Názor k článku

Otevřený dopis architektovi Rujbrovi od MUDr. Viery Zimové, psychiatra

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimové
Vážená paní Zímová, Reaguji na Váš dopis ze 7. června. Příčka oddělující centrální chodbu od sdílené čekárny psychiatrie a psychologie může být provedena z mléčného skla, propustí tak denní světlo a zároveň zajistí diskrétnost čekajícím pacientům. Zázemí lékařů jsme navrhli sdílené na základě zkušeností z jiných poliklinik a na základě požadavků KHS, konkrétně vyhl.107/2001, §11, odst. 1 a 3. Některé specializace na rozdíl od Vás mohou vyžadovat převlékání do pracovního oděvu a očistu těla, sdílené sprchy jsou praktické i v případě, že je nevyžaduje žádný předpis a navrhujeme je i do kancelářských budov. Využívají je mj. třeba pracovníci cestující do práce na kole, v lékařské praxi nelze vyloučit znečištění pacientem, např. pozvracení. Denní místnost je vhodný prostor pro konzumaci pokrmů mimo samotnou ordinaci v případě, že doba pauzy neumožňuje stravování mimo budovu. Místnost označená jako recepce bude spíše sloužit jako místnost pro ostrahu, pokud by zvýšené bezpečnostní nebo epidemiologické riziko vyžadovalo kontrolu počtu lidí vstupujících do budovy. Může být samozřejmě využita též jako informační pult pro lepší orientaci nově příchozích, případně volitelná služba telefonických objednávek vyšetření, pokud by o ni byl zájem. Nyní k atriu v budově. Nejen od Vás ke mně zaznívají výhrady k architektonickému řešení, kdy atrium je prezentováno jako prvek zdražující budovu, je voláno po úsporném řešení s centrální chodbou. Pokusím se vysvětlit, proč řešení s centrální chodbou není dobré a proč by budovu nijak nezlevnilo umístění vertikálních komunikací do středu budovy. Budovu jsme navrhovali na konkrétní místo, brownfield po bývalé budově jeslí (školky pozn. A.S.), místo jasně vymezené v rohu parku v sousedství budovy záchranné služby. Je tedy namístě, že limitní rozměry budovy byly dány vymezenou parcelou. Volba parcely pro městskou polikliniku na zvoleném místě je logická a správná, v místě se nachází nová zastávka vlaku a budova je v těsném sousedství nemocnice, pacienti vyžadující odborná vyšetření, tak pouze přejdou cca 130 metrů přes park. Tvar parcely potom determinoval možná řešení, a to nejen vlastnickou hranicí vymezující využitelnou plochu v souladu s územním plánem, ale i řadami stromů, které parcelu lemují a které jsme chtěli zachovat a do celého konceptu zapojit.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz