zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Průběh zasedání zastupitelstva dne 24.6.
Pokračování. Pan Vebr uvedl, že hygiena nedala souhlas s poliklinikou. Pan Novotný doplnil, že architekt Rujbr doposud nepředložil studii hluku a možná s tím bude mít město problém. (Je ještě možná změna vyhlášek kvůli pandemii, pak by musela být vyprojektována změna prostoru.) Proto se stavba polikliniky opozdí nejméně o dva měsíce. Vedení města ale uvedlo, že je to kvůli parkovišti, aby bylo vidět, jak myslí na občany. Pan Novotný zdůraznil, že v PD se p. Rujbr odvolává na vyhlášku č. 107/2007, která již ale neplatí, byla nahrazena vyhláškou č. 137/2015. Omlouvám se, ale někdy nebylo promlouvajícím přes roušku dobře rozumět, někdo obecně mluví rychle a nesrozumitelně; až bude video přenos, můžete srovnat mé zápisy se skutečností. Pak promluvila paní Chovaňáková z veslařského klubu Neratovice, opět upozornila na veslaře a ptala se, kdy se bude jednat o přístavišti. Odpověď: 1.-2. týden v srpnu. (Ale to jsou prázdniny!!pozn. A.S.) Zastupitelstvo má projednat přístaviště PŘED veřejným projednáváním územního plánu. Ještě musím pro zajímavost uvést prohlášení T. Hrodka, jaký je to vstřícný člověk: pronesl památnou větu, že časopis Speciál, na který se občané složili, je ŽUMPA. Řekl to přesně tak, že ve schránce našel ŽUMPU. Bože. Lidé se skládali po stovkách, i ti méně movití něco dali. On si fakt nevidí do úst. Jak takový člověk mohl dělat ředitele Lachneru, to nechápu. A ještě jednu zářnou myšlenku ze zasedání: starosta se zeptal pana Novotného, aby zdůraznil jeho neodbornost, jakou má profesi. Když pan Novotný řekl: lesní inženýr, starosta se zaradoval, protože oni prý mají odporníky. To jsem nevydržela a upozornila přítomné, že paní Mrzílková je učitelka s oborem biologie a tělocvik (má na starosti veřejné zakázky!) a pan Hrodek má hotelovou školu (je určený zastupitel, který má zprostředkovat styk zhotovitelů územního plánu! s městem). Pan Hrodek zaperlil ještě jednou: když se část opozice zvedla a na protest odešla, požádal, aby bylo zapsáno v zápise, že jsme se neomluvili. Bohužel, část opozice (NeraHnutí) zůstala (kromě pana Hornáka, ten řekl že neodejde a že zůstane, což neudivuje, lavíruje mezi obdivem k některým členům koalice a silným osobnostem v NeraHnutí ), i když to slíbili. Kdybychom odešli celá opozice, zůstalo by 10 členů koalice, zastupitelstvo by nebylo usnášeníschopné a muselo by se do 15 dnů svolat nové. Jednat narychlo v tak pozdní dobu a ještě bez úředníků byl nesmysl.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz