Názor k článku

Otevřený dopis architektovi Rujbrovi od MUDr. Viery Zimové, psychiatra

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimové
Možná by i šlo udělat trojtrakt se střední chodbou, podobnou koncepci, jak ji znáte z polikliniky Kojetická, budova by pak ale byla natolik dlouhá, že by se nevešla na vymezenou parcelu a zabrala by i zbytek parku, což by bylo v rozporu s platným územním plánem. Nebo by se musel program vměstnat do více podlaží, což by jednak zkomplikovalo samotný provoz (nutnost jezdit výtahy) a zároveň by vysoká hmota neúměrně zatížila park, kam se bezpochyby lépe hodí nízká budova. Umístění komunikací (schody a výtahy) do atria by budovu nijak nezlevnilo, neboť by zvýšilo obestavěný prostor. S vědomím výše uvedeného jsme zvolili tvar kompaktního obdélníka s vnitřním atriem, jehož hlavní funkcí je přivézt denní světlo do vnitřních částí dispozice. Podotýkám, že atrium nemá žádnou základovou desku ani podsklepení, je to vlastně nezastavěná plocha, podobně jako park okolo. Údržba parku a údržba atria jsou obdobné, atrium je tak vlastně část parku obklopená budovou. Nová poliklinika je často porovnávána se současnou budovou v Kojetické. Ta však vznikala za úplně jiných okolností, vznikla přestavbou panelového domu s existujícími instalačními jádry se sanitárním zázemím bytů (tam nebyly byty, byla to ubytovna. pozn. A.S.). Pro příliš úzkou centrální chodbu a nutnost zajištění denního světla v čekárnách nezbylo než věnovat každé ordinaci vlastní čekárnu. Vzniklo tak řešení nejlepší, jaké mohlo vzniknout v intencích tehdejšího zadání. Každá ambulance tak má vlastní čekárnu, toalety pro pacienty, i kompletní zázemí pro lékaře, a tedy výměru vysoce nadstandardních 70–90 m2 na jednu ambulantní jednotku. Pokud bychom chtěli replikovat tento systém v nové budově, její objem, tedy logicky i cena by musely být minimálně o 25% vyšší. Nová budova vychází z platných norem, hygienických předpisů a zkušeností z moderních poliklinik. Podotýkám, že normy stanovují minimální rozměry přípraven na 10 m2, u vyšetřoven je to 13 m2, v nové budově jsou však tyto limity překročeny za účelem zachování prostorového komfortu a možnosti zřízení vlastního zázemí na základě individuálních požadavků. Nikdo asi nepopírá, že v budově musí být komunikační prostory, chodby haly, schodiště. Tyto prostory zabírají nezanedbatelnou část každé budovy. Pokud však komunikační prostory mírně zvětšíme nad rámec nezbytných rozměrů, například tím, že o půl metru rozšíříme chodbu, můžeme je s výhodou využít jako prostor pro čekání pacientů.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz