Názor k článku

POZOR - nový územní plán

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:á, už se ozvala starostka....
Nešířím žádné poplašné zprávy. Velmi malá část zahrádek Na Výsluní má být ponechána jako RZ zahrádková osada (neznám sice zahrádkovou osadu, ale někdo musel tento nesmyslný název vymyslet, část má být přeměněna na komunikaci Z35 PX, zbylá velká část plochy je označena jako K24 NK. NK je plocha krajinná. To je něco jiného než zahrádkářská osada, tak zahrádková). Kdyby město chtělo zahrádkářskou osadu zachovat, tak ji legalizovalo, čili nazvalo RZ. Tak to je a může vám někdo něco vysvětlovat a namlouvat. Pokud bude město chtít, zlikviduje zahrádky, klidně se to může stát. Sama starostka to píše na webu města: Zahrádky za Tescem jsou v novém plánu navrženy oproti současnému stavu jako nezastavitelné – mění se ze současné mimolesní zeleně na plochy krajinné (jako bych to nepsala!) - v zadní části, a ze současné zastavitelné plochy NK (nerušící komerce) na RZ - zahrádkové osady při možnosti zachování stávajících zahrádek. jenže tato část je minimální oproti celé rozloze plochy. http://neratky.cz/data/img article/sidlistenavrh.pdf Kdo psal nebo hovořil o zrušení placeného parkoviště, nevím, já to nebyla. Ale pokud si prohlédnete výřez výkresu návrhu ÚP pro sídliště, uvidíte, že placeným parkovištěm prochází komunikace DS. Takže tam nebude stát parkovací dům, jak se někde navrhovalo, ale ubudou parkovací stání. Asi máme oči a mozek k přemýšlení. Jenže paní starostka, místo aby nechala vyvěsit výkres na přístupném místě s přítomným projektantem, tak hned všechno dementuje a vydává za poplašnou zprávu. Praha dnes vyvěsila Metropolitní plán: v tištěné podobě – v termínu od 27. 4. 2018 do 27. 7. 2018 ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera). Otvírací doba CAMP od 27. 4. 2018 do 10. 6. 2018: úterý - neděle od 9:00 do 21:00 hodin. Ve výše uvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin na místě zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta. Po datu 10. 6. 2018 bude otevírací doba CAMP prodloužena, o čemž bude informováno prostřednictvím veřejné vyhlášky.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz