Názor k článku

COVID-19 teď udeří s prudkou silou. Co může každý z nás dělat?

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:uzavřený 2. stupeň trojky školy
Datum: 18.09.2020 Sp. zn.: S - KHSSC 45869/2020 Čj.: KHSSC 45869/2020 Základní škola Neratovice 28. října 1157 277 11 Neratovice V ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARSCoV-2, nacházejícím se v Základní škole Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník, se sídlem: 28. října 1157, 277 11 Neratovice, IČO 70888094, se zakazuje od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí do dne 28.09.2020 osobní přítomnost žáků 2. stupně školy a dále ukládá povinnost před jejím znovuotevřením zajistit provedení následujícího protiepidemického opatření:  provést ohniskovou dezinfekci prostor 2. stupně školy za použití dezinfekčního prostředku s plně virucidním účinkem. Odůvodnění: Zákaz osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve výše uvedené škole byl nařízen jako ochrana před dalším šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace v okrese Mělník a dále k tomu, že na uvedené škole došlo k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 a nařízení karantény více jak u 30 procent pedagogických pracovníků a žáků, dospěla KHS k závěru, že je riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že by další provoz školy představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodla tak, jak je uvedeno výše ve výroku. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz