zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Průběh zasedání zastupitelstva dne 24.6.
Je 21.00. Už se jedná pět hodin s přestávkou na kávu a 2 chlebíčky. Nabízím své chlebíčky svým dvěma bývalým žákyňkám v pokročilém věku, hned se na mě vrhá paní Lencová (švagrová starosty a místostarosty, i ona je mou bývalou žákyní) co si to dovoluji. Slušnost se vytratila z radnice. Paní Prošková navrhuje usnesení, aby byly zveřejňovány všechny materiály včetně veškeré aktualizace. Reagovala tak na nesčetné stížnosti na špatnou informovanost zastupitelů a občanů. Dalo by se říci, že tento bod byl velmi potřebný, a přece, světe div se, nebyl schválen. Pro bylo jen 10 opozičních zastupitelů, koalice byla jako jeden muž (pardon i žena, aby byla genderová vyváženost) PROTI nebo se zdrželi(y). Koalice ztratila všechny zábrany, škodí městu kde se dá. Řeknete si, je tohle možné? Copak není žádná možnost, jak tomu zabránit? Je možné je jenom odvolat, ale na to nemá opozice sílu svých 10 hlasů a jak je vidět na Míši Landové, nelze se trhnout. V příštím hlasování jsem si neuvědomila, že mám hlasovat, požaduji opakovat hlasování, i když hlasování skončilo 11 pro. Nechci být uvedena v přehledu hlasování, že jsem nehlasovala pro důležitou věc (Co to bylo? Nevím). Znovu se hlasuje i se mnou a ejhle, je to opět 11 pro. Opět vystupuje pan Novotný, znovu mluví na mikrofon, i když mu starosta nedal hlas. Upozorňuje na to, že je chyba ve výpočtech ceny polikliniky, je podceněná o 15 milionů. Rujbr zapomněl na základy a atiku. Zastupitelka učitelka a vychovatelka dětí Kořanová začne ve vzteku mlátit na desku stolu. Vůbec bych se nedivila, kdyby toto pamětné zasedání jednou kolovalo po internetu jako odstrašující příklad. Ozývá se zastupitelka Vojtová a poukazuje na to, že na webu města se musí přesně udat název hledaného, jinak nelze záležitost najít. Požaduje web přepracovat. Mrzílková namítá, že je to složité. Zastupitel Hornák se ptá, proč byly zrušené komise. Bez odpovědi. Je 22:30. Podávám návrh, aby bylo zasedání zastupitelstva ukončeno pro pokročilý čas (ještě zbývá projednat řadu bodů) a pokračovat za týden. Neschváleno. Jak se opozice dohodla (kromě Hornáka, ten odmítl), zvedám se, balím, zároveň se mnou paní Brodilová, Kelinová a Šanda. Paní Vojtová odchází o něco později. Jenže zbytek opozice - Nerahnutí - sedí a neodchází. Škoda. Slíbili a nedodrželi. Kdyby se zvedla celá opozice, deset lidí (bez Jinocha) koalice by byla usnášení neschopná a muselo by se zasedání do 15 dnů opakovat. Takže takové poměry teď panují v neratovickém zastupitelstvu.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz