Názor k článku

Otevřený dopis architektovi Rujbrovi od MUDr. Viery Zimové, psychiatra

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimové
Toto řešení není nijak převratné, ale zdůrazňuji to proto, že je při diskuzích opakovaně preferováno řešení z Kojetické, kde chodba má jen čistě komunikační funkci. Další výhrady nejsou od Vás, ale vzhledem k tomu, že odpověď pošlu všem, kterým jste adresovala svůj dopis pro mě, považuji za přínosné je zmínit. Dotýkají se plochy čekáren a obav ze šíření infekcí. Návrh důsledně odděluje prostory čekáren neinfekčních oborů od prostoru čekáren praktických lékařů. Samotní lékaři mají rozdílný způsob práce, někteří eliminují nutnost čekání objednáváním pacientů na konkrétní čas, jiní přijímají pacienty v pořadí, v jakém dorazí do čekárny (těm se logicky po zejména po ránu kumulují větší počty pacientů). Zkušenosti z prošlých měsíců, kdy byl kontakt mezi lékaři a pacienty kvůli pandemii omezený, ukazují, že osobní kontakt se dá eliminovat a usměrňovat do žádaných časů a vyloučit tak nežádoucí koncentraci velkého množství pacientů. Norma stanoví, že na jednu ordinaci má být prostor čekáren 11 m2, v návrhu nové polikliniky je na čekání pacientů průměrně vymezena plocha 18 m2 na ordinaci, tedy o více než 50 % více, než vyžaduje norma a prakticky stejná výměra, kterou mají běžné čekárny v Kojetické dnes. Poslední a asi nejzásadnější připomínka se týká výše nájemného a velikosti stavby. Flagrantní úspory místa je dosaženo zejména sdílením čekáren a komunikačních ploch, sdílením toalet pacientů a provozního a technického zázemí (sprchy, šatna, denní místnosti, sklady odpadu apod.). Projekt nové polikliniky není megalomanská stavba a nájemné se Vám ani dalším lékařům z titulu velikosti nezvýší. Nová poliklinika je oproti stávající prostorově úspornější a zejména díky racionálnímu využití komunikačních prostor na čekárny pacientů ušetří spousty metrů. Budova, ač se Vám jeví luxusní, což mě těší, nevyužívá žádných nestandardních stavebních postupů, jedná se v zásadě o stavebně velmi jednoduchou nízkopodlažní stavbu. Vysoce efektivní technologické zařízení pak zajistí nízké provozní náklady. Velkou část investičních nákladů (30 %) pokryje dotace od MŽP na novostavby v pasivním standardu. Žádost o tuto dotaci již je podána, tato dotace je nároková, což znamená, že ji dostane každý žadatel, který splní stanovené podmínky. Nepřísluší mi stanovovat výši nájemného, to je odpovědností Města jako vlastníka.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz