zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Martin Růžička
Datum:
Titulek:Odpověď z NPU
Vážený pane, Růžičko, idea revitalizace návsi v Lobkovicích vzešla ze strany předchozího vedení města Neratovice. Národní památkový ústav, ú.o.p. středních Čech byl požádán architekty ze studia LOCAPLAN o dvě konzultační schůzky. Výsledkem těchto dvou schůzek je upravená studie. Od počátku NPÚ požadoval maximální zachování zeleně/stromů, řešení odvodnění zvonice a minimalizování zádlažby v prostoru areálu kostela a na návsi. Výsledná studie je kompromisem mezi našimi požadavky, návrhy architektů a požadavky města. Výsledně řešení, ale zatím není řešením konečným, jelikož v současné době bylo zahájeno správní řízení a ve čtvrtek 6.12. se uskuteční schůzka, kterou jsme iniciovaly s kolegyní Ivanou Šimonkovou z odboru památkové péče MěÚ Neratovice, jelikož jsme toho názoru, že by se ke studii měl vyjádřit v předstihu i vlastník většiny dotčených pozemků, kterým je Římskokatolická farnost Neratov ice. Na informování občanů ze strany města nemá NPÚ žádný vliv. S pozdravem Mgr. Veronika Hlaváčková - - - dnes je schůzka ... ani zastupitelé na ni nejsou pozváni :(

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz