zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Šanda
Datum:
Titulek:Stávajícím pěti zastupitelům NeraHnutí
Vážení zastupitelé a zastupitelky za NeraHnutí, jsme nuceni vás informovat, že jsme byli velmi překvapeni vaší "nereakcí" na předvčerejší večerní vzájemnou dohodu, týkající se našeho společného předčasného odchodu z jednání ZM. Považujeme totiž za málo produktivní uzavírat dohody, týkající se jednání ZM, a to z toho důvodu, že se prokázala vaše pro nás nepochopitelná nespolehlivost dohody dodržet. Dohoda, co neplatí ani pět minut Na zasedání zastupitelstva 24. 6. 2020 došlo ke společné dohodě celé opozice, že bude navrženo přerušení zasedání na jeden týden - protože ve 22:30 už nebyly na zasedání přítomni ani úředníci městského úřadu a zasedání nebylo ještě ani v půlce svého programu - a v případě, že to nebude odhlasováno, opustí celá opozice jednání ZM tak, aby přestalo být usnášeníschopné. Cílem tohoto kroku bylo vyvolat jednání s koalicí o dalším postupu v zastupitelstvu a dokončit zasedání konstruktivním způsobem v rozumnou jednací hodinu zejména s přítomností veřejnosti, ale i odpovědných úředníků. Zatímco zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice i zastupitelka Spěváčková (a s jistým zpožděním i zastupitelka Vojtová) dohodu dodrželi, všech pět zastupitelů za NeraHnutí zůstalo na zasedání a umožnilo dokončení zasedání zastupitelstva, ačkoliv pouze několik minut před tím došlo k dohodě o opaku. Snaha něco prosadit nebo pouhé divadlo? Dalším takovým případem bylo květnové zasedání zastupitelstva. To bylo vyvoláno zastupiteli za NeraHnutí, kteří získali pro svolání zasedání též podpisy Anny Spěváčkové (SPD), Hany Vojtové (KSČM) a Michaely Landové (radní za Společně pro Neratovice). I když zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice nepovažovali svolání tohoto jednání za rozumný tah, přesto k tomu přistoupili konstruktivně a podali několik návrhů. Naléhali jsme ale na zastupitele NeraHnutí, aby k jimi navrženým bodům připravili návrh takových usnesení, která by byla podpořitelná. Přesto v bodě projednávání projektu polikliniky nebylo navrženo žádné usnesení a nebyly reflektovány naše výhrady k vašemu návrhu usnesení ve věci protipovodňových opatření, kde jste navrhovali určit umístění protipovodňové bariéry podél silnice u mlékojedské pískovny, což dává dle našeho názoru malý smysl. NeraHnutí ovšem nadále trvalo na svém návrhu, ačkoliv v této podobě neměl šanci projít. Lze to bohužel vnímat tak, že smyslem návrhu nebylo cokoliv prosadit, ale vypadat dobře před voliči. Kromě toho musíme zdůraznit, že jste přislíbili podpořit naš

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz