo přerušeno a za další měsíc schválila dodatek smlouvy s KLOKOČEM. Proč? Kdo ví, co se na radě dělo. Lukáš Riegr poté zmizel z Městského úřadu

Uplynuly dva roky a na radu byla tajemníkem předložena žádost o výběrové řízení na zpracovatele dokumentace „Hodnocení dosavadního způsobu správy bytového fondu města (KLOKOČEM – pozn. A.S.) a návrh na jeho optimalizaci a privatizaci“.

Předkladatel upozorňuje radu, že na základě dosavadních zkušeností a s ohledem na účel dokumentace je možné předpokládat malou ochotu stávajícího správce BF (=KLOKOČ) ke spolupráci a jeho snahu tuto spolupráci ZPOPLATNIT!

Hodnocení má obsahovat:
1. Hodnocení stavu bytového fondu
2. Ekonomické zhodnocení způsobu správy, údržby, oprav a provozu BF
3. Provozně technické a pracovní zhodnocení stávajícího způsobu správy a provozu BF.
4. Návrh krátkodobých opatření k zefektivnění stávajícího způsobu správy a provozu BF.
5. Stanovení tržní hodnoty.
6. Návrh budoucího stavu správy s ohledem na max. Efektivitu pro jeho vlastníka (město).
7. Ekonomické, technické a legislativní aspekty správy navržených variant optimalizace provozu a privatizace BF.
8. Vyčíslení počátečních investic a následných provozních nákladů a budoucích výnosů tohoto budoucího stavu.
9. Privatizace 10% BF jako prioritního projektu BF.
10. Návrh konečné velikosti privatizované části BF s ohledem na jiné fuhkve města (sociální).
11. Výčet rizik a přínosů privatizované části BF a jeho vlastníků.

Co se dělo dál, mi známo není, tajemník Konečný zmizel z úřadu, Klokoč dál spravuje městské byty.
Jméno:Leona
Datum:14.01. 18:10
Titulek:Radaodpovědět
Pavle, koukám že hádat se tady s vámi budou, pomlouvat Klokoč taky budou, ale ještě vám nikdo neporadil. Možná by správu vašeho domu prevzalo SBD Neratovice, nebo paní Robenková, myslím ze také dělá správu nemovitostí v Neratovicích.
Jméno:Jaroslav Švejda <info@klokoc.cz>
Datum:14.01. 18:47
Titulek:Náhrada za Klokočeodpovědět
Vážený pane Pavle, jsem majitelem firmy KLOKOČ s.r.o. a bytový fond pro různé klienty spravujeme již téměř 25 let. Byl bych rád, abyste všechna svá tvrzení, kdy si moje firma počíná netransparentně, jak zanedbáváme základní údržbu bytového a co to je vlastně základní údržba bytového domu, kdy moje firma využila vaše peníze na své účely a kdy finanční úřad zjistil, že vedení účetnictví neodpovídá platnému ZOU atd., uvedl konkrétně.

Kdybyste se o spolupráci vašeho družstva s firmou KLOKOČ s.r.o. více zajímal, zjistil byste, že již v roce 2016 jsme, jako první firma v okolí, zavedli "portálové služby" a všichni naši klienti si mohou online kontrolovat svoje platby, předpisy, odečty vodoměrů, vyúčtování služeb a mnoho dalších údajů. Všem našim klientům zasíláme pravidelně měsíční uzávěrky a případně seznam dlužníků.

Pokud nedovedete svá tvrzení uvádět konkrétně, musím všechna vaše tvrzení odmítnout a označit je jako velmi ubohou pomluvu, charakteristickou pro tento web.

K úrovni tohoto webu bych vás rád informoval, že paní Spěváčková, která mojí firmu také pomlouvala, se musela písemně omluvit, protože svoje pomluvy nedokázala obhájit.

V dokonalé úctě
Jaroslav Švejda
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.01. 19:39
Titulek:mám být odstrašující příklad...odpovědět
Paní Spěváčková nemá peníze na soudy, kde by se vyjasnilo, zda vás pomlouvala, nebo ne. Soudit se s někým, kdo má dost peněz na drahé právníky, není v tomto režimu pro důchodkyni možné. V dokonalé úctě Anna Spěváčková.
Jméno:Pavel
Datum:14.01. 23:14
Titulek:Re:odpovědět
Dobrý den, o konkrétních věcech, které jsem výše jmenoval, by se dalo samozřejmě debatovat. Osobně však považuji tento prostor za poněkud nevhodný. Můj dotaz směřoval hlavně k možnosti získání informací o konkurentech a zkušenostmi s nimi.

Nejsem si vědom,že bych popsal něco nepravdivého, snad jen, že tvrzení o využití peněz jednoho subjektu na přechodné užití peněz subjektem druhým, oboje pod správou Klokoče, mohlo vyznít hůře než tomu ve skutečnosti bylo. Nemusel to být hlavní důvod rozchodu s Klokočem. Pro mne bylo spíše důležité, že odchod od Klokoč s.r.o. skutečně proběhl a s tím související předávání dokumentace náhradníkovi, bylo podle mých informací prováděno značně zdlouhavě.

Osobně nemám potřebu uvádět zde konkrétní případy. Pro ty, co jsou spokojení s informačním vakuem, ale hlavně, že se dá bydlet, je samozřejmě vše naprosto v pořádku.

Existuje transparentnost a transparentnost. Oba dva ji můžeme chápat jinak. Vidět jen to svoje vyúčtování s pár fufníkama za vodu, teplo, úklid apod. v průhledné "portálové službě" je krásné, ale poněkud málo v případě, že jsem součástí většího celku, kde na kontě leží mnohonásobně více než kolik činí základní kapitál firmy Klokoč a kde transparentnost leží a padá na dosti strohé účetní uzávěrce, doplněné o nečinnost a zcela záměrnou nekomunikaci. Portálová služba pro mne je jen výhoda v podobě elektronizace. Jako "akcionář domu" chci vidět, co a proč bylo rozhodnuto dělat věci zrovna konkrétním způsobem, i když v případě správy Klokočem, to je v mnoha případech spíše o hledání důvodu, proč něco nebylo uděláno raději vůbec. Proč mám vynaložit najednou více peněz na nějakou opravu, jen proto, že si to přeje Klokoč, bez toho abych viděl alternativy. Podívám se na konkurenci a najednou zjistím, že u všech oprav nad určitou částku probíhá výběrové řízení a cenový průzkum. Nemusí, ale může. Účetní záznamy lze vést také legálně a přitom stížit v nich orientaci, můžete napsat ledasco podivnýma zkratkama, které rozumí asi jen pravověrní Klokočáři a bude to legální. Ale vyznat se v tom pak má asi jen prase. Když mi někdo stíží přístup k informacím ve státní správě nebo třeba přechází mlčením (a ono to u hodně lidí docela funguje), tak vím naprosto přesně, že jsem šlápnul na kuří oko. A to se nám s Klokočem stalo už mnohokrát.

To vše, co jsem popsal výše o Klokoč s.r.o. však nebyly věci, které jsou nelegální. Vpravdě stačí napsat, vše je v mezích zákona. Prostě jen stejně jako představa o transparentnosti
Jméno:Pavel
Datum:15.01. 10:36
Titulek:Re:odpovědět
....
To vše, co jsem popsal výše o Klokoc s.r.o. však nebyly veci, které jsou nelegální. Vpravde stací napsat, vše je v mezích zákona. Proste jen stejne jako predstava o transparentnosti je nekdy rozdílná i predstava o správe domu a jeho prostredku.

Web neratky.cz je naopak jeden z webu, který dává možnost se vyjádrit o dení v Neratovicích a blízkém okolí a upozornuje na veci, kterých bych si treba nevšiml. Zrovna ta transparentnost je neco, co by mesto Neratovice potrebovalo jako sul.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:15.01. 11:02
Titulek:odpověďodpovědět
Vážený pane, děkuji. Někdy upadám do beznaděje, protože za poslední dvě volební období se mi zdá, že narážím na zuřivě se točící propojené větrné mlýny a nemohu si odnést nic jiného než rány a šrámy. Ne že by to od převratu tady bylo jiné. Jenže tenkrát využívali činovníci pouze trestní oznámení nebo přestupkovou komisi a to byla, jak by řekla mládež, brnkačka. Nějaké trestní stíhání nebo přestupek není problém, vždy byly nakonec shozeny se se stolu a byl pokoj. Mohu si s nimi vytapetovat pokoj. Ale nyní platí nový občanský zákoník a podle něj se může soukromá i právnická osoba cítit poškozena na své občanské cti a lidské důstojnosti a svém dobrém jménu a může se obrátit na soud a požadovat nejen omluvu, ale i nemajetkovou újmu v penězích!! Klidně milion nebo jen padesát tisíc, i to stačí. Musíte si sehnat a zaplatit právníka, pak třeba soudní výlohy a když soudce uzná, že žalobce je v právu, i jeho výdaje. Prokažte, že jste napsal pravdu a nikoho jste nepoškodil, prokažte u soudu, že nemá žádné dobré jméno ani pověst. Svoboda slova se choulí v rohu a pláče. Firma Klokoč už toho využila, tak jsem couvla. Kdo má peníze, má v tomto státě právo. Ještě můžeme kritizovat počasí a stav vody na českých tocích. Jinak vám hned začnou vyhrožovat soudy.
Jméno:Pavel
Datum:12.01. 21:43
Titulek:Forumodpovědět
Dotaz, funguje Vám v pořádku forum? Psal jsem zde docela obsáhle důvody, proč se rozmýšlíme o odchodu od Klokoče. To zmizelo. Pak se to zde znovu objevilo a nyní je to znovu pryč...
Jméno:máte
Datum:13.01. 11:39
Titulek:zde,Pavleodpovědět
3 příspěvky-pokud jsou všechny Vaše.
Jméno:Pavel
Datum:15.01. 09:23
Titulek:Re:odpovědět
On to bude problém asi nějak s forem a databází, včera jsem tu poslal docela objemnou odpověď, a nyní už tu zase není. Naštěstí jsem byl připraven, a mám ji uloženou.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:15.01. 09:34
Titulek:příspěvkyodpovědět
Prodlení je dané systémem vkládání příspěvků.
Jméno:Správce
Datum:18.01. 10:10
Titulek:Náhradaodpovědět
Jestli stále hledáte správu, tak velmi dobrou spolupráci jsme zažili v Mělníku se společností http://www.sluen.cz/, vstřícný, průhledný jednání. Žádná typická Švejdovina (Klokoč) zamlžování, nevydávání dokladů, drahý kamarádšofty pro známý, chování já to tu teď řídím, nekecejte mi do toho apod.

Nevím jestli jste z Nera, ale ještě alternativa je https://100sprava.cz/, to je pražská firma, a i když dojíždí a dá se řešit spoustu věcí přes net, tak může být pro někoho problém řešit věci elektronicky, hodně starších lidí s tím má problém, a proto pořád lpějí na Neratovicích. Mám byt na Čerňáku a je to velmi dobrá spolupráce.

V Neratovicích žádná dobrá firma není a je lepší si řešit věci sám s oporou v účetnictví a práci s doklady externí firmou, byť je třeba z Prahy, která poradí, udělá nabídky apod.

Podle mě všechno lepší než Klokoč a jak psal Pavel výše, i když se to na první pohled zdá levné, tak on si to na těch průserech pak vytahá přes kamarády. Uplně typicky, nechá totálně z prominutím dosrat nějakou věc, a protože je to krizovka, kterou musíte nutně řešit, tak se volá pohotovost nebo dražší opravy se prostě vybere jedna firma a vy platíte navíc jak zjednaný.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:18.01. 11:18
Titulek:díkyodpovědět
Děkuji za fundovanou odpověď. Když tady se nedělá výběrové řízení, ale kamarádi a známí si dohodí nějaký kšeft, pak se to předhodí lidem, kteří nechtějí dát najevo, že tomu nerozumí, aby nevypadali blbě, tak zvednou ruku. To platí všude obecně v Neratovicích. (Aby se zase Klokoč nechtěl soudit s chudou starou důchodkyní).
Jméno:Pavel
Datum:22.02. 18:22
Titulek:Re: Náhradaodpovědět
Děkuji za tipy.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz