Názor k článku

Bude bývalá starostka vykonávat funkci neuvolněné starostky opravdu zadarmo?

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:jednou tak a jindy jinak...
Kolem postu neuvolněné místostarostky proběhly očekávané hrátky. Kamarádka bývalé starostky Rajchertová navrhla L. Mrzílkovou na tuto funkci, ta ji přijala a tajně se hlasovalo. Většinou 12 hlasů byla bývalá starostka zvolena (pro hlasovala i paní Vojtová, údajně v opozici!), ale náplni práce ani o pracovní době se už nehlasovalo, což byla chyba. L. Mrzílková sice prohlásila, že seznam agend je na jeden a půl stránky, ale přerozdělení (zřejmě mezi funkcionáře) nebudou dělat, dokud neexistuje nové vedení města. Pan Vébr se dožadoval sdělení, co by ten neuvolněný místostarosta vykonával, to by nebyl tak dlouhý výčet, ne? Jenže L. Mrzílková sdělila, že sebou seznam agend nemá, ty agendy si nové vedení přerozdělí podle toho, jak moc se neuvolněný místostarosta bude moci té agendě věnovat. Pokud ji bude vykonávat vedle plného pracovního úvazku, pak samozřejmě to bude s menší odměnou (jakou odměnou? Řekla, že bude funkci vykonávat zdarma! Viz strana 6: Mgr. Mrzílková odpovídá, že odměna za práci neuvolněného místostarosty samozřejmě souvisí s tím, nakolik se může této funkci věnovat. On své civilní zaměstnání může vykonávat na různou formu úvazku. Vzhledem k tomu, že toto není v mém případě zcela jisté, zde předkládáme nový materiál, který uvádí, že bude dočasně (aha, dočasně!) funkce neuvolněného místostarosty vykonávána zdarma (podtrhávám!) a také s menším rozsahem agend. Pokud to bude vykonávat vedle částečného, sníženého úvazku pracovního, tak se tomu může věnovat samozřejmě více a bude mít také větší odměnu (opět zapomněla, že bude pracovat zdarma) a více agend. Těch agend, které jsou zde vyjmenované je 20 a jejich přerozdělení je připraveno, budete se s tím mít možnost seznámit (Tak to chci vidět!Počkáme si, ne?).

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz