zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Hana Sudová
Datum:
Titulek:Odpověď Hedvice
Milá Hedviko, ovšem, jste-li skutečně Hwdvika, či se za ni pouze vydáváte (soudím tak podle stylu Vašeho vyjadřování), přiznávám se Vám, že se mě trochu dotkla Vaše ironická poznámka, adresovaná na můj účet. Jsem sice stará žena - 87 letá, na štěstí však mám dosud čilou mysl a vlastní zdravý rozum, kterým se řídím.Nemám potřebu se komukoliv podbízet a zodpovědně Vám říkám, že mě nikdo " děkovačku" nenaváděl, natož aby ji za mne kdokoliv psal. Nemusíte mě prosím urážet !! Já mám za svůj život dost bohatých zkušeností. Zažila jsem první republiku, válku, poválečné období s následným čtyřicetiletým řáděním komunistů a nyní vládu člověka, patřícího spíše za mříže,než do čela naší země. Tyto moje životní zkušenosti mě opravňují k tomu, že mám co srovnávat. Napadáte neustále vedení města Neratovice za špatné informace občanům.Máte jistě dost pravdy, zamysleme se však nad nastalou situací celosvětového měřítka, kdy byli všichni bez rozdílu zaskočeni a kdy všechny státy spolu s občany se učí bojovat proti nebezpečí, které koronavirus představuje. Naši vládu je třeba pochválit za razantní řešení proti šíření této choroby. Škoda jen, že tak dlouho s tímto opatřením otálela. Co však je neprominutelné, je skutečnost, že byli občané mylně informováni ministrem zdravotnictví a premiérem o tom, že je naprostý dostatek ochranných zdravotních pomůcek, především roušek a respirátorů, což nebyla pravda. To, co zanedbala naše vláda, napravují sami občané. Ze své iniciativy se pustili do výrpby textilních roušek, kterými zásobují sociální služby a potřebné občany.Velké díky patří těmto dobrovolníkům, kteří se řídí heslem: " Musíme si pomáhat"! Lidé se vždycky v případě nebezpečí dokázali semknout a držet při sobě a to je úžasný pocit sounáležitosti. Za to především velké díky všem ! Tak a teď už mě Vaše případné urážky nebudou bolet. Vaše Hana Sudová.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz