zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Alena Prošková
Datum:
Titulek:nepřesnost_společná dohoda nebyla
Jen uvádím na pravou míru tvrzení paní Spěváčkové: K žádné společné opoziční dohodě nedošlo! Asi minutové (a dost vyhrocené) porady jsem se já a paní Soukupová nemohly zúčastnit (byly jsme v té chvíli obě v přízemí SD). Další dva zúčastnění opoziční zastupitelé váhali, další vyjádřil jasný nesouhlas, další se raději odebrala ke svému stolku (nebylo jí dobře, ráno ji čekalo velmi časné vstávání a extrémně náročný den). Tedy opakuji: žádná dohoda neexistovala, pouze návrh pí Spěváčkové, P. Šandy & I. Kelinové & M. Brodilové. Žádná dohoda, žádný slib. Šlo o minutku-dvě, narychlo svolané, v samotném závěru přestávky. Kdybych byla bývala přítomna, nesouhlasila bych s návrhem odročení ani odchodu, protože jsem věděla, že další středu nemůže přijít paní Soukupová a následující pak nemůže paní Vojtová. Tento týden byl jediný, kdy jsme byli v plném počtu. A po vyčerpávajícím a nedůstojném dohadování o hlasování kvůli zařazení našich bodů do programu jsme měli před jejich projednáním odejít? To mi nedávalo smysl. Zasedání by bylo i po odchodu osmi opozičníků usnášeníschopné, protože minimálně pan Hornák by zůstal, tedy v sále by byla potřebná nadpoloviční jedenáctka. Odchod byl tak jen prázdným gestem. Je ale smutné, že mohly projít některé body, o jejichž zařazení jsme v první části zasedání byli nuceni bojovat. Zmatečné dohadování může částečně omluvit velká únava všech zúčastněných. Náročné jednání probíhalo od 16 hodin, o přerušení se hlasovalo po 22.30. Zasedání v komornějším složení (bez úředníků, ale přesto s vytrvalými zástupci z řad veřejnosti) pak pokračovalo ještě asi dvě hodiny...

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz