zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:je to pravda...
Ano, na zasedání zastupitelstva dne 13. 2. 2019 má být schválena odměna neuvolněné místostarostky Mrzílkové ve výši 38. 500,- Kč, přesto, že na zasedání zastupitelstva dne 12. 11. 2018 prohlásila , že funkci neuvolněné místostarostky bude vykonávat zadarmo. Reagovala tak na mou připomínku, pokud bude pro ni schválena částka 38 tisíc měsíčně, zda se nebude stydět podívat se do očí vdovám na sídlišti, které otáčejí korunu tam a zpátky. A teď pozor: V zápise ze zasedání 12. 11 NENÍ tento můj příspěvek zachycen ani reakce paní Mrzílkové. Není ani v audiu ze zasedání; místo záznamu z 12. 11. 2018 je zde audio záznam z 12. 12. 2018. Chybička se vloudila nebo je to schválně, aby si nikdo nemohl dohledat zvukový záznam??? Na zasedání 12. 12. jsem podala námitku, že v zápise chybí část mého příspěvku a reakce paní Mrzílkové, že vše je jen v audiu. Cituji ze zápisu: Kapitola 3. Kontrola usnesení Předsedající Ing. Roman Kroužecký vznesl dotaz na zastupitele, zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání. Mgr. Spěváčková přednesla svou námitku z minulého ustavujícího zastupitelstva, v zápisu chyběla druhá půlka jejího vyjádření v 17:25 týkající se paní starostky, že se nemůže podívat do očí lidem, 65letým babičkám, které budou otáčet korunu tam a zpátky, když ona bude brát těch 38 tisíc. Tento její příspěvek chyběl v zápise, je pouze v audiu. Měl by být doplněn do zápisu. Předsedající Ing. Roman Kroužecký uvedl, že zápis není doslovný, ale můžeme o doplnění hlasovat, ačkoliv byl zápis ověřen dvěma ověřovateli. Předsedající Ing. Roman Kroužecký navrhl hlasovat o návrhu usnesení Mgr. Spěváčkové: Zastupitelstvo města schvaluje návrh Mgr. Spěváčkové na doplnění zápisu č. 6 ze dne 12. 11. 2018. Výsledek hlasování: Z přítomných: 19, Pro: 7, Proti: 5, Zdrželi se: 4, Nehlasoval: 3 Usnesení nebylo schváleno. Takže už není ani v audiu, aby si někdo nemohl zkontrolovat, co řekla paní Mrzílková.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz