zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Lepší adaptace než regulace.
Autor Petr Havel: EKOLOGIE: Adaptace lepší regulace Chceme-li se chovat přirozeně, měli bychom se podřizovat probíhajícím změnám Jedním z často používaných argumentů ve prospěch ochrany přírody a krajiny je teze, že je nutné za každou cenu zachránit v konkrétních lokalitách konkrétní organismy, které se tam historicky vyskytovaly a v současné době jejich počty klesají, nebo už v dané lokalitě takové organismy nejsou. Stejně tak je ovšem součástí ochrany přírody boj proti nepůvodním organismům, zvláště pak těm invazním, které se naopak etablovaly na nových stanovištích, na nichž se jim často velmi dobře daří. Ty je pro změnu třeba na základě zákonů vymýtit, nebo alespoň omezit jejich expanzi, což mimo jiné specifikuje poslední novela zákona o ochraně přírody a krajiny. V obou případech jde ale v praxi o umělý zásah člověka do aktuální struktury ekosystémů, ačkoli mantra ochrany přírody by měla být především podpora přirozeného vývoje, případně adaptace na probíhající změny, což je ostatně jediná a všem organismům na Zemi vlastní cesta k dlouhodobému přežití. Co je „přirozené prostředí“? Samotný pojem „přirozené prostředí“ je přitom poněkud zavádějící. Až na nečetné výjimky v člověkem neobydlených nebo velmi řídce obydlených oblastech životní prostředí na Zemi v přirozeném stavu není, pakliže máme na mysli (a tak se většinou „přirozenost“ vnímá) přírodu vyvíjející se bez zásahu člověka. Na druhou stranu je ale i člověk jako jeden z organismů žijících na planetě také součástí přírody, se všemi negativy z toho vyplývajícími, i proto, že se poněkud přemnožil. I díky tomu byl ale „boj“ o zachování jedinečnosti a „přirozenosti“ jednotlivých částí planety již dávno prohrán, neboť se díky totální a stále rostoucí prostupnosti světa už dávno mezi kontinenty přenesli nepůvodní rostliny i živočichové spolu se svými nemocemi, parazity a škůdci. Konstatuje to ostatně i studie před časem zveřejněná v časopisu Nature Communications, podle níž je v současné době světová invaze nepůvodních druhů živočichů a rostlin nejintenzivnější v historii planety. Celkem 37 procent z nich bylo na nová území zavlečeno v období 1970 až 2014, tedy v posledních zhruba 40 letech. Je tak filozofickou otázkou, nakolik je nutné a hlavně možné rozvoji další „nepřirozenosti“ bránit, když už si léta žije svým životem. I sama „nepůvodnost“ je pojem relativní, neboť záleží především na tom, co je považováno za původní.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz