Názor k článku

POZOR - nový územní plán

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:SEA - vliv na půdu
Nejkatastrofálnější je v novém územním plánu zábor půdy. Vlivy na půdu Navrhované řešení předpokládá trvalý zábor ZPF v rozsahu více než 74 ha, z toho představuje k. ú. Byškovice 26,332 ha (8,018 ha v II. třídě ochrany), k. ú. Korycany 3,331 ha (bez záboru půdy I. a II. třídy ochrany), k. ú. Mlékojedy u Neratovic 2,237 ha (bez záboru půdy I. a II. třídy ochrany), k.ú. Neratovice 11,801 ha (z toho 3,571 ha II. třída ochrany) a k. ú. Lobkovice 30,287 ha (z toho 13,724 ha v I. třídě a 7,096 ha v II. třídě ochrany). V uvedeném záboru nejsou zahnuty zábory ZPF pro koridory dopravních staveb a protipovodňových opatření, které představují dalších reálných 82,220 ha (cca 2,218 ha v I. a 22,763 ha v II. třídě ochrany). Město Neratovice celkem 135,074 ha. V území kromě záborů ZPF pro dopravní koridory povinně převzaté ze ZÚR SK naprosto převažují zábory pro plochy bydlení a plochy drobné a řemeslné výroby. Jedná se o nejvýznamnější nega- tivní vliv realizace navrhovaného územního plánu, přestože část posuzovaných ploch byla převza- ta z platného ÚP.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz