Názor k článku

Územní plán bude tvůj pán!

Odpovědět na

Jméno:Njan
Datum:
Titulek:Zajímavé
www.fbadvokati.cz "Města a obce z logiky věcí sledují zájem na rozvoji svého území, musí však při tom respektovat také požadavky vyplývající z právních předpisů a při vymezování nových ploch pro výstavbu zachovávat podmínky ochrany zemědělské půdy a nezastavěného území. Pořizovatelé a projektanti územního plánu jsou totiž při územně plánovací činnosti povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělské půdy nejvýhodnější. Zábor nejkvalitnější zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany je dokonce možný pouze v případě, že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělské půdy. V případě Čestlic, které se nachází nedaleko Prahy došlo ke zrušení změny územního plánu, která umožnila zábor 19 ha nejkvalitnější zemědělské půdy pro výstavbu komerční zóny za situace, kdy v dané obci již několik dalších komerčních zařízení existovalo. Krajský soud, který o žalobě soudní obce Dobřejovice, kterou jsme zastupovali, rozhodoval, totiž v daném případě žádný veřejný zájem na záboru této zemědělské půdy neshledal."

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz