zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:07.09. 21:53
Titulek:Blíží se volby. Poslanecké a komunální.odpovědět
Oboje dvoje jsou pro nás nesmírně významné. První rozhodnou o směřování státu, druhé o směřování našeho městě. Na jednom webu jsme našla zajímavou variantu komunálních voleb, tak jsem vám ji sem rovnou nakopírovala:

"Varianta provozování zastupitelské demokracie je myslím ještě účinnější:

Volby by neměly být tajné, naopak každý volič by volil pod svým jménem konkrétního kandidáta.

Byly by dva hlasovací lístky, jeden by se vhazoval do urny a druhý by si volič nechal. Nejenom že by se tím vyřešilo falšování, ale každý by mohl přijít za tím koho zvolil a volat jej k zodpovědnosti. Mohl by se vytvořit mechanismus, kdy by v případě zpronevěření se volebním slibům voliči sesbírali určený počet podpisů těch, kteří toho kterého zastupitele volili a takovýto politik by ztratil mandát a musel opustit stávající pozice.

Je to zřejmě jediný použitelný mechanismus, jak zajistit, aby se dosazení politici přestali chovat jakoby pro ně byli lidé jenom výtah ke své vlastní kariéře. Volit by mohli pouze občané, kteří dosáhnou 21 let, jsou občany státu, mají zde trvalé bydliště a jsou zaměstnáni a důchodci. Vyloučeni by byli nezaměstnaní, studující a lidé pobírající sociální dávky.

Na častý argument, že by mohla státní moc zneužívat znalost toho, jak který občan volil, se dá říci, že máme právní stát a zároveň opozice v parlamentu by se starala o to, aby se tyto věci nestaly normou. Nakonec adresnost voleb by byla nejlepší zárukou transparentnosti prostředí. Možná dokonce je tento mechanismus lepší, neboť je jednoduchý a dokázal by řešit problémy změny zákonů ku prospěchu občanů za pochodu.(...) Bič přímé, adresné volby s možností v podstatě okamžité odvolatelnosti, a zdá se že nyní již nic jiného nelze uplatnit vůči politikům typu Jourové, Dientsbiera, všech Bursíků, Stropnických a dosaďte si všechny ostatní, je možná už to jediné , co nám zbývá. Obávám se, že pokud bude tento nynější stav trvat ještě několik let, už to nerozchodíme.

Funkce zastupitele a státního úředníka by měla obsahovat i to, že tento MUSÍ NUTNĚ být pod veřejnou kontrolou, vč. majetků i příbuzných, jeho úředních i soukromých styků, vč. povinnosti je vysvětlovat. Pokud by se to někomu nelíbilo, nemusí politiku dělat. Je to dobrovolné."

Tady jsem autora poněkud upravila, místo poslance zastupitel, místo vládní úředník státní úředník. Snad mi autor neutrhne hlavu. Jen jsem tím reagovala na připomínky, že nerátky a já v jejich čele se nemají co navážet do radnice a jejího osazenstva.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz