zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Dopis radě a zastupitelstvu
Rada města Zastupitelstvo města Kojetická 1028 Neratovice V Neratovicích dne 6. 12. 2019 Věc: Žádost zastupitelky o přezkoumání kácení poléhavých keřů v ulici Benešova, Neratovice. Vážení, jak jsem vás již informovala e-mailem, v ulici Benešova u řeznictví Kohout a o dva vchody dál byly zbytečně a bezdůvodně pokáceny podle našeho zjištění tři poléhavé jehličnany, zřejmě jalovce. Pařezy byly vyfrézované, aby nebylo poznat, že dřeviny byly zlikvidovány. Tím došlo k nenapravitelné ekologické újmě a není možné, aby se podobné akce opakovaly. Tyto keře byly mohutné, zdravé a rozrostlé, hlavně bezúdržbové. Plnily svou estetickou a ekologickou funkci, spočívající v zachycování prachu, emisí (zplodin z automobilů) a hluku z přilehlé komunikace a hlavně v ochlazování prostředí. Slouží jako úkryt ptákům a drobným savcům. Jehličnany navíc do okolního prostředí vypouštějí léčivé a aromatické silice. Jak je již všeobecně známo, stále se otepluje a střídají se období sucha. Města se stávají tepelnými ostrovy, jsou rozpálená a vyschlá. Jediná možnost je zachování stávající zeleně, i když se jedná o druhy nepůvodní či nevhodné. Vegetace má nyní hlavně funkci klimatickou. Pokud OŽP oponuje, že vysazuje nové dřeviny, pak není zaručeno, že se nová výsadba uchytí a bude růst. Objevují se nové choroby a škůdci, které napadají zhýčkané a neodolné dřeviny z okrasných školek. V dlouhých obdobích sucha nové stromy usychají. Výsadba jednoho druhu dřevin (habry, javory babyka) je riskantní, v případě napadení škůdci hyne veškerá zeleň. Zlikvidované keře ochlazovaly plochy na sídlišti, v místech, kde je přítomnost vegetace bezpodmínečně nutná. Je možné, že budou zničeny další poléhavé jehličnany, je to prý pozůstatek z osmdesátých let a není jich údajně škoda. Je nutné zastavit likvidaci stávající zeleně!!!! Žádám o sdělení, kdy byly keře zlikvidovány, kdo o tom rozhodl a z jakého důvodu. S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města. P.S.: Před několika měsíci byl stejným způsobem zlikvidován poléhavý jalovec z druhé strany stejného panelového bloku u čísla 1042. U domu na Výsluní č. 1154 u kontejnerového stání byl vykácen strom, možná dva. Opět byly pařezy vyfrézovány.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz