Názor k článku

POZOR - nový územní plán

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:je dobré číst text ÚP
Vzdor tomu, že je venku tak krásně, jsem se začetla do textové části návrhu Územního plánu a je to velmi zajímavé početí. ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÁST C-F. ZÁKLADNÍ DOKUMENT zhotovitelé Společného úvodu a částí C – F RNDr. Milan Svoboda Bc. Simona Marhounová Jakub Vik Copak je zajímavého na straně 25 - 26? ÚP navrhuje záměry u kterých je očekávaný zábor cca 135 ha ZPF. Lze tedy předpokládat mírně negativní vliv. Ano, čtete dobře, 135 ha půdy má být zlikvidováno. Pro vás, milí zahrádkáři, co věříte starostce a ne staré, pomatené bábě, mám také něco: ÚP navrhuje nové plochy veřejné zeleně pro umístění např. rekreačního přístaviště Neratovice – Lobkovice. Dále ÚP stabilizuje plochy zahrádkových osad. Tož to jsou novinky, že ÚP kvůli přístavišti v Lobkovicích navrhuje nové plochy zeleně, z plánu výstavby spíš vyplývalo, že plochy zeleně padnou za oběť přístavišti. Dále se zde tvrdí, že ÚP stabilizuje plochy zahrádkových osad. Stabilizuje? Proboha, kde? Za Billou a Penny je navrhována bytová výstavba, za Tescem místo zahrádek jakási zvláštní krajinná plocha. Tak s tou stabilizací je to nějaké divné...

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz