zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:13.09. 22:19
Titulek:Dnešní zasedání zastupitelstvaodpovědět
Pár diváků, nic zajímavého kromě rozpravy o kácení dubu na rohu ulice Fibichova. Zastupitelka Landová rozpoutala boj o záchranu dubu na rohu ulice Fibichova, ale úředníky jí bylo vysvětleno, že už je vše hotovo, nic se nedá měnit, už do toho město vrazilo dost peněz, měli se bránit dřív - jenže: řekl jim někdo z radnice, že se chystá rekonstrukce ulice Fibichova, že dub bude zlikvidován a sezval je někdo k debatě o možnosti vytvořit takový projekt, aby byl dub zachován??? Ne!!! Ale na druhé straně je pozoruhodné, že lidé z ulice U strouhy o rekonstrukci předem věděli, ale nejen to, setkali se s architektem a on jim změnil projekt tak, že nemají chodníky a jsou tam zelené pásy a parkovací místa, zatímco v ostatních ulicích jsou zbytečné chodníky pro pár rodinných domků. Jejich ulice mohly vypadat stejně, kdyby lidé byli radnicí včas seznámeni se záměrem a pozváni k setkání s architektem, aby si mohli prosadit ekologičtější podobu ulice. Jenže, co je dovoleno Jovovi (bohovi), není dovoleno volovi. V ulici U strouhy má své zájmy Milan Hora, majitel realitní kanceláře, a takové lidi má starostka ráda. Boj o dub skončil fiaskem. I když vyšlo najevo, že ...arborista na objednávku vytvořil špatné hodnocení stromu, i když byli zastupitelé upozorněni na to, že v dutinách kmene dubu jsou zřejmě chráněné druhy hmyzu, i když by se dalo uvažovat o vytvoření slepé ulice z od ulice Ant. Dvořáka a tím by byl dub zachován, většina zastupitelů (tzv. koalice) a jeden z tzv. opozice celkem v počtu 13 schválilo rekonstrukci ulice se zničením stopadesáti, možná i víceletého dubu. Pár keřů po stranách ulice jej nenahradí. Jo, kdyby si tady vedení města vážilo víc zeleně a starých stromů, žilo by se tady jinak. Lépe. za rok budou komunální volby. Pojďte volit a vyhněte se lidem z koalice.

P.S.: Starostka řekla, že spojená jednosměrka z Fibichovy ulice do ulice U strouhy(včetně slepé ulice z ulice Ant. Dvořáka) není možná, protože silnice musí být vzdálená od dubu 3 metry!! Ale, ale, to jsou mi věci. Tak mi vrtá v hlavě, jak je možné, že byl zachován památný topol v ulice Masarykově ulici, který je určitě blíž silnici než 3 metry? ?? Takových nesrovnalostí se vyskytlo během zasedání více. Asi si někdo honem něco vymýšlí, když chybí skutečné argumenty.
Jméno:V.
Datum:13.09. 23:31
Titulek:666odpovědět
To je smutné čtení.
Škoda, že se neřešilo dříve - psala jste o tom poprvé v červnu nebo možná květnu.

Kdo z opozice byl pro?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.09. 08:36
Titulek:dub atd.,odpovědět
Neřešilo. Bohužel. Potřebovali bychom se zde spojit všichni, komu na zeleni záleží a začít spolupracovat. Máme spolek, který jakž takž funguje, ale na zeleň jsem já a dva moji poradci, ale je toho strašně moc, leccos nám ujde. Radnice nám práci neulehčuje, nenapíší ulici, nepošlou nám plánek umístění stromů, pokud je pozemek velký s mnoha dřevinami, musíme hledat v katastru pozemky, jít se na strom podívat a ohodnotit jej, pak se přihlásit jako účastníci řízení, měli bychom jít podívat se na radnici do spisu, jenže musím to dělat sama, moji poradci jsou velmi zaměstnaní a tohle dělají jen z dobré vůle. Je to tady bída, stromy padají jeden za druhým, teď se nelítostně ořezávají. Navíc kdosi se rozhodl, že mě odrovná, doslova, tlaky se zvětšují a kdybych byla mladší, bylo by to jednodušší. Lži, podvody, překrucování.
Jméno:Petr
Datum:14.09. 15:22
Titulek:věděla to dříveodpovědět
Paní Zpěváčková, o tom věděla už od listopadu 2016, ale nepřizná se k tomu.
Jméno:V.
Datum:14.09. 15:42
Titulek:'odpovědět
Když už na někoho reagujete, mějte alespoň tu slušnost napsat příjmení ve správném tvaru.

Degradujete svůj atak infantilním způsobem.

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.09. 16:02
Titulek:odpověď.odpovědět
Prosím, neprzněte mé jméno, jsem Spěváčková se S.

Několikrát jsem zdůraznila, že není možné vše obsáhnout, není možné se vždy odvolávat, není možné vše stihnout. Stačí, že starostka křičí, kolik doporučených dopisů dostáváme, vy zase křičíte, že jsme o dubu věděli a co jsme měli udělat? Odvolat jsme se nestihli. Prostě nestihli. My nemůžeme dělat vše. To máme pracovat do roztrhání těla a ještě poslouchat nadávky na naši adresu ze stran radnice a některých tupějších a zmanipulovaných občanů? Odbor ŽP je ten, kdo povoluje kácení a on by měl informovat občany o zásahu do životního prostředí, jako odbor OCHRANY přírody by neměl povolovat kácení starých cenných a významných stromů s vysokou biologickou hodnotou. To my máme suplovat činnost odboru? To nemyslíte vážně. Existuje komise ŽP, která se už ani neschází ani nevykazuje žádnou činnost, víte proč? Protože rada ji ignoruje. Nejprve členy jmenovala, pak na ně kašle. Mě dokonce vyloučili, protože jsem byla příliš akční. To se tady neodpouští. Starostka Mrzílková dokonce upozorňovala na vysoký počet doporučených dopisů, co chodí na mé jméno, ona nepostřehla, že jsou adresovány spolku občanů Neratovic, tajemník Svoboda zase upozorňoval na zasedání zastupitelstva na vysoký počet odvolání z Neratovic, místo aby zkoumal, proč se musíme odvolávat, proč je někdy nařízena nepřiměřeně malá náhradní výsadba (místo jasanů v Byškovicích keře), proč je náhradní výsadba nevhodná (místo dubu navrhl odbor jeřáb duryňský fastigiata, tj. sloupovitý na ploše u Márovy Pizzerie), proč jsou vadná oznámení o kácení atd. atd. Já akorát jdu se svou kůží na trh, vystavovala jsem se nebezpečí trestních oznámení, teď zased riskuji žaloby u soudu podle nového občanského zákoníku, protože kdokoliv se může cítit dotčen na své cti čímkoliv. Stačí cokoliv napsat na nerátky. Satira, humor, ironie? To se nesmí. Ještě že se nestřílí jako ve Francii v Charlie Hebdo. Dnes je taková situace, že nikdy nevíte, komu se znelíbíte. Lidé ve funkcích netrpí nedostatkem peněz, mohou si zaplatit elitní právníky na rozdíl od obyčejného člověka, nedej bože důchodkyně a vdovy. Oni se mohou soudit do nekonečna, výsledek soudu je vždy nejasný. Hlavně že se vždy tady najde nějaký prudič, co začne rejpat. Však my víme, odkud vítr fouká. Svoboda slova? Tak to už jedině tu o Smolíčkovi.
Jméno:Petr
Datum:15.09. 15:16
Titulek:?odpovědět
Nechápu proč by měla existovat jakási opozice ve městě velikosti Neratovic. Opozice koho? Neměli by zastupitelé hájit především dobro obyvatelstva, které je volilo? Koalice, opozice oni mají mezi sebou nějaké dohody? Neměl by každý zastupitel hlasovat podle svého svědomí?

Paní Spěváčková, o tom zde psala poprvé cca v květnu, ale stížnost na životní prostředí psala už někdy v listopadu 2016, jenže se nedostavila na výzvu k jednání! A teď tu bude vyprávět, že o tom nevěděla! A že obyvatelé ulice u Strouhy mají na radnici přinejmenším informátora! Nesmysl, LEŽ jako věž! Jsou na to důkazy!

Ano chápu, že je v důchodu, že nemůže stihnout všechno, to jí lze prominout.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.09. 14:01
Titulek:pro Evu:odpovědět
Ano, ve vystoupení občanů jsem četla (ne všechny) názvy seminářů a konferencí, kterých jsem se zúčastnila, neboť, musím se opakovat, 29. března 2017 na zasedání starostka Mrzílková prohlásila (po mém upozornění na vady a přehmaty inventarizace zeleně ve městě), že dokument patří do rukou pouze odborníkům, nikoliv laikům, kteří ho interpretují zcela špatně. Takže v bodu vystoupení občanů jsem přečetla přítomným výše uvedené dokumenty, aby si paní starostka a ostatní uvědomili, že nejsem laik. Nevím, jestli zastupitelé měli radost nebo ne, nejsem kompetentní to zkoumat a upřímně řečeno, je mi to jedno. Byli zvoleni, my je platíme ze svých daní a oni slíbili, že svoje funkce budou vykonávat SVĚDOMITĚ v zájmu obce a jejích občanů. Měli by zpytovat svoje svědomí, zda tak činí nebo jen plní přání paní starostky a lidí kolem ní nebo se podvolují tlaku. Zdá se, že jste nebyla přítomná a nemohla jste vyslechnout obsah mého vystoupení. Ačkoli jsem poněkud překročila stanovenou dobu pěti minut, paní starostka nemohla nic namítat, neboť zprostředkovatel s realitami Milan Hora s jejím souhlasem hovořil 6:16 minut. Ale to víte, co je dovoleno Jovovi...
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:15.09. 08:26
Titulek:dotazodpovědět
Proč si, Evičko, nepořídíte své VLASTNÍ webové stránky? Mohla byste si je financovat, jako to dělám já z důchodu, rozhodovat o jejich obsahu, neboť budou soukromé a mohla byste zveřejňovat všechno, co by ve vaší mysli náhle propuklo. Nebo se obraťte na radnici s podnětem, aby na webu města bylo diskuzní fórum, vám jistě starostka vyhoví, a pak budete mít informace přímo ze zdroje. Není to jednodušší než se zde domáhat něčeho, v čem vám opravdu, ale opravdu, nemohu vyhovět?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.09. 15:27
Titulek:pro Evu: přehled seminářů a konferencíodpovědět
V seznamu nejsou semináře a setkání občanských aktivistů, pouze akce zaměřené na ekologii, arboristiku, krajinářství a zahradní tvorbu.

Zakládáni trávníkových ploch.

Zeleň ve městě.

Trendy při tvorbě zahrad.

Watchdogový inkubátor - Praha, Brno, Bratislava, Wien.

Tvoříme ve spolupráci s přírodou, ve vyváženosti a harmonii.

Strom a jeho role v moderním sídle.

Nezpevněné povrchy cest - víme, co navrhujeme a realizujeme?

Sucho II - sucho jako reálná hrozba, bude chybět voda!

Zelená infrastruktura.

Hmyz působící významné škody na nelesní zeleni.

Systémová péče o dřeviny.

Dřevokazné houby.

Periférie - krajina (bez)naděje?

Zeleň, symbol moderní obce.

Město a krajina - dva světy, jeden strom.

Péče o veřejnou zeleň - věc veřejná, ale především odborná.

Zahrady a hřiště pro děti.

Výsadba stromů v urbanizovaném prostoru, nový standard výsadby stromů.

Invazní rostliny v ČR.

Veřejný prostor v souvislostech.

Strom v souvislostech.

Komplexní ekologické vzdělávání a výchova ve školách - MŠMT.

Systémová péče o dřeviny.

Město pod pokličkou.

Zahradní a krajinářská tvorba bez hranic.

Jméno:xyz
Datum:14.09. 17:26
Titulek: no vidaodpovědět
Hmyzu zdar a její kámošky zasvěcené do tématu by si měli z Vás vzít příklad.Ale kdepak,tam jsou středobodem chápání jiné disciplíny a oblasti.
Jméno:E.
Datum:19.09. 11:09
Titulek:Památný strom?odpovědět
Nešlo by dub zachránit, kdyby se navrhnul na vyhlášení za památný strom?

Já tomu procesu moc nerozumín, ale na internetu se píše Za památný strom mohou být vyhlášeny dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem nebo jsou významné krajinné dominanty.
Pokud se domníváte, že strom v místě vašeho bydliště splňuje kritéria pro vyhlášení jako památný strom, můžete se obrátit na příslušné pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:19.09. 12:23
Titulek:pověřené obecní úřadyodpovědět
Nešlo. Památné stromy vyhlašují orgány ochrany přírody, což jest odbor životního prostředí V Neratovicích, jeho zaměstnanci jsou podřízeni starostce Mrzílkové jako ostatně všichni zaměstnanci městského úřadu. Hovořit v tomto případě o nezávislosti je zbytečné.

Cituji: Památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a jejich ochranná pásma jsou oprávněny vyhlašovat podle § 76, odst. 2, písm.d, odst.3, odst.4 zákona č. 114/92 Sb., ve znění zákona 230/2002 Sb., pověřené obecní úřady, Magistrát hl. m. Prahy, magistráty statutárních měst, Správy CHKO, Správy NP .
Jméno:E.
Datum:19.09. 12:32
Titulek:To je v pytli asiodpovědět
A pro riziko podjatosti když město je investor, nelze to rozhodování přenést na jiný obdobný úřad?
Kostelec, Mělník atd.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:19.09. 12:42
Titulek:navrhovat může každý občanodpovědět
Než to vše proběhne, strom bude v nebíčku. Zkusit to můžete. Navrhnout strom na památný může každý občan ČR. Přeji vám mnoho úspěchů.

Já už mám svoje za sebou. Když jsme se bili za lípy v ulici 28. října, lidé si přede mnou uplivovali a ulici nazývali ulicí Spěváčkové, tak mě radnice špinila a znectila. I nyní jeden člověk vydávající se za básníka mi už z dálky nadává, co si to dovoluji. I na zasedání zastupitelstva v březnu tajemník města informoval, jak Neratovice mají nejvíce odvolání z celého středočeského kraje. Místo, aby zjišťoval proč.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz