Názor k článku

POZOR - nový územní plán

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:P 19, OV.
OV je občanské vybavení a v legendě je vybarveno takovou čtverečkovanou zářivou červení. P19 je uvedeno v textu: NÁVRH DLE § 50 ZÁKONA Č . 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Str. 10, C.2.5 Vymezení ploch přestavby (C14) Vymezují se následně uvedené plochy přestavby, jejichž poloha a rozsah jsou zakresleny ve výkresu I.1: P19 OV Neratovice 0,371 ha V kapitole Doprava v klidu str. 15 není P19 uvedena, není ani v Koncepci veřejných prostranství str. 20. F.2.13 OV - občanské vybavení veřejné Podmínky využití (F160) Hlavní využití: stavby občanského vybavení veřejného charakteru a nadmístního významu, tedy stavby pro veřejnou správu, pro vzdělávání a výchovu, sociální a zdravotní služby, administrativu, tělovýchovu a sport, kulturu, náboženství a volný čas apod. s nezbytným zázemím. (F161) Přípustné využití: a) provozovny nerušící výroby a služeb, obchodu a stravování, b) veřejná prostranství vč. parkových úprav, mobiliáře, drobných staveb (přístřešky apod.) a vodních prvků, c) místní a účelové komunikace, d) parkoviště na terénu, garáže a parkovací domy, e) vedení a zařízení technické infrastruktury. Kdo ví, co tam plánují. Může to být parkoviště a nemusí.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz