Názor k článku

Územní plán bude tvůj pán!

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:finito....
Tak jsem dnes odevzdala do podatelny v cca 12.30 hod. 32 stránek námitek, jako osoba dotčená, neboť projednávaný záměr negativně ovlivní výkon mého vlastnického práva. Jsem totiž majitelkou nemovitosti, a i když můj majetek přímo nesousedí se všemi plochami změn, zástavbou na orné půdy sníží retenční schopnost zastavitelné plochy na jižní straně města, klesne cena mého bytu, úbytek zeleně ovlivní mikroklima v celém městě a i já budu trpět vedrem v rozpáleném městě kvůli nezdůvodnitelné zastavěnosti do volné krajiny na zemědělské půdě nejvyšší kvality atd. Totéž putovalo do podatelny za Spolek občanů Neratovic, jenž má za cíl ochranu přírody a krajiny...

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz