Názor k článku

Město nebude kropit ulice

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:zalévání soukromých zahrad
Písemně jsme se obrátila na pracovnici MěÚ a obdržela jsme tuto odpověď: Vaculová Jana Jana.Vaculova@neratovice.c z Komu: spevackova@seznam.cz Kopie: Adela.Uhrova@neratovice.cz , Petr.Svoboda@neratovice.cz , machovec.p@1polabska.cz ...a další (1) RE: Praocvník FCC dnes v 15.00 zaléval soukromou zahradu Vážená paní Spěváčková, Společnost FCC Neratovice s.r.o. (jak už z jejího názvu vyplývá) je právnickou osobou, která na základě smluvního poměru zajišťuje nejen péči o městkou zeleň v Neratovicích (což je jednou z jejích hlavních činností), ale má také mnoho svých „soukromých“ zakázek. Mezi ně patří , mimo jiné, i dodávka vody k zálivce svým zaměstnancům, kteří si jak vodu samotnou, tak její dopravu platí – doklad o zaplacení dodávky vody Vám i v tomto Vámi citovaném případě spol. FCC Neratovice velmi ráda poskytne. Pracovní doba zaměstnanců FCC Neratovice končí oficiálně ve 14,30 hod. Zálivka tedy probíhala po pracovní době konkrétního zaměstnance. Nelze však nepřipomenout, že v současné době zaměstnanci FCC Neratovice s.r.o. zalévají vší dostupnou technikou zeleň ve městě téměř nepřetržitě – pracovní doba jim tedy zřídkakdy končí v již zmiňovaných 14,30 - o probíhající zálivce o víkendech nemluvě. Za měsíc a půl bylo dle sdělení spol. FCC Neratovice s.r.o. k zálivce použito více jak 600 000 litrů vody – lze též doložit. Nápravné kroky nebudou tedy vzhledem k výše uvedenému vyžadovány. Pro bližší informace ohledně platby za vodu konkrétním zaměstnancem se obraťte přímo na spol. FCC Neratovice s.r.o. S pozdravem, Jana Vaculová referent správy městské zeleně a ochrany ovzduší odbor životního prostředí Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice tel.: 315 650 334

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz