Názor k článku

Silnice a parkoviště nás neochladí ani se jich nenajíme…

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Město záměrně občany neinformovalo....
Pořizovatel ÚP město Neratovice nezajistil občanům vzor připomínek. Informace o jejich obsahu se v různých médiích výrazně liší. - Na webu města Neratovice bylo uvedeno, že připomínka musí obsahovat identifikační údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, případně další údaje - e-mail, telefon; připomínka; pozemky, kterých se týká; důvod připomínky, vlastnické či jiné právo k pozemkům. Chybí vysvětlení, jaké údaje musí pisatel připomínky uvést o pozemcích: musí být parcelní číslo a katastrální území nebo stačí popis či vymezení území dotčeného připomínkou? Stačí jen názvy ulic nebo jiné údaje umožňující jednoznačnou a nezpochybnitelnou lokalizaci území, dotčeného připomínkou? Musí občan uvést, jak je dotčen návrhem územního plánu? Občané, kteří nemají zkušenosti s územním plánem, jsou zmateni a možná jim bude chybět důležitý údaj jen kvůli tomu, že město jim řádně neporadilo. Na oficiálním facebooku města Neratovice nejsou žádné informace o návrhu nového územního plánu, pouze harmonogram tvorby a projednání ÚP. V Listech města Neratovice nejsou žádné podrobnosti o obsahu připomínky. Je zde pouze datum, do kdy musí být připomínka doručena, ale komu, není napsáno. Jen pořizovateli. Vědí občané, že pořizovatel je město Neratovice, odbor výstavby? Vzhledem k tomu, že mnoho občanů nemá jiný zdroj informací než Listy (nemá počítač, neumí s ním pracovat), považuji tento nedostatek za velmi závažný a domnívám se, že nedostatečná informovanost určité části občanů může vést k zrušení územního plánu. Nikde jinde nebyly informace o návrhu Územního plánu zveřejněny.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz