zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Průběh zasedání zastupitelstva dne 24.6.
Už délka zasedání byla vypovídající o tom, co se dělo na tomto neskutečném zasedání. Začátek v 16:00, konec zbytek zastupitelů, zbytek občanů a žádní úředníci (tajemník je odvolal v 22:00, kdy jim byla ukončena pracovní doba) v OO:36. Hned na začátku prohlásil starosta, že by se mohlo zasedat bez roušek, pokud bude někdo proti, roušky budeme mít. Vím, že podle nařízení vlády platí, že pokud nejsou zachovány rozestupy, roušky být musí a tak jsem byla proti, čímž jsem sklidila některé nevraživé pohledy, jenže úředníci i občané byli od sebe mnohem blíže než je nutných 1,5 m, tvořily se hloučky, u občerstvení i jinde. Dnes jsem si ověřila na KHS Mělník, že jsem měla pravdu. Nejsou-li rozestupy, roušky být musí. Čím déle se jednalo, tím více lidí ovšem roušky nemělo nebo je mělo spuštěné na bradu či jim čouhal nos. Kdyby byl někdo nakažený, šli by všichni úředníci, zastupitelstvo i občané do karantény. Cca 90 lidí. Měl se schválit program. Jenže návrhy opozičních zastupitelů byly seřazené až na konci programu, radou neprošly a vyvstala otázka, proč je rada neschválila a nezařadila na zasedání zastupitelstva. Většina z nich byla už na programu zrušeného zasedání a ležela na úřadě od 11. května. Byl to jeden z důkazů, že rada města ignoruje návrhy opozičních zastupitelů a dělá schválnosti. Zast. Prošková zhodnotila chování koalice jako zbabělé a neférové, zast. Brodilová v tom vidí přístup, který zde začal panovat. A to ještě nikdo netušil, co se bude dál dít. Začalo se jednat o schválení zařazení jednotlivých bodů do programu a jejich přemístění z posledních míst.Něco prošlo, něco ne.Prošel mi návrh na zařazení zřízení výboru pro životní prostředí a klimatické změny (pan starosta hovořil o klimatizačních změnách) do programu, ale když se mělo projednávat na konci zastupitelstva jeho zřízení, nebyl můj návrh schválen, neboť jsem se navrhla jako předseda výboru, což paní Mrzílková nezapomněla zkritizovat. Jenže předseda musí být zastupitel, Kdo by navrhl členy výboru, kdo by našel vhodné lidi? Koalice zase ukázala, jak jí leží na srdci životní prostředí města. Na odboru životního prostředí hodnotí stromy úřednice, které nemají odpovídající vzdělání (voda, chemie), jediný dendrolog odešel ve zkušební době, zeleň mizí před očima, vznikají zvěrstva jako jsou Kostomlatského sady a budou realizovány jiné, jako jsou lesíky Mládežnická a Kojetická. Je nutné, aby samospráva zřídila kolektivní orgán, který bude tyto případy monitorovat a hodnotit.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz